Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς St. Andrä Zicksee

Διαβᾶστε περισσότερα: Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς St. Andrä Zicksee

Τό προσεχές Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στίς 11:00 πρό μεσημβρίας στόν χῶρο ἀνεγέρσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς St. Andrä Zicksee θά πραγματωθεῖ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου παρουσίᾳ τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Eisenstadt  κ. Ägidius Zsifkovics, ἀλλά καί τοῦ Περιφερειάρχου τοῦ  Burgenland κ. Hans Peter Doskozil ἡ Κατάθεσις τοῦ Θεμελίου Λίθου αὐτῆς.

Λόγῳ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐξαιτίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19 καί τῶν δεδομένων μέτρων ἀσφαλείας γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμῶν, σᾶς ἀνακοινώνουμε μετά λύπης, ὅτι στήν ἐν λόγῳ τελετή θά μποροῦν νά παρευρεθοῦν μόνον πρόσωπα πού ἔχουν γραπτῶς προσκληθεῖ ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Θέλοντας ὅμως νά δώσουμε τήν δυνατότητα καί στό εὐρύ κοινό νά μετέχει προσευχητικῶς αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς στιγμῆς γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, ἀλλά καί τήν καθόλου Ὀρθοδοξία τῆς Διασπορᾶς, ἡ  Ἱερά μας Μητρόπολη θά μεταδώσει μέσῳ τοῦ ἰδικοῦ της διαδικτυακοῦ μέσου τά καθόλου γεγονότα τοῦ προσεχοῦς Σαββάτου.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα

Ἀπὸ τὴν Κυριακή 27. Σεπτ. 2020 ἰσχύει τὸ λειτουργικό πρόγραμμα στὴ Βιέννη ὡς ἐξής:

8π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία  γερμανικά  Παρεκκλήσιον Αγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 
 8π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα  Ὀρθρος ἑλληνικά Καθεδρικός Ναὸς Ἁγ. Τριάδας ὴ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου (ἐναλλάξ)
 9π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία ἑλληνικά Καθεδρικός Ναὸς Ἁγ. Τριάδας ὴ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου (ἐναλλάξ)
 10π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία γερμανικά Παρεκκλήσιον Αγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 11π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία ἑλληνικά Καθεδρικός Ναὸς Ἁγ. Τριάδας ὴ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου (ἐναλλάξ) 

(Θ. Λειτουργία στὰ οὐκρανικὰ όπως πάντα.)

Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ Σχολείου εἰς Keszthely τῆς Οὑγγαρίας, τό ὁποῖο παρεπιπτόντως λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Οἰκονόμου Róbert Szentirmai καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς Μοναχῆς Ἀρσενίας Kupusz, τῶν Διδασκόντων καί Διδασκομένων μετά τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων αὐτῶν, εὐχόμενος στίς μαθήτριες καί στούς μαθητές καλή πρόοδο γιά τήν νέα σχολική χρονιά, ἐνῶ στό διδακτικό προσωπικό ὑπομονή καί καλή διάθεση στό ἔργο τους.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ».

Διαβᾶστε περισσόρτερα ἐδῶ.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Τὴν Πέμπτη, 6η Αὐγούστου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο πατέρα Ἀθανάσιο, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Plattensee τῆς Οὐγγαρίας ὅπου τὸν ὑποδέχθηκαν ὁ Ἱερομόναχος πατὴρ Μαρίνος καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς χώρας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


20.09.2020: Sonntag nach Kreuzerhöung

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle