Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὰ θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

3131631620.JPG

Τὸ Σαββατοκύριακο 23-24 Ἀπριλίου 2016 τέλεσε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τὰ θυρανοίξια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Τὸ παρὸν ἔδωσε μεγάλος ἀριθμὸς ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ ἐκπροσώπων ἀπὸ ἄλλες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ διπλωματικοῦ σώματος στὴν Αὐστρία, δημόσια πρόσωπα καὶ ἑκατοντᾶδες πιστοί, ποὺ συμμετεῖχαν στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.

 

160425 3Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 23 Ἀπριλίου, τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστριας κ. Ἀρσένιος μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Πρόδρομο (Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης), τὸν Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο (Ἅγιον Ὄρος), τὸν Πρωτοπρ. Ἀλέξανδρο Λάπιν καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἀθανάσιο τὴν πρώτη θεία Λειτουργία. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν ἀνακαινίσεως τελέσθηκε τὸ τυπικὸ τῆς πλύσεως τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν πανέμορφο Ναό. Ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του σὲ ὅλους ὅσοι βοήθησαν καὶ τὴν ἐλπίδα, ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώργιος θὰ ἀποτελεῖ γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἀκόμη ἕνα καλλιπρεπῆ τόπο προσευχῆς καὶ συναντήσεως μὲ τὸν Θεό.

160425 2Τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Βιένης καὶ τὸν συνόδευσε στὸ ξενοδοχεῖο. Τὸ ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας Δρ. Heinz Fischer στὸ Hofburg. Σὲ εὐχάριστο κλίμα δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ συζητηθοῦν πολλὰ ἐπίκαιρα ζητήματα, ὅπως ἡ ἀναγνώριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Τουρκία, ἡ δυνατότητα ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Χάλκη. Θέματα τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητας ἀπασχόλησαν τὶς συζητησεις, ἰδιαίτερα τὸ φλέγον ζήτημα τῶν προσφύγων. Ὁ Παναγιώτατος μίλησε στὸν κ. Πρόεδρο γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐπίσκεψη μὲ τὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τὸν Πάπα Ρώμης στὴ Λέσβο. Ἐπιπλέον εὐχαρίστησε τὸν κ. Πρόεδρο γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Αὐστριακοῦ Κράτους στὸ ἔργο τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Πρόεδρος Fischer τόνισε τὸν σεβασμὸ ποὺ ὁ ἴδιος καὶ ἡ αὐστριακὴ πολιτεία τρέφει γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ρόλο ποὺ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διαδραματίζει σὲ παγκόσμια κλίμακα μὲ μεγάλη σειρὰ δράσεών του.

160425 4Τὸ ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐπισκέφθηκε τὸ ὑπόγειο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο μετατρέπεται σὲ χῶρο συναντήσεων, καθὼς καὶ τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου. Στὸν Ἅγιο Γεώργιο ὁ Παναγιώτατος γνώρισε τοὺς συντηρητές, τεχνῆτες καὶ ἐργάτες, ποὺ πραγματοποίησαν τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο. Μετὰ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου μίλησε ὁ Ἀρχιτέκτονας κ. Θεμιστοκλῆς Ἰωάννου, ποὺ εἶχε τὴν ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου, οἱ ἐπικεφαλεῖς τῶν συνεργίων, ὁ κ. Salcher ἀπὸ τὴν Ἐφορία Συντηρήσεως Μνημείων, καθὼς καὶ οἱ συντηρητὲς κ. Manuela Fritz, Claudio Bizarri, Peter Kopp, Δημήτριος Βερβερίδης, Bettina Franek, Bettina Fischer, ὁ ἁγιογράφος κ. Λάμπρος Νιζάμης, ἡ κ. Eva Berger-Mubi γιὰ τὴν ἑταιρεία Geyling, ποὺ ἐπιμελήθηκαν τὶς ὑαλογραφίες, καθὼς καὶ ὁ Mag. Philipp Brandstätter, ποὺ ἐπιμελήθηκε τὸν ἡλεκτροφωτισμὸ τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τὴ συγκίνησή του ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀνακαινισθείσης Ἐκκλησίας καὶ εὐχαρίστησε τοὺς παρευρισκόμενους γιὰ τὴν ἐκπονηθείσα ἐργασία. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τὴ συνεργασία τῶν βοηθῶν καὶ τῶν ἑταιριῶν, ποὺ συνέβαλλαν καθοριστικά, ἰδιαίτερα τὴν ἑταιρεία Friedrich Otto Schmidt ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Klaus Lorenz, τὴν ἑταιρία μεταλλοπλατικῆς Jarosinski & Vaugoin, καὶ τὶς ἑταιρείες Prenner Scheel, Stefan Kainz, Lobmeyer, Roithner, Neumayer, καὶ Harmtodt Gerüstbau. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε σὲ ὅλους μία ἐπιστολὴ εὐαρέσκειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας γιὰ τὴν περαιωθείσα ἐργασία.

160425 5Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 24 Ἀπριλίου, τῆς θείας Λειτουργίας προέστη στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖο καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο. Στὴ λειτουργία συμμετεῖχαν οἱ Ἀρχιμανδρίτες Πρόδρομος, Χρυστόστομος, Παΐσιος καὶ Γεώργιος, καθὼς καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀνδρέας καὶ ὁ Διάκονος Γρηγόριος. Κατὰ τὴ θεία Λειτουργία παρόντες ἦσαν ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, ὁ Ἀποστολικὸς Νούτσιος Peter Stephan Zurbriggen, ὁ ρωμαιοκαθολικὸς Ἐπίσκοπος Ägidius τοῦ Eisenstadt, ὁ Ἐπίσκοπος Franz Scharl, ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Darius Schutzki, ὁ ἡγούμενος Maximilian Heim, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ δημοσίου βίου. Τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες ἐπένδυσε σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ βυζαντινὴ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας μὲ τὴ συνδρομὴ καὶ ἄλλων καληκέλαδων ἱεροψαλτῶν.

160425 6Στὴν ἀρχὴ τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος εὐλόγησε τὰ βάϊα, ἐνῶ στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας χειροθέτησε Ἄρχοντα Ρεφερενδάριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν ἐπιχειρηματία κ. Ἀλέξανδρο Παππᾶ, ἐνῶ ἀπέδωσε τὰ διάσημα καὶ τὸ Χρυσοῦν Σταυρὸν τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας στὴν Γενικὴ Πρόξενο ἐπὶ Τιμῇ κ. Αἰκατερίνη Παππᾶ. Ὁ Παναγιώτατος εὐχαρίστησε τοὺς ἀδελφοὺς Παππᾶ γιὰ τὴν προσφορά τους καὶ γιὰ τὶς προσπάθειές τους στὴν ὑπηρεσία τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ποὺ εἶναι πάντοτε γεναιόδωρες καὶ συνάμα ταπεινὲς καὶ δίχως ἔπαρση.

160425 7Ὁ Παναγιώτατος στὴ συνέχεια ἐξέφρασε τὴν εὐχαρίστησή του, ὅτι μπόρεσε νὰ δεῖ τὸν ἀνακαινισμένο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σὲ νέα αἴγλη καὶ τόνισε τὴν σημασία αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴ Βιέννη: «Μὲ τὰ σημερινὰ πανηγυρικὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου διὰ τῆς ἐλαχιστότητάς μας ἀνοίγει μία ἀκόμη μεγάλη πόρτα γιὰ τὸν διάλογο καὶ τὴν βιούμενη Οἰκουμένη στὴν καρδιὰ τῆς Βιέννης. Αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ ἀναζητήσουν στὶς καρδιές τους τὸν Χριστὸ καὶ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ μπεῖ στὴ ζωή τους. Παράλληλα εἶναι ἕνας τόπος συναντήσεως τοῦ Οἰκουμενικου μας Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας μὲ τὶς ἀδερφές μας Ἐκκλησίες, καθὼς καὶ κάθε ἄνθρωπο».

160425 8Μάλιστα ὁ Παναγιώτατος ἐπισήμανε τὴν παράσταση τοῦ Ἁγίου Ρούπερτ τοῦ Σάλτσμπουργκ στὸν τροῦλλο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποὺ εἶναι ἕνας κοινὸς ἅγιος τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χιλιετίας, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει ὡς γέφυρα ἀνάμεσα στὶς Ἐκκλησίες Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ «μὲ τὶς μεσιτεῖες του θὰ μποροῦσαν πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ βροῦν τὸ δρόμο τους πρὸς τὸν Θεό».

Συνεχάρη μάλιστα ὁ Παναγιώτατος τὸν Μητροπολίτη καὶ τὴν Κοινότητα γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ περαίωση τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἐγχειρήματος καὶ τοὺς εὐχήθηκε, ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀποτελέσει «ἕνα φωτεινὸ παράδειγμα τῆς κοινῆς μας πορείας, ποὺ θα μιμηθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλῆς προαιρέσεως».

160425 9Στὴ συνέχεια ὅλοι μετέβησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ὁ Παναγιώτατος τέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ καὶ εὐλόγησε ναὸ καὶ ἐκκλησίασμα. Μετὰ μοίρασε στοὺς πιστοὺς τὰ βάϊα καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε σὲ ὅλους μία ἀναμνηστικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Μετὰ τὶς ἀκολουθίες ὁ Παναγιώτατος παρακάθισε σὲ γεῦμα μὲ περίπου 200 προσκεκλημένους. Στὸ γεῦμα τὴν Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία ἐκπροσώπησε ὁ Ἐπίσκοπος Michael Bünker. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν παρευρέθηκαν ἐκπρόσωποι τοῦ διπλωματικοῦ σώματος, δωρητὲς καὶ εὐεργέτες, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, καθὼς καὶ οἱ συντηρητὲς καὶ τεχνῆτες τῆς ἀνακαινίσεως.

160425 10Τὸ ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐλαβε μέρος στὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος στὸν Ἅγιο Γεώργιο. Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Παναγιώτατος διάβασε κήρυγμα τοῦ Γέροντός του Χαλκηδόνος Μελίτωνος καὶ ἀποχαιρέτισε τοὺς πιστούς, εὐχαριστώντας γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν θερμὴ φιλοξενία, ποὺ τοῦ ἐπιφύλαξαν στὴ Βιέννη. Ὁ Σεβασμιώτατος συνόδευσε τὴν Πατριαρχικὴ Ἀποστολὴ στὸ ἀεροδρόμιο κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Κωνσταντινούπολη.

 Πηγὴ τῆς β΄ φωτογραφίας (Ὁ Πατριάρχης μὲ τὸν Πρόεδρο Dr. H. Fischer): HBF/Foto: Peter Lechner

DSC 0423Hl Georg160425 15160425 11160425 13160425 14

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Mai 2023: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle