Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

Τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου πανηγύρισε ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Στὴν θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ἱερεὶς ἀπὸ διάφορες δικαιοδοσίες στὴ Βιέννη, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. Στὴν πανήγυρη τοῦ ναοῦ ἐκκλησιάσθηκαν μαθητές, ποὺ παρακολουθοῦν τὸ ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα καὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ συνεορτάσουν τὴ μνήμη του. Οἱ μαθητὲς ποὺ παρέστησαν προέρχονται ἀπὸ διάφορους τύπους σχολείων, στὰ ὁποία τὸ μάθημα ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἤδη μία πραγματικότητα.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερὰ Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Χριστός Ἀνέστη!

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Χριστός Ἀνέστη!

Τῶν ἑορτασμῶν ἐπὶ τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ Βιέννη προεξῆρχε  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. Tὸ πρωὶ τοῦ Μ. Σαββάτου τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἑορτάσθηκε ἡ πρώτη Ἀνάσταση. Ψαλλομένου τοῦ τὸ «ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν. ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν» ἐτέθη σὲ σὲ προσκύνηση ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, καθὼς τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ἀναπαριστοῦσε τὸ θόρυβο τῆς νίκης κατὰ τοῦ κράτους τοῦ θανάτου μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Χριστός Ἀνέστη!

Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ στὴν Μητρόπολη Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ στὴν Μητρόπολη Αὐστρίας

Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης. Στὸ κήρυγμά του, στὸ ὁποῖο ἔλαβε ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα «ἡμεῖς δὲ κηρύσσουμεν Χριστὸν ἐσταυρωμενον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ἔθνεσιν δὲ μωρίαν» (Α΄ Κορ. 1:23), ἀνέφερε ὅτι τὸ ὅτι ἀκόμη καὶ σήμερα ἀποτελεῖ γιὰ ὁρισμένους ἀνθρώπους σκάνδαλο καὶ μωρία ἡ πίστη μας στὸν Χριστό, ἀλλὰ ἐμεῖς ὡς ἐνσυνείδητοι χριστιανοὶ εἴμαστε περίφανοι γιὰ τὸ ὅτι ὁ ἐσταυρωμένος εἶναι γιὰ ἐμᾶς δύναμη καὶ ἰσχύς, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀγάπη πρὸς ἡμᾶς ἀπέθανε, ἵνα ἡμεῖς ζήσωμεν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ στὴν Μητρόπολη Αὐστρίας

Οἱ Ἐπίσκοποι στήν Αὐστρία συνεκτικοί κρίκοι τῆς Ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Οἱ Ἐπίσκοποι στήν Αὐστρία συνεκτικοί κρίκοι τῆς Ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν.

Οἱ Διαχριστιανικές σχέσεις στήν Αὐστρία εἶναι ἱκανοποιητικές, «ἀλλά ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος θά εἶμαι μόνον ἐφόσον γίνει πραγματικότητα ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως προσευχόμαστε σέ κάθε θεία Λειτουργία». Τήν προσδοκία αὐτή ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν κοινή συνέντευξη πού παραχώρησαν μέ τόν εὐαγγελικό Ἐπίσκοπο Michael Bünker καί τόν ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο Innsbruck Manfred Scheuer, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στήν τελευταία ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Info Europa».

Διαβᾶστε περισσότερα: Οἱ Ἐπίσκοποι στήν Αὐστρία συνεκτικοί κρίκοι τῆς Ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἀγωνία καὶ συμπαράσταση στοὺς ἀπαχθέντες Μητροπολῖτες

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀγωνία καὶ συμπαράσταση στοὺς ἀπαχθέντες Μητροπολῖτες

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας ἐξέφρασε τὴν βαθύτατη ἀνησυχία του γιὰ τὴν ζωὴ τῶν ἀπαχθέντων Μητροπολιτῶν Χαλεπίου καὶ Ἀλεξανδρέττας κ. Παύλου, κατὰ σάρκαν ἀδελφοῦ τοῦ Μακαριώτατου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου Ι´, καθὼς καὶ τοῦ Συρορθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Γρηγορίου. Μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις εὑρισκόμενος εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅπου μετέχει τῶν τακτικῶν συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Προσεύχεται ἀδιαλείπτως γιὰ τὴν τύχη τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ἐλπίζει στὴν γρήγορη ἀνατροπὴ τῆς καταστάσεως καὶ στὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμήρων.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀγωνία καὶ συμπαράσταση στοὺς ἀπαχθέντες Μητροπολῖτες

Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας γιὰ τὸ δημοψήφισμα ἔναντι τῶν «Ἐκκλησιαστικῶν Προνομίων»

Διαβᾶστε περισσότερα: Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας γιὰ τὸ δημοψήφισμα ἔναντι τῶν «Ἐκκλησιαστικῶν Προνομίων»

Ἡ κίνηση πολιτῶν κατὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν προνομίων δὲν εἶναι μία πρωτοβουλία ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἴση μεταχείριση τῶν δικαιωμάτων, ἀλλὰ μία κίνηση κατὰ τῆς φιλανθρωπικῆς δράσης τῆς Ἐκκλησίας, ἐπεσήμανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. Τόσο τὸ Κράτος, ὅσο καὶ ἡ κοινωνία ἔχουν μόνον νὰ χάσουν, ἂν αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία εὐοδωθεῖ καὶ ἐπιτύχει τὶς ἐπιδιώξεις της.

Διαβᾶστε περισσότερα: Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας γιὰ τὸ δημοψήφισμα ἔναντι τῶν «Ἐκκλησιαστικῶν Προνομίων»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος στὸν Μπελογιάννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος στὸν Μπελογιάννη

Τὴν Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὴν ἑλληνορθόδοξο ἐνορία τοῦ Μπελογιάννη. Προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στὴν ὁποία παρευρέθησαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καθὼς καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴ γύρω περιοχή.  Ἀνάμεσα στὸ “Εκκλησίασμα παρόντες ἦταν ὁ Ἕλληνας Πρέσβυς κ. Δημήτριος Γιαννακάκης, ὁ Πρέσβυς τῆς Κύπρου κ. Βάσος Chamberlain, ὁ Πρόεδρος τῆς Αὐτοδιοίκησης Ἑλλήνων στὴν Οὑγγαρία κ. Λαοκράτης Κοράνης καθὼς καὶ ὁ Δήμαρχος τοῦ χωριοῦ Κωνσταντῖνος Παπαλέξης.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος στὸν Μπελογιάννη

Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἅγιο Γεώργιο Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἅγιο Γεώργιο Βιέννης

Πανηγυρικὰ ἑορτάσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου συμπαρισταμένων τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καὶ πλήθους πιστῶν ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Ἡ συμμετοχὴ τῶν νέων καὶ τῶν μικρῶν παιδιῶν συνέβαλε στὸν ἑόρτιο χαρακτῆρα τῆς ἡμέρας τῆς Εἰσόδου τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα. Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος τούτου ἡ Ἐκκλησία στολίστηκε μὲ σταυρούς ἀπὸ βάϊα, ἐνῶ μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας οἱ σταυροὶ μοιράσθηκαν σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἅγιο Γεώργιο Βιέννης

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὴ Βιέννη (2013)

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὴ Βιέννη (2013)

Στὶς 7 Ἀπριλίου ἑορτάσθηκε σὲ κατανυκτικὸ κλίμα ἡ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅπως καθιερώθηκε στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν προσφέρεται στοὺς πιστοὺς σὲ προσκύνηση ὁ Τίμιος Σταυρός, ὥστε νὰ ἐνδυναμωθοῦν στὸν ἀγώνα τῆς Τεσσαρακονθημέρου νηστείας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὴ Βιέννη (2013)

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag22.09.2019: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle