Facing a Crisis with many Faces – Ἀντιμέτωποι μὲ τὰ πολλὰ πρόσωπα τῆς κρίσεως

Τὴν Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συμμετεῖχε στὴ συνάντηση τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων (COMECE), ποὺ πραγματοποποιήθηκε γιὰ τὴν προσφυγικὴ κρίση μὲ θεματικὸ τίτλο «Facing a Crisis with many Faces» μὲ τὴ συμμετοχὴ Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων  καὶ εἰδικῶν σὲ θὲματα μετανάστευσης. Μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ἐπισκόπου Eisenstadt κ. Αἰγιδίου συγκεντρώθηκαν περὶ τοὺς 20 Ἐπισκόπους ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν νοτιοδυτικὴ καὶ ἀνατολικὴ Εὐρώπη, καθὼς καὶ εἰδικοὶ σὲ θέματα μετανάστευσης καὶ συνεργάτες τῆς COMECE  στὸ Stift Heiligenkreuz, ὥστε νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς ἐμπειρίες καὶ τὶς ἀπόψεις τους ἐξετάζοντας ἐνδεχόμενες λύσεις καὶ προσπάθειες ἐπέμβασης γιὰ βοήθεια.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὰ θύματα, ποὺ ὑπέφεραν ἰδιαίτερα στὰ νοτιοευρωπαϊκὰ κράτη, ὅπως ἡ Ἰταλία, ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἱσπανία, καὶ καθημερινὰ ὑποφέρουν. Αὐτὰ τὰ κράτη ἐπωμήσθηκαν τὸ μεγαλύτερο βάρος τῆς ὑποστήριξης τῶν προσφύγων, παρὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ οἱ χῶρες αὐτὲς ἀντιμετωπίζουν, κατάφεραν μὲ τὴ γεμάτη αὐτοθυσία δραστηριοποίηση νὰ σώσουν τὴ ζωή χιλιάδων ἀνθρώπων, ποὺ διαφορετικὰ θὰ πνίγονταν στὴ Μεσόγειο. Ὑπογράμμισε μάλιστα ὅτι γιὰ τὸ  προσφυγικὸ ζήτημα μόνο μία εὐρωπαϊκὴ λύση εἶναι δυνατή, ἐνῶ ἡ παρελκυστικὴ πολιτικὴ ὁρισμένων κρατῶν ἐπιφέρει μόνον τοῦ προβλήματο στὸν εὐρωπαϊκὸ νότο ἐξαιτίας τῶν ὑδάτινων συνόρων του, ποὺ πρακτικὰ δὲν μπορεῖ νὰ σφραγισθοῦν, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ βόρεια κράτη τῆς Εὐρώπη. Τέτοιες προσπάθειες νὰ μετακυληθεῖ τὸ βάρος τῶν προβλημάτων ὅλης τῆς Εὐρώπης ὁδηγοῦν ἀναπόφευκτα σὲ μία πολιτικὴ προάσπισης τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων, ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὅραμα τῶν θεμελιωτῶν τῆς Εὐρώπης.

Τόνισε μάλιστα ὅτι ­-τὸ δίχως ἄλλο- αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔργο ὅλων μας ὡς χριστιανῶν, νὰ συνδράμουμε τὸν συνάνθρωπο σὲ ἀνάγκη, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἐθνικότητα, θρησκεία καὶ προέλευση. Ὡς ἀντιστάθμισμα θὰ πρέπει νὰ ἀναμένουμε προσοχὴ καὶ σεβασμὸ γιὰ τὴν πίστη μας καὶ γιὰ τὴν ἄποψή μας γιὰ τὸν κόσμο.

Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι συντελεῖται ἐκρίζωση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ ἑστίες μὲ δισχιλιετὴ ἱστορικὴ παρουσία καὶ δράση. Εἶναι λοιπὸν ἀπαραίτητο νὰ δώσουμε στοὺς χριστιανοὺς στὴ Συρία, τὸ Ἰρὰκ καὶ τὰ ἄλλα κράτη τὴν εὐκαιρία νὰ παραμείνουν στὶς ἑστίες τους καὶ νὰ μὴν διώκονται καὶ ἐκριζώνονται.

Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ζωντανὴ συζήτηση μὲ γόνιμη ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων γιὰ διάφορες ὄψεις καὶ προβλήματα τῆς προσφυγικῆς κρίσης. Ὁ Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους γιὰ τὴ συμμετοχὴ τους καὶ τὴν ἀνοιχτοσύνη τους καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα, τὰ πορίσματα αὐτῆς τῆς συνεδρίασης νὰ κερδίσουν τὸ ἐνδιαφέρον στὴ ἐπερχόμενη συνάντηση τῆς COMECE στὶς ἀρχὲς Μαρτίου στὶς Βρυξέλλες, ὥστε νὰ γίνουν συγκεκριμένα βήματα σὲ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων.

Πηγή: www.martinsfest.at

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle