Συνέδριο γιὰ τὶς βυζαντινο-οὑγγρικὲς σχέσεις στὴ Βουδαπέστη

3392790620.jpg

Τὴν Τετάρτη 19 Ὀκτωβρίου ἔλαβε στὸ Κοινοβούλιο τῆς Οὑγγαρίας συνέδριο μὲ θέμα «Χίλια χρόνια βυζαντινο-οὑγγρικῶν σχέσεων» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μειονοτικῆς Αὐτοδιοικήσεως τῶν Ἑλλήνων τῆς  Οὑγγαρία καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως. Ἐπίσημος προσκεκλημένος ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος. Τὸν Σεβασμιώτατο στὸ συνέδριο συνόδευσαν ὁ Ἀρχιμ. Παΐσιος Λαρεντζάκης καὶ ὁ Δρ. Μιχαῆλο Πόποβιτς.

 

 

161021 2Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε χαιρετισμὸ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε στοὺς βαθύτατους δεσμούς, ποὺ συνδέουν τὴν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὰ οὑγγρικὰ ἐδάφη ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, ποὺ συνέβαλε καθοριστικὰ στὸν ἐκχριστιανισμὸ τοῦ Μαγυαρικοῦ ἔθνους. Δὲν παρέλειψε μάλιστα νὰ ἐπισημάνει τὴν σειρὰ δυναστικῶν γενεῶν, ποὺ φρόντισαν γιὰ τὴν διαφύλαξη αὐτῶν τῶν δεσμῶν, ὅπως αὐτὲς ἀντικατοπτρύζονται στὶς πηγὲς τῆς Μεσαιωνικῆς Περιόδου. Παράλληλα ὅμως ὑπενθύμισε τὶς σύγχρονες ἐποικοδομητικὲς συνεργασίες, ποὺ ἀναπτύσονται στὸ πλαίσιο μίας εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς μετὰ τὴ συμφωνία τὸ 2014 ἀνάμεσα στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως διὰ τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τοῦ Οὕγγρου Πρωθυπουργοῦ κ. Viktor Orbán.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ φάσμα τῶν ἱστορικῶν ἐξελίξεων στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὑγγαρίας, ἀναφερόμενος ἰδιαίτερα στὶς ἀπαρχὲς ὅταν ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ἀπεστάλη ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Τουρκίας, δηλαδὴ Οὑγγαρίας, τὸν 11ο αἰώνα, στὶς ἑλληνορθόδοξες Μονές, ποὺ ἀνεγέρθησαν κατὰ τὸν 12ο αἰώνα στὴν Οὑγγαρία, καθὼς καὶ στὰ βυζαντινο-οὑγγρικὰ στέμματα τοῦ Στεφάνου καὶ τοῦ Μονομάχου καὶ στὴν ποιμαντικὴ δραστηριοτητα τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας ἀπὸ τὸ 1995. Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε: «Μία ματιὰ στὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Οὑγγρικὸ Κράτος κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ σήμερα καθιστᾶ φανερό, ὅτι αὐτὲς τηροῦνται στὸ πλαίσιο μίας ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως, ἀλληλοκατανοήσεως καὶ συμφωνίας. Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας ἔχομαι τῆς πεποιθήσεως, ὅτι ἡ Ἐξαρχία μέλλει νὰ διαδραμματίσει ὡς ἀνεφέρθη περαιτέρω ἡγετικὸ ρόλο στὴν ἐμβάθυνση στὴ χριστινιανικὴ παράδοση καὶ σὲ ἕνα γόνιμο μέλλον, τὸ ὁποῖο θὰ ὠφελήσει κάθε ἄνθρωπο τόσο στὴν Οὑγγαρία, ὅσο καὶ στὸν κόσμο γενικότερα».

161021 3Στὴ συνέχεια χαιρετισμὸ στοὺς συνέδρους ἀπεύθυνε ὁ κ. Zoltán Csallóközi, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀναπληρωτὴ Προέδρου τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου κ.  Zsolt Semjén, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὸν ἱστορικὸ χαρακτήρα τῶν σχέσεων τῆς Οὑγγαρίας μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ εὐχήθηκε στοὺς συνέδρους ἐπιτυχία στὰ πορίσματα τῶν ἐργασιῶν τους. Τὸν λόγο μετὰ καὶ τὸν τελευταῖο χαιρετισμὸ ἔλαβαν οἱ σύνεδροι, 12 διακεκριμένοι ἱστορικοὶ καὶ φιλόλογοι, ποὺ διάνθισαν μὲ τὶς εἰσηγήσεις τους πτυχὲς τῆς βυζαντινο-οὑγγρικῆς ἱστορίας ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα ὥς καὶ τὰ Νεώτερα χρόνια ὑπὸ τὴν προεδρία τῶν κ. Δημητρίου Τοπουζίδη καὶ κ. Ἀρχιμήδη Σιδηρόπουλου. Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ὁ Δρ. Μιχαῆλο Πόποβιτς ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Under the Wings of the Byzantine Double-Headed Eagle: The Ecumenical Patriarchate of Constantinople and Hungary from Byzantine Times until Today».

Κατὰ τὸ μεσημεριανὸ διάλειμμα παρατέθηκε δεξίωση γιὰ τοὺς συνέδρους, ὅπου δόθηκε ἡ εὐκαιρία γιὰ διάλογο μὲ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς ἄλλους εἰσηγητές. Στὸ τέλος τοῦ συνεδρίου, ποὺ κατέληξε σὲ ἐπιτυχὴ ἔκβαση καὶ κατέστη σταθμὸς στὴν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Οὑγγαρία ἐκφώνησε ὁμιλία ἐνώπιον τῶν συνέδρων ὁ κ. Miklós Soltész, Γενικὸς Γραμματέας γιὰ τὶς Ἐκκλησίες, τὶς Μειονότητες καὶ τὰ πολιτικὰ δικαιώματα. Ὁ κ. Γενικὸς Γραμματέας ἀνέφερε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη, ἡ ρωμαιοκαθολικὴ καὶ ἡ εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία συμβάλλουν καθοριστικὰ στὸν πολιτισμὸ καὶ στὴν χριστιανικὴ ταυτότητα τῆς χώρας του, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ὁδήγησε τὴν οὑγγρικὴ Κυβέρνηση νὰ παραχωρήσει ἕνα κτήριο στὸ κέντρο τῆς Βουδαπέστης γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ θὰ ἀποτελέσει κέντρο τοῦ Διαλόγου καὶ τῆς Συναντήσεως, καθὼς καὶ ἕδρα τῆς ἱδρυθησόμενης ὀρθόδοξης θεολογικῆς Ἀκαδημίας. Ὁ κ. Soltész ἔλαβε τὴν εὐκαιρία νὰ τονίσει ὅτι ἡ Οὑγγαρία δραστηριοποιεῖται ἐνεργὰ στὴν διαφύλαξη καὶ διατήρηση τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας τῆς Εὐρώπης καὶ σὲ αὐτὸ βρίσκει ἐνεργὴ συμπαράσταση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

Στὸ τέλος τῆς συνάντησης ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοδιοικήσεως κ. Γεώργιος Κουκουμτζῆς ἐδώρισε στὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, στὸν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο καὶ στοὺς Γενικοὺς Γραμματεῖς Soltész καὶ Herrn Csallóközi περίφημους πορσελάνινους Σταυροὺς Zsolnay σὲ ἀναγνώριση τῆς ἐγκάρδιας ὑποστήριξης ποὺ ἔτυχε τόσο τὸ συνέδριο, ὅσο καὶ ἡ Μειονοτικὴ Αὐτοδιοίκηση τῶν Ἑλλήνων στὴν Οὑγγαρία.

Τὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle