Θεία Λειτουργία καὶ ἀπόδοση ἀπολυτηρίων στὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τοῦ Graz

1820332058.jpg

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουνίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας ἐπισκέφθηκε τὸ Graz, ὅπου τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Ἀθανάσιο. Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία οἱ μαθητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου παρουσίασαν πλούσιο πρόγραμμα καὶ ἔλαβαν τὰ ἐνδεικτικά τους γιὰ τὴν σχολικὴ χρονιά, ποὺ μόλις εἶχε φτάσει στὸ τέλος της.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας (Ἰω. 17, 1-13), ὅπου καθίσταται σαφὴς ἡ σχέση τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα: «Ὁ Κύριος τόνισε τὴν ἐγγύτητα ἀνὰ μέσον τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ Πατρός του, ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι στὸν Πατέρα καὶ ὁ Πατέρας σὲ Ἐκεῖνον, καὶ ὅτι εἶναι ἕνα. Παρακάλεσε τὸν Θεὸ Πατέρα, νὰ γίνουν καὶ οἱ ἄνθρωποι ἕνα, ὅπως ὁ Πατέρας καὶ ὁ Υἱὸς εἶναι ἔνα. Σὲ αὐτὴ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καλούμαστε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ καὶ αὐτὴ πραγματώνεται, ὅταν πραγματικὰ παραμένουμε ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο καὶ βιώνουμε καὶ καρπωνόμαστε αὐτὴ τὴν ἑνότητα στὴν καθημερινότητά μας. Ὅταν συνδράμουμε τὸν πλησίον μας, ὅταν κάνουμε τὸ ἀγαθὸ γιὰ αὐτούς, ὅταν ἀποφεύγουμε τὶς ἀντιπαλότητες καὶ τὸ μίσος. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τηρεῖ αὐτὲς τὶς ἐντολές, τότε γινόμαστε ἕνα μὲ τὸν πλησίον μας, συνδεδεμένοι μὲ τὴν ἀγάπη. Ἀλλὰ παράλληλα γινόμαστε ἕνα μὲ τὸν Θεό, καθὼς ἡ ἑνότητα αὐτὴ πραγματώνεται στὴν πολυπόθητη γιὰ ἐμᾶς αἰώνια ζωή, στὸν Παράδεισο, γιὰ τὸν ὁποῖο κατ’ ἐπανάληψη μιλούμε καὶ ἀποβλέπουμε νὰ γευθοῦμε μετὰ θάνατον. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα τῆς ψυχῆς μὲ τὸν Θεό, ἡ γνωριμίαμὲ τὸ Θεό, ἀποτελεῖ τὸν παράδεισό μας. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἐγγύτητα, αὐτὴ ἡ ἑνότητα δὲν μπορεῖ νὰ βιωθεῖ μόνον μετὰ θάνατον, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ τὴν προγευθοῦμε μὲ τὸ νὰ γίνουμε ἕνα, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ Χριστὸς στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἡμέρας, ἕνα μὲ τὸν συνάνθρωπο καὶ ἕνα μὲ τὸν Θεό».

160616 10Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία ὅλοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση καὶ συγκεντρώθηκαν στὴν παρακείμενη αἴθουσα τῆς ἐνορίας γιὰ νὰ ἀπολαύσουν τὸ πλούσιο πρόγραμμα τῶν μαθητῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τοῦ Graz. Ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς κ. Μαρίας Μπάλτη, τῆς κ. Δήμητρας Κατρῆ, καὶ τῆς κ. Εὐαγγελίας Ζουμπουλόγλου οἱ μαθητὲς παρουσίασαν ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Σὰν παλιὸ σινεμά…». Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τοὺς μαθητὲς γιὰ ὅσα παρουσίασαν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἐπιδόσεις τους στὴν περασμένη σχολικὴ χρονιά. 160616 11Ἐξέφρασε μάλιστα τὴν ἱκανοποίησή του, ὅτι τὸ σχολεῖο στὸ Graz μεγαλώνει καὶ ὁλοένα καὶ περισσότερα παιδιὰ ἐκμεταλλευονται τὴν εὐκαιρία, ὥστε νὰ μάθουν ἑλληνικὰ καὶ νὰ γνωρίσουν τὶς τέχνες καὶ τὸν πολιτισμό της πατρίδας. Τόσο ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας, ὅσο καὶ ἡ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης περιέβαλλαν μὲ ἀγάπη τὸ ἐγχείρημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου στὸ Graz καὶ θα συνεχίζουν νὰ τὸ στηρίζουν. Ὁ Σεβασμιώτατος δήλωσε αἰσιόδοξος, ὅτι οἱ μαθητές, οἱ γονεῖς, τὰ μέλη τῆς ἐνορίας καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὸ Graz θὰ συνεχίσουν νὰ ζοῦν μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ νὰ συνεργάζονται γιὰ νὰ κάνουν τὸ καλό.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle