Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου (2024)

Περισσότερα...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος στὸ Μήνυμἀ του ἐπὶ τῷ Πάσχᾳ 2024 καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀληθινῆς Ζωῆς ποὺ χαρίζει ὁ Κύριος μὲ τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεώς Του, καθὼς μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου δίδεται ἡ δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιλἐξουν τὴν ἕνωσή τους μὲ τὸν Θεό, ἀπαλλαγμένοι «ἀπὸ τὰ κάθε εἴδους ἐγκόσμια δεσμά».
Ὁ Χριστός, τὸ Φῶς τοῦ κόσμου,νίκησε τὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας, τὴν φθορά καὶ τὸν θάνατο. Οἱ Χριστιανοὶ βιώνουν τὸ Πάσχα ὡς πέρασμα στὴν Καινὴ Κτίση, ἐλευθερωμένοι ἀπὸ τὰ πάθη καὶ ἐργαζόμενοι γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν καταλλαγή, τονίζει ὁ Μητροπολίτης. Προτρέπει, τέλος, νὰ ἀνταλλάσσωμε τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»-«Ἀληθῶς Ἀνέστη» ζῶντας ἤδη «τὴν Ζωὴ τοῦ θείου Φωτὸς καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας».

Τὸ Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου

 

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 7 Ἀπριλίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιεννη συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγγελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Ἀρχιερατικὸ Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Νικολίτση, τὸν Πρεσβύτερο Ἀριστείδη Γανώση καὶ τὸ Ἀρχιδιάκονο Ἔρασμο Brankovski. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε Ἀναγνώστη τὸν κ. Bassar Hanna. Πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχε στὴ λατρευτικὴ σύναξη καὶ τὴν τιμητικὴ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λαμβάνοντας τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Περισσότερα...

Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Δοξολογία ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης.

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὅπου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐπετείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 παρουσίᾳ τῶν Πρέσβεων Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, τοῦ διπλωματικοῦ σώματος καὶ πλήθους κόσμου τῆς ἑλληνικῆς παροικίας ἐν Βιέννῃ. Στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας καὶ πρὶν τὴν μετάβαση στὸ Μνημεῖο τοῦ Ρήγα Φεραίου γιὰ τὸ Τρισάγιο καὶ τὴν κατάθεση στεφάνων ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρησε τὸν Διάκονο Ἔρασμο εἰς ἀρχιδιάκονον.

Περισσότερα...

Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2024)

Περισσότερα...

Ἡ Α.Θ.Π ὁ Οἰκουμενικὸς  Πατριάρχης στὸν Κατηχητήριο Λόγο του ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγἰας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς παροτρύνει κλῆρο καὶ λαὸ νὰ διατηρήσουν ἔκτυπα τὰ διδάγματα ἐκ τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν τῆς περιόδου τῶν Ἀπόκρεω, τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρητικότητος καὶ τῆς ἐλεημοσύνης καὶ νὰ τὰ καλλιεργήσουν κατὰ τὴν ἀρχομένην περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ καθαρθοῦν πνευματικά, ψυχικὰ καὶ σωματικὰ μὲ τὴν ἀνεπιτήδευτη νηστεία, ἀξιοποιῶντας τὸν πνευματικὸ πλοῦτο καὶ τὸν δυναμισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Στὸν ἀσκητικὸ ἀγῶνα ἐνισχυόμεθα ἀπὸ τὴν μεσιτεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν Ἁγίων ὥστε νὰ λάβωμε τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γράφει καὶ ὑπογραμμίζει: «Ἡ ἁγιότητα εἶναι τεκμήριο τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διὰ τῆς μετοχῆς εἰς τὰ ἱερὰ μυστήρια καὶ διὰ τῆς τηρήσεως τῶν θείων προσταγμάτων». Ὁ Πατριάρχης συστήνει «Ἡ κοινὴ προσπάθεια ἐφαρμογῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος καὶ τοῦ ἤθους τῆς νηστείας νὰ γίνεται μέσα στὸ εὐλογημένο πλαίσιο τῆς οἰκογενείας». Εὔχεται τέλος, νὰ εὐδοκήσει ὁ Θεὸς «νὰ φθάσωμεν κεκαθαρμέναις διανοίαις τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ νὰ προσκυνήσωμεν ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει τὴν λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του». 

Τὸ πλῆρες  κείμενο τοῦ Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Λόγος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024

Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Νεοφύτου

Περισσότερα...

Μὲ τὴν πολλὴ κατ᾽ ἄνθρωπον θλίψη πληροφορηθήκαμε τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας καὶ Μητροπολίτου Σόφιας κυροῦ Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος ἐτελεύτησε τὸ ζῆν τῇ 13ῃ Μαρτίου ἐνεστώτος ἔτους. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος λαμβάνοντας τὴ θλιβερὴ εἴδηση ἐξέφρασε ἐξ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας θερμὰ συλλυπητήρια στὸν κλῆρο καὶ τὸ εὐσεβὴ λαὸ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, εὔχετε δὲ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου.

Μὲ τὴν ἀπώλειά του ἡ Ἐκκλησία ἔχασε ἕναν ἄνθρωπο τῆς ἀρετῆς, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς προσευχῆς. Ὁ Μακαριστὸς ἐργάσθηκε μὲ ἀφοσίωση ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ βουλγαρικὸ λαό. Μέριμνά του ἦταν ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴν τῶν πιστῶν καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του μετὰ τῶν ἁγίων καὶ τῶν δικαίων καὶ χαρίσει στὴ Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία ἕνα ἄξιο διάδοχο, ὁ ὁποῖος θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Καρδινάλιο König καὶ 60ὴ ἐπέτειος τοῦ Ἱδρύματος «Pro Oriente»

Περισσότερα...

Τὴν Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Βιέννη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Καρδινάλιο Franz König, ποὺ διετέλεσε ρωμαιοκαθολικὸς ἀρχιεπίσκοπος Βιέννης καὶ ἐκοιμήθη πρὸ 20 ἐτῶν. Παράλληλα, ἑορτάσθηκε ἡ ἐπέτειος 60 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος «ProOriente», ποὺ ὁ ἐκλειπὼν ἵδρυσε τὸ 1964. Παρὼν στὶς ἐκδηλώσεις ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Αὐστρία, ἐνῶ στοὺς ἑορτασμοὺς συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Περισσότερα...

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
Ημερομηνία : 1/5/2024
2
Ημερομηνία : 2/5/2024
3
Ημερομηνία : 3/5/2024
4
Ημερομηνία : 4/5/2024
5
Ημερομηνία : 5/5/2024

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


26. Mai 2024: Vierter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Mattighofen

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle