Σύναξη Φθινοπώρου τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς Αὐστρίας

1687056542.jpg

Τό Σάββατο 12 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἔλαβε χώρα στήν ρωσική ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Βιέννης, ἡ φθινοπωρινή Σύναξη τῶν ὀρθοδόξων ἐν Αὐστρίᾳ Ἐπισκόπων τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος. Στήν ἐν λόγῳ σύναξη, ὅπου παρευρέθησαν καί ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων ὀρθοδόξων ἐν Αὐστρίᾳ ἐνοριῶν, συζητήθησαν πολλά καί σημαντικά θέματα πού ἅπτονται τῆς παρουσίας καί τῆς δράσης τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία γενικότερα.

Ἕνα ἀπό τά θέματα τῆς Σύναξης ὑπῆρξε κι αὐτό τῆς Παιδείας. Οἱ σχολικοί σύμβουλοι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀναφέρθησαν στήν τωρινή εἰκόνα τοῦ μαθήματος στήν αὐστριακή σχολική κοινότητα, καθώς καί στή δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας στό νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα τῆς ὀρθοδόξου Παιδαγωγικῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στό Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης. Τά μέλη τῆς Συνόδου τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἔμειναν ἱκανοποιημένα ἀπό τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων μαθητριῶν καί μαθητῶν στό ἐν λόγῳ μάθημα, ὁ ὁποῖος παρεπιπτόντως συνεχῶς αὐξάνεται, ὅπως καί μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ ἐφέτος μέ νέους δασκάλους καί καθηγητές. Μάλιστα προέτρεψαν τούς δύο συμβούλους νά μεριμνήσουν στό μέλλον γιά τήν ἀρτιότερη ὀργάνωση τοῦ ἔργου τους πρός ὄφελος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἐπίσης, τήν Σύνοδο ἀπησχόλησε μετά ἀνησυχίας ἡ κατάσταση τῶν Προσφύγων στή Μέση Ἀνατολή γενικῶς καί εἰδικῶς ἡ δεινή θέση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ Χριστιανοί κάτοικοι τῶν ἐμπόλεμων περιοχῶν τονίζοντας τοιουτοτρόπως τήν ἀνθρώπινη διάσταση τῆς κρίσης. Πίσω ἀπό τούς ἀριθμούς, σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, βρίσκονται πάντοτε ἀνθρώπινα πρόσωπα.

Στή συνέχεια, ὁ σέρβος Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας ἀναφέρθηκε, ἐν πρώτοις, στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης πού ἔλαβε χώρα τόν περασμένο Ἰούνιο. Τόνισε μέ ἔμφαση τίς προσωπικές θετικές ἐντυπώσεις του ἀπό τήν Σύνοδο αὐτή, γεγονός πού προσέλαβαν μέ χαρά τά λοιπά μέλη τῆς Σύναξης τονίζοντας ταυτοχρόνως ὅτι ἡ ἑνότητα τῆς καθόλου Ὀρθοδοξίας θά πρέπει καί μελλοντικά νά ἐκφράζεται καί νά ἑδραιώνεται μόνον μέσα ἀπό τή συνέχιση τῆς πραγμάτωσης τοῦ Συνοδικοῦ Θεσμοῦ. Κατά δεύτερον, ὁ σέρβος Ἐπίσκοπος ἀναφέρθηκε στήν δράση του ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Συνόδου τῶν ὀρθοδόξων ἐν Αὐστρίᾳ Ἐπισκόπων στά διάφορα οἰκουμενικά Forum.

Ἀκόμη, ὁ ὑπεύθυνος ὀρθόδοξος Ἱερεύς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Alexander Lapin, ἀναφέρθηκε στή συμμετοχή του στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Συνάντησης τῶν ὀρθοδόξων στρατιωτικῶν Ποιμένων στή Βαρσοβία μετά ἀπό Πρόσκληση τοῦ πολωνοῦ ὀρθόδοξου Ἐπισκόπου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Jerzy Pankowsky μέ θέμα τήν προσφυγική κρίση καί τήν ποιμαντική διακονία τῶν στρατιωτικῶν Ἱερέων, ὁ ὁποῖος μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐξῆρε τό ἔργο τοῦ Ταξιάρχου Roman Fischer, πού συμμετεῖχε ἐπίσης στή Συνάντηση αὐτή καί εἶναι ὁ κύριος ἐκφραστής τοῦ Θεσμοῦ τῆς ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς διακονίας εἰς τάς Ἐνόπλους Δυνάμεις τῆς Αὐστρίας.

1369212475.jpg

Ἐν κατακλείδει, ἡ Σύναξη τῶν ὀρθοδόξων ἐν Αὐστρίᾳ Ἐπισκόπων ἔλαβε γνώση τῆς ἐκθέσεως τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Emanuel Nutu καί τοῦ Διακόνου Ἀθανασίου Buk σχετικῶς μέ τήν τελευταία Συνάντηση τῆς ὀρθοδόξου νεολαίας στίς ἀρχές τοῦ περασμένου Ὀκτώβρη καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς δύο Κληρικούς γιά τήν προσφορά τους στά πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς, ὅρισε ὡς νέα ἡμερομηνία τῆς ἑπόμενης Συνάντησης τῶν ὀρθοδόξων νέων, γιά τό ἔτος 2017, τήν 7η Ὀκτωβρίου.

 

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle