Ἀνακοίνωση μαθημάτων τῶν Γερμανικῶν

Ἀπό τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου  2019 θά ξεκινήσουν καί πάλι τά δωρεάν μαθήματα τῶν Γερμανικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας γιά Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες, πού ἐπιθυμοῦν νά βελτιώσουν τίς γνώσεις τους στή γερμανική γλῶσσα. Τά μαθήματα ξεκίνησαν μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου στούς χώρους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης, ὥστε νά ὑποστηριχθοῦν συνάνθρωποί μας, πού χρειάζονται βοήθεια στόν τομέα αὐτό. Σέ περίπτωση πού ἡ προσέλευση τό ἀπαιτήσει θά προσφερθοῦν περισσότερες ὥρες γιά ὅσους παρακολουθοῦν μέ συνέπεια τά μαθήματα.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται, παρακαλοῦνται ἐπικοινωνήσουν μέ τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας γιά περισσότερες πληροφορίες καί γιά νά πραγματοποιήσουν τήν προεγγραφή τους.

Τηλ : 01-5333889, 015332965

E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κκ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ Περιβάλλοντος

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κκ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν...

 Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ ὁ ἐπίκαιρος προβληματισμὸς γιὰ θέματα περιβάλλοντος ἀπέδειξαν ὅτι «ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, τὰ προβλήματά μας εἶναι παγκόσμια καὶ κοινά». Διὰ τοῦτο καὶ  ἡ ἀντιμετώπισις τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖ κοινὴ πορεία καὶ κοινὲς δράσεις, γράφει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαίος ὁ Α΄ στὴν ποιμαντικὴν ἐγκύκλιόν του διὰ τὴν «Ἡμέραν προστασίας τῆς δημιουργίας» (1η Σεπτεμβρίου). «Εἶναι ἀδιανόητον ἡ ἀνθρωπότης νὰ γνωρίζῃ τὴν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος καὶ νὰ συνεχίζῃ νὰ συμπεριφέρεται ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζεν», ἀναφέρει αὐτολεξεὶ ὁ Πατριάρχης. Γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἀσκεῖ κριτικὴ στὸ ἐπικρατοῦν πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως «μὲ πρόσημον τὸν φετιχισμὸν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καὶ τὴν μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους». Ἀντιπαραθέτει δὲ σὲ αὐτὰ τὴν «στράτευσιν, διὰ τὴν προστασίαν τῆς δημιουργίας καὶ διὰ τὴν κοινωνικὴν δικαιοσύνην», δράσεις ποὺ εἶναι «ἀλληλένδετοι καὶ ἀδιαίρετοι» λόγῳ τῆς συναφείας των. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύει τὸν προκάτοχό του Δημήτριον ὁ ὁποῖος πρὸ 30ετίας ἐκάλεσεν «ὁλόκληρον τὸν ὀρθόδοξον καὶ χριστιανικὸν κόσμον» κατὰ τὴν 1ην Σεπτεμβρίου «νὰ ἀπευθύνουν προσευχὴν πρὸς τὸν Δημιουργόν, μετὰ εὐχαριστίας διὰ τὸν κτιστὸν κόσμον, τὴν μεγάλην Του δωρεάν, καὶ παρακλήσεως διὰ τὴ προστασίαν καὶ σωτηρίαν του».

Θεωρεῖ ἐπίσης σημαντικὸ ἡ Α.Θ.Π. ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὸ ποιμαντικὸ μήνυμά του τὸ ὅτι ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ δὲν ἀπευθύνεται μόνον πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς ἀλλ΄ἐν τέλει πρὸς κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως. Ἡ μέριμνα διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον δὲν εἶναι πρόσθετος δραστηριότης ἀλλά, ὡς «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία», εἶναι οὐσιαστικὴ ἔκφρασις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, γράφει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ συνεχίζει τονίζων ὅτι «ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς κτίσεως εἶναι διάστασις τῆς Πίστεώς μας καὶ περιεχόμενον τῆς ζωῆς ἐν ἐκκλησίᾳ καὶ ὡς ἐκκλησία». Ἡ κοινότητα τῶν πιστῶν δὲν θεωρεὶ τὸν φυσικὸν κόσμον ὡς «ἀντικείμενον ἢ χρηστικὸν ὑλικὸν διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς ἀνθρωπότητος», ἀλλὰ ὡς «ἐνέργημα, πεπραγμένον, δημιούργημα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νὰ  τὸ σεβασθῶμεν καὶ νὰ τὸ προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι συνεργοὶ  Αὐτοῦ, οἰκονόμοι, φύλακες καὶ ἱερεῖς τῆς δημιουργίας».

Καλεῖ, τέλος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν νὰ δραστηριοποιηθεῖ ἔτι πλέον εἰς τὴν πρακτικὴν ἐφαρμογὴν τῶν οικολογικῶν καὶ κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς Πίστεως, καθὼς εἶναι πεπεισμένος ὅτι «ἡ λύσις τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἀνέφικτος χωρὶς πνευματικὸν προσανατολισμόν.»

Τὸ «Μήνυμα» τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἔχει ὡς ἑξῆς.

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν λίμνη Balaton τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν λίμνη Balaton τῆς Οὑγγαρίας

Τήν Τρίτη 6 Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε, μέ τήν εὐκαιρία τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τό Ἱ. Ἡσυχαστήριον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν λίμνη Balaton στήν περιοχή τῆς Ὑπερδουναβίας καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἱερομόναχο Μαρτῖνο, τόν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko καί τόν Διάκονο Ἰωσήφ Ötvös παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν ἀπό τήν καθόλου περιοχή τῆς Ἐξαρχίας μας στήν Οὑγγαρία.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν λίμνη Balaton τῆς Οὑγγαρίας

Ἑορτή τῆς ὀρθόδοξης οὐκρανικῆς Ἐνορίας στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτή τῆς ὀρθόδοξης οὐκρανικῆς Ἐνορίας στή Βιέννη

Τήν Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019 ἡ ὀρθόδοξη οὐκρανική Ἐνορία τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰσαπόστολο Βλαδίμηρο καί στήν Ἁγία Ἰσαπόστολο Ὄλγα, πού ἄνοιξαν τόν δρόμο γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν προγόνων τῶν Ρώσων, ἑόρτασε μέ τήν παρουσία πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν καί ἰδιαίτερη λαμπρότητα τούς προστάτες της.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτή τῆς ὀρθόδοξης οὐκρανικῆς Ἐνορίας στή Βιέννη

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου εἰς Klagenfurt

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου εἰς Klagenfurt

Τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων 2019, ἤτοι τήν 23ην Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν ὁμώνυμη Ἐνορία εἰς Klagenfurt καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου καί Ἐφημερίου αὐτῆς Δημητρίου Μακρῆ, τοῦ σέρβου Πρεσβυτέρου Ljubomir Radovanov καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου εἰς Klagenfurt

Ἑορτασμός τῆς Παναγίας μας στό Leoben

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς Παναγίας μας στό Leoben

Τήν Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019 ἡ Ἐνορία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό Leoben ἑόρτασε, ὅπως κάθε χρόνο, μεγαλοπρεπῶς τήν ἱερά μνήμη τῆς θαυματουργῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία ἀκούει συνεχῶς καί τάχιστα ἐνεργεῖ γιά τά δίκαια αἰτήματα τῶν πιστῶν, τά ὁποῖα ἀποβαίνουν πρός τό συμφέρον τῶν ψυχῶν τους. Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη  ὁ Πρεσβύτερος καί Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Sladjan Vasić παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῆς τοπικῆς ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας, τῶν κοινοτικῶν καί τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν τῆς περιοχῆς καί πλήθους πιστῶν τῆς καθόλου Στυρίας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς Παναγίας μας στό Leoben

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag22.09.2019: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle