Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴ Βιέννη

1604965833.jpg

Στὶς 14 καὶ 15 Αὐγούστου ἑόρτασθηκε μὲ τὶς καθιερωμένες ἀκολουθίες ἡ Κοίμηση τῆς  Θεοτόκου καὶ στὴ Βιέννη. Τῶν ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸν κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ προσφέρθηκε ἀρτοκλασία καὶ ἐψάλλησαν τὰ Ἐγκώμια εἰς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξυμνήθηκε ὁ ἁγιαστικὸς ρόλος τῆς Παναγίας στὴ ζωὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀναπέμφθηκε δέηση γιὰ τὴν προστασία κάθε ἀνθρώπου, ποὺ βρίσκεται σὲ ἀνάγκη.

160816 2Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν παρουσία τους στὸν Ἑσπερινό, ἀλλὰ καὶ στὴ διάρκεια τῶν δεκαπέντε ἡμερῶν προετοιμασίας, τόσο στὶς καθημερινὲς θεῖες Λειτουργίες, ὅσο καὶ τὶς Παρακλήσεις πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν 'Ιησοῦ Χριστοῦ. Τόνισε μάλιστα ὅτι οἱ θεῖες Λειτουργίες τελέσθηκαν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν πιστῶν, ποὺ μὲ συνέπεια προσευχήθηκαν γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἐμπόλεμες περιοχές, ὅπου Χριστιανοὶ διώκονται γιὰ τὴν πίστη τους. Μάλιστα ἀνέφερε: «Ἡ παρουσία μας καὶ ἡ προσευχή μας ἀποτελεῖ ἕνα ταπεινὸ δεῖγμα τῆς εἰλικρινοῦς μας εὐγνωμοσύνης στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ποὺ πάντοτε στέκεται ὡς Μεσίτρια πρὸς τὸν Υἱό της, Κύριο καὶ Θεό μας, μᾶς προστατεύει μὲ τὶς προσευχές της καὶ μᾶς συμπαρίσταται».

Τὴ Δευτέρα 15 Αὐγούστου ἐψάλλη πανηγυρικὰ ὁ Ὄρθρος καὶ στὴ συνέχεια τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, ὅπου προσῆλθαν ἑκατοντᾶδες ἀνθρώπων, μὲ τὶς οἰκογένειες καὶ τὰ μικρὰ παιδιά τους στὴ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης. Ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία μὲ τὸν κλῆρο της Μητροπόλεως καὶ στὸ κήρυγμά του μίλησε γιὰ τὴν διττὴ ἔννοια τοῦ θανάτου κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Διέκρινε μάλιστα τὸν φυσικὸ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ θάνατο. Ἀνέφερε ὅτι ἡ Θεοτόκος γνώρισε τὸν φυσικὸ θάνατο, ἀλλὰ δὲν γεύθηκε τὸν πνευματικὸ θάνατο, καθὼς σύμφωνα μὲ τὸ ρῆμα τοῦ Εὐαγγελίου κατὰ τὸν 'Ιωάννη: «ἀμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» ('Ιω. 5,24).

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι θανάτῳ ὁ Χριστὸς ἐπικράτησε τοῦ θανάτου. Γιατί μὲ τὸν δικό του πρόσκαιρο θάνατο διάνοιξε γιὰ ἐμᾶς τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας, δίνοντάς μας τὴν εὐκαιρία ἀκολουθώντας Τον νὰ νικήσουμε τὸν πνευματικό μας θάνατο καὶ νὰ σώσουμε τὴν ψυχή μας. Πολεμώντας τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας ἢ ἀκόμη καὶ πεθαίνοντας γιὰ τὸν ὀρατὸ καὶ ὑλικὸ κόσμο, μποροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴν αἰώνια ζωή. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅποιος πεθαίνει γιὰ τὰ πάθη πρὶν τὸν θάνατό του, δὲν θὰ γευθεῖ πνευματικὸ θάνατο. Ἡ σχέση μας μὲ τὸν Κύριο τῆς ζωῆς μας καὶ μὲ τὴν Ὑπεραγία Μητέρα του, καθὼς καὶ μὲ τοὺς Ἁγίους εἶναι καθ᾽ ἑαυτὴ προσωπική. Ὅπως καθένας ἀπὸ ἐμᾶς γνωρίζει, τοὺς συναντᾶ στὶς προσευχές, στοὺς ἀγαθοὺς λογισμοὺς καὶ λόγους. Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ ἄλλη ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του ἀνέφερε ὅτι ἡ ὕπαρξή μας στὴν κτίση χρήζει μίας σχέσεως μὲ τὸν Θεό. Ἡ ψυχή μας ἀποζητᾶ τὸ Θεῖο. Ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὴ τὴ σχέση δὲν τὴν φροντίζουμε ἐνεργά, παραμένει ἠ δίψα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ συνακόλουθα γιὰ τὴν αἰώνια ζωή. Ὡς εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ δὲν θὰ πρέπει ὅμως νὰ περιοριζόμαστε στὰ ὁρατὰ σημεῖα τῆς πίστεως νὰ δίδουμε ἀπολογία στὸν Χριστὸ καὶ   ὅπως εὔστοχα σημείωσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:  «ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις» (Β´ Κορ 6,4). 

Μετὰ τὶς ἀκολουθίες οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ διαλεχθοῦν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἐγκάρδιες εὐχές.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle