Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018, ἤτοι τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐτελέσθη συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία γερμανιστί στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου στή Βιέννη μετά τήν πανηγυρική Καθιέρωσή του. Στό σύντομο κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς σημασίας τοῦ Σταυροῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο πρῶτος ὁ Κύριός μας σήκωσε στούς ὤμους του γιά νά μᾶς σώσει, ἐνῶ προέτρεψε τούς πολλούς πιστούς πού μετεῖχαν τῆς Θείας Λειτουργίας, νά συνεχίσουν νά ἀκολουθοῦν μέ τόν ἴδιο ζῆλο τήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ κάνοντας πράξη τό Εὐαγγέλιό Του.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στήν Αὐστρία ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Εὐρώπης κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, συναντήθηκε στή Βιέννη μέ τόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας κ. Sebastian Kurz.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρουσίᾳ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν...

Τήν 27η Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἔλαβε χώρα στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη παρουσίᾳ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητας καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεγονός πού ἀναμφιβόλως θά καταγραφεῖ στά χρονικά τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν...

Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τό ἑσπέρας τῆς 27ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄, τοῦ Καρδιναλίου Kurt Koch, τοῦ Νούντσιου κ. Peter Stephan Zurbriggen, πλειάδος ὀρθοδόξων καί ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων καί Κληρικῶν, ἀλλά καί πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, τῆς Ἀκολουθίας τῆς πανηγυρικῆς καθιέρωσης τοῦ Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου στή Βιέννη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Τό ἑσπέρας τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν τελέστηκε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος Πανορθόδοξος Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ νέου ρώσου ἐπισκόπου στήν Αὐστρία Antonij Sevrjuk μέ τήν παρουσία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος καί πολλῶν Κληρικῶν τῶν καθόλου ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στή Βιέννη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Χειροτονία Διακόνου καί χειροθεσία Πνευματικοῦ στήν Αὐστρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου καί χειροθεσία Πνευματικοῦ στήν Αὐστρία

Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε τήν χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ οὐκρανικῆς καταγωγῆς Μοναχοῦ π. Μάξιμου Rudko, πτυχιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐνταχθεῖ στό δυναμικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν περασμένο Νοέμβριο. Προηγουμένως, δηλαδή τήν Παρασκευή 23 τοῦ Φλεβάρη ἐ.ἔ., ἐτελέσθη μετά τό πέρας τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν καί σέ κλίμα ἱερᾶς κατανύξεως παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, ἀλλά καί τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἡ μοναχική κουρά τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Ρωμανοῦ Rudko, ὅπου κι ἔλαβε τό ὄνομα Μάξιμος πρός τιμήν τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καί ἀσκητοῦ Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, Μητροπολίτου Κιέβου, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας προηγήθηκε τῆς χειροτονίας του σέ Διάκονο ἡ χειροθεσία του σέ Ὑποδιάκονο.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου καί χειροθεσία Πνευματικοῦ στήν Αὐστρία

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota

Διαβᾶστε περισσότερα: Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota

Τό Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στό Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Beloiannisz τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ μετά τό πέρας αὐτῆς ἐτέλεσε μέσα σέ κλίμα βαθείας συγκίνησης τό Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota, ὁ ὁποῖος ἐπί σειρά ἐτῶν διετέλεσε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Λαρεντζάκη, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Boris Füzek, τῶν Πρεσβυτέρων Γρηγορίου Nasinak καί Robert Szentirmai, καί τοῦ Διακόνου Προδρόμου Katona.

Διαβᾶστε περισσότερα: Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἃγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Διαβᾶστε περισσότερα: Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἃγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Στόν ἐφετινό κατηχητήριο λόγο του ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τονίζει, ὅτι οἱ ἀσκητικές μας προσπάθειες δέν ἔχουν ἀτομικό χαρακτῆρα, ἀλλά κατανοοῦνται πάντοτε στό πλαίσιο τοῦ κοινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Μάλιστα ἡ ὀρθόξοξη πνευματικότητα τῆς περιόδου αὐτῆς δέν νοεῖται ὡς στροφή πρός τό πνεῦμα καί τήν ψυχή, ἡ ὁποία ταυτοχρόνως νά συνιστᾶ μία δυϊστική ὑποτίμηση τῆς ὕλης καί τοῦ σώματος, ἀλλά διαποτίζει τήν καθόλου ὕπαρξη μας „ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι πνεῦμα κοινωνίας. Πνευματικότης σημαίνει, κατά ταῦτα, ἐκκλησιαστικοποίησιν τῆς ζωῆς μας, ζωήν ἐμπνεομένην καί κατευθυνομένην ἀπό τόν Παράκλητον, πραγματικήν πνευματοφορίαν, ἡ ὁποία προϋποθέτει τήν ἰδικήν μας ἐλευθέραν συνεργίαν, τήν μετοχήν εἰς τήν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί ἔνθεον βιοτήν“.

Διαβάστε εδώ τον κατηχητήριο λόγο.

Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας ἐξέδωσε τό ἰδικό της δίγλωσσο Προσευχητάριον ἑλληνιστί καί γερμανιστί, τό ὁποῖο μάλιστα προλογίζει ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί μπορεῖ νά ἀποκτήσει κάθε ἐνδιαφερόμενος ἀπευθυνόμενος στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ἤ στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ δερματόδετη σέ χρυσό περίγραμμα ἔκδοση εἶναι διαθέσιμη σέ τέσσερα διαφορετικά χρώματα: καφέ, μπλέ, πράσινο καί πορφυροῦν. Το παρόν Προσευχητάριον ἀποτελεῖ βοήθημα γιά μιά ζωντανή καί συνεχή σχέση μας μέ τόν φιλάνθρωπο Θεό, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἡ ψυχή μας νεκρώνει χωρίς τήν προσευχή.

Περιεχόμενα τῆς παρούσης ἐκδόσεως:

 • Πρωϊνή καί βραδυνή προσευχή
 • Προσευχές τοῦ γεύματος καί τοῦ δείπνου
 • Μικρό Ἀπόδειπνο
 • Ἀναστάσιμη προσευχή
 • Ἀκάθιστος Ὕμνος
 • Ἀκολουθία Μεσονυκτικοῦ
 • Προσευχή Μετανοίας
 • Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως καί Εὐχαριστία μετά τήν Θεία Μετάληψη
 • Προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα
 • Προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα τοῦ Νομοφύλακα Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ
 • Μικρός καί Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
 • Προσευχή γιά μαθητές καί σπουδαστές
 • Προσευχή γιά ἀπαλλαγή ἀπό σωματική καί ψυχική ἀσθένεια

Ἔκδοσις τῆς Ἱ.Μ. Αὐστρίας:
Προσευχητάριον – Gebetbuch
1η Ἔκδοση 2018
Verlag Metropolis von Austria
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ISBN: 978320005430
477 σελ., έγχρωμο
Τιμή: 19,00 EUR

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


15.09.2019: Sonntag nach Kreuzerhöhung

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle