Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴ ρουμανόφωνη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴ Βιέννη
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου μὲ χειροτονίες στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μπελογιάννη τῆς Οὑγγαρίας
Ἅγιον Πάσχα 2024: Οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2024
Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη
Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη
Δεξίωση τῆς Καγκελαρίας ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπικείμενης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ Σύσταση νέας ἐνορίας στὸ Mattighofen

Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2024)

Περισσότερα...

Ἡ Α.Θ.Π ὁ Οἰκουμενικὸς  Πατριάρχης στὸν Κατηχητήριο Λόγο του ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγἰας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς παροτρύνει κλῆρο καὶ λαὸ νὰ διατηρήσουν ἔκτυπα τὰ διδάγματα ἐκ τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν τῆς περιόδου τῶν Ἀπόκρεω, τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρητικότητος καὶ τῆς ἐλεημοσύνης καὶ νὰ τὰ καλλιεργήσουν κατὰ τὴν ἀρχομένην περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ καθαρθοῦν πνευματικά, ψυχικὰ καὶ σωματικὰ μὲ τὴν ἀνεπιτήδευτη νηστεία, ἀξιοποιῶντας τὸν πνευματικὸ πλοῦτο καὶ τὸν δυναμισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Στὸν ἀσκητικὸ ἀγῶνα ἐνισχυόμεθα ἀπὸ τὴν μεσιτεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν Ἁγίων ὥστε νὰ λάβωμε τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γράφει καὶ ὑπογραμμίζει: «Ἡ ἁγιότητα εἶναι τεκμήριο τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διὰ τῆς μετοχῆς εἰς τὰ ἱερὰ μυστήρια καὶ διὰ τῆς τηρήσεως τῶν θείων προσταγμάτων». Ὁ Πατριάρχης συστήνει «Ἡ κοινὴ προσπάθεια ἐφαρμογῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος καὶ τοῦ ἤθους τῆς νηστείας νὰ γίνεται μέσα στὸ εὐλογημένο πλαίσιο τῆς οἰκογενείας». Εὔχεται τέλος, νὰ εὐδοκήσει ὁ Θεὸς «νὰ φθάσωμεν κεκαθαρμέναις διανοίαις τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ νὰ προσκυνήσωμεν ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει τὴν λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του». 

Τὸ πλῆρες  κείμενο τοῦ Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Λόγος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024

Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Νεοφύτου

Περισσότερα...

Μὲ τὴν πολλὴ κατ᾽ ἄνθρωπον θλίψη πληροφορηθήκαμε τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας καὶ Μητροπολίτου Σόφιας κυροῦ Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος ἐτελεύτησε τὸ ζῆν τῇ 13ῃ Μαρτίου ἐνεστώτος ἔτους. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος λαμβάνοντας τὴ θλιβερὴ εἴδηση ἐξέφρασε ἐξ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας θερμὰ συλλυπητήρια στὸν κλῆρο καὶ τὸ εὐσεβὴ λαὸ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, εὔχετε δὲ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου.

Μὲ τὴν ἀπώλειά του ἡ Ἐκκλησία ἔχασε ἕναν ἄνθρωπο τῆς ἀρετῆς, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς προσευχῆς. Ὁ Μακαριστὸς ἐργάσθηκε μὲ ἀφοσίωση ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ βουλγαρικὸ λαό. Μέριμνά του ἦταν ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴν τῶν πιστῶν καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του μετὰ τῶν ἁγίων καὶ τῶν δικαίων καὶ χαρίσει στὴ Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία ἕνα ἄξιο διάδοχο, ὁ ὁποῖος θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Καρδινάλιο König καὶ 60ὴ ἐπέτειος τοῦ Ἱδρύματος «Pro Oriente»

Περισσότερα...

Τὴν Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Βιέννη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Καρδινάλιο Franz König, ποὺ διετέλεσε ρωμαιοκαθολικὸς ἀρχιεπίσκοπος Βιέννης καὶ ἐκοιμήθη πρὸ 20 ἐτῶν. Παράλληλα, ἑορτάσθηκε ἡ ἐπέτειος 60 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος «ProOriente», ποὺ ὁ ἐκλειπὼν ἵδρυσε τὸ 1964. Παρὼν στὶς ἐκδηλώσεις ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Αὐστρία, ἐνῶ στοὺς ἑορτασμοὺς συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Περισσότερα...

Ἑορτὴ Παγκόσμιας Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Περισσότερα...

Τὸ Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὴ Βιέννη μὲ θέμα «220 Χρόνια Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης: Ἡ συνεισφορά της στὴν ἐκμάθηση καὶ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ» στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης. Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Δρ. Γεώργιος Κώτσηρας, οἱ Πρέσβεις Ἑλλάδος καὶ Κύπρου στὴ Βιέννη καὶ ἄλλα μέλη τοῦ διπλωματικοῦ σώματος. Τὸ πλούσιο μουσικὸ πρόγραμμα παρουσίασε ἡ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῆς κ. Ξανθῆς Τοκμακίδου-Trifunovic μὲ τὴ συνοδεία κιθάρας τοῦ κ. Ἱωάννου Ράπτη.

Περισσότερα...

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στην Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης

Περισσότερα...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας, Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ.κ. Αρσένιος, ως Διεθυντής της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης, σας προσκαλεί σε εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: «220 Χρόνια Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης: Η συνεισφορά της στην εκμάθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού» το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024, ώρα 1 μ.μ. στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Βιέννης.

Στην Εκδήλωση, που θα συντονίσει ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννης Νικολίτσης, θα παραστεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό, και ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αυστρία κ. Γεώργιος Ηλίοπουλος. Ο Σεβασμιώτατος θα μιλήσει για την προσφορά της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης, με αναφορά σε ιστορικούς σταθμούς και πρόσωπα από την πορεία της στο χρόνο.

Μαθητές της Ελληνικής Εθνικής Σχολής θα απαγγείλουν ποιήματα, ενώ μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια θα παρουσιάσει η Χορωδία της Μητροπόλεως Αυστρίας υπό την διεύθυνση της κ. Ξανθής Τοκμακίδου-Τριφούνοβιτς και τη συνοδεία με κιθάρα από τον κ. Ιωάννη Ράπτη.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου

Κυριακὴ τοῦ Τελώνου στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Ἀρχιερατικὸ Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Νικολίτση καὶ τὸν Πρεσβύτερο Ἀριστείδη Γανώση. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στοὺς πιστοὺς ἀπευθύνοντας ἐπίκαιρους πνευματικοὺς λόγους.

Περισσότερα...

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν ἁγιοτόκο Νῆσο Κύπρο

Περισσότερα...

Ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρἰας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου περιηγήθηκε τὰ ἱερὰ προσκυνήματα τῆς Νήσου Κύπρου ἀπὸ 4ης ἕως καὶ 10ης Φεβρουαρίου 2024. Μετὰ τὴ τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου, οἱ προσκυνητὲς  ἀνεχώρησαν τὴν μεσημβρία τῆς  4ης Φεβρουαρίου ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν Βιέννη γιὰ τὴν Λάρνακα ὅπου καὶ κατέλυσαν καθ΄ ὅλη τὴν παραμονή των στὴν Κύπρο.

Περισσότερα...

Κυριακὴ τῶν Ταλάντων στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης καὶ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καὶ προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο Ungureanu καὶ τὸν Οἰκονόμο τῆς Μονῆς, π. Ἰάκωβο Γιαννόπουλο. 

Περισσότερα...

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τοῦ Ἀγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 28 Ἰανουαρίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη, συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμαδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Ἱερομόναχο Δαμασκηνὸ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφώντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Νικολίτση. Τὴν ἀσματικὴ ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ἔψαλλαν μαζὶ μὲ τὴ βυζαντινὴ χορωδία τῆς Μητροπόλεως μουσικοδιδασκάλοι τοῦ Σχολείου Ψαλτικῆς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ποὺ ἐπισκέφθηκαν μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τὴ Βιέννη.

Περισσότερα...

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴν Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Τὸ Κυριακή, 21 Ἰανουαρίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου τῆς Ἐξαρχίας στὴ Βουδαπέστη, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Οἰκονόμο Γρηγόριο Nácsinák, τὸν Πρεσβύτερο Μακάρι Bek καὶ τὸν Διάκονο ἜρασμοBrankovski. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο εἰς μνήμην καὶ ἀνάπαυσιν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωσὴφ Κάλοτα μετὰ τὴν παρέλευση ἕξι ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρὸς τὸν Κύριον ἐκδημίαν αὐτοῦ.

Περισσότερα...

Δισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, Μέγας Ἁγιασμὸς στὸ Keszthely καὶ Καθαγιασμὸς τῶν Ὑδάτων στὴ λίμνη Balaton τῆς Οὐγγαρίας

Περισσότερα...

Τὸ Σάββατο, 20 Ἰανουαρίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος τελέστηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καὶ συμπαρισταμένων τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου Rudko, τοῦ Ἱερομονάχου Δημητρίου Frankiv, τῶν Οἰκονόμων Γρηγορίου Nácsinák καὶ Προδρόμου Katina, τοῦ Πρεσβυτέρου Ιωσήφ Ötvös καὶ τοῦ Διακόνου Ἐράσμου Brankovski. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς πρὸς εὐλογία τῶν πιστῶν, τῶν μαθητῶν καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ σχολείου τῆς Ἐξαρχίας, ἐνῶ ἀμέσως μετὰ ἐν πομπῇ μετέβησαν στὴν ὄχθη τῆς λίμνης, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸν Καθαγιασμὸ τῶν ὑδάτων τῆς λίμνης Balaton. Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος συνάντησε τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς δασκάλους στὸ σχολείο «Οἰκογένεια» τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, εὐλόγησε τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας καὶ παρακολούθησε τὴν ὅμορφη σχολικὴ ἑορτή.

Περισσότερα...

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, Μέγας Ἁγιασμὸς στὸ Bregenz καὶ Καθαγιασμὸς τῶν Ὑδάτων στὴν Bodensee 2024

Περισσότερα...

Σὲ συνέχεια τῆς ποιμαντικῆς του ἐπισκέψεως, τὴν Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη μὲ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko καὶ τὸν Διάκονο  Ἔρασμο Brankovski στὴν πρωτευούσα τοῦ κρατιδίου τοῦ Vorarlberg, ὅπου ἡ ἐνορία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν φιλοξενεῖται στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Seekapelle. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τῆς Ἰσαποστόλου Νίνας, τῶν Ἀββάδων ἐν Σινᾶ καὶ Ραϊθὼ καὶ τοῦ Ἁγίου Σάββα, πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπόλιτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν π. Ovidiu Cozma τῆς ρουμανικῆς παρουσίας στὴν Αὐστρία καὶ τὸν Διάκονο Ἔρασμο. Στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ π. Goran Eric καὶ Nikola Balovic ἀπὸ τὴ σερβικὴ παρουσία καὶ ὁ π. Andrei Bordeianu τῆς ρουμανικῆς παρουσίας.

Περισσότερα...

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle