Μήνυμα Παναγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ἐπί τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

3528988824.jpg

Στό ἐφετινό μήνυμα του ἐπί τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στήν διάρκεια τῆς ὁποίας δυστυχῶς καί πάλι ἠχεῖ ἡ κλαγγή τῶν ὅπλων καί ἀσκεῖται ἀπρόκλητος βία εἰς βάρος ἀτόμων καί λαῶν, ὁ Παναγιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μᾶς προσκαλεῖ μέ τήν εὐκαιρία τῆς Ἓορτῆς τοῦ νηπιάσαντος Λόγου τοῦ Θεοῦ νά μεριμνήσουμε πρωτίστως γιά τά παιδιά τοῦ καθόλου κόσμου σεβόμενοι τοιουτοτρόπως τήν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἰδιαιτέρως ὅμως νά μεριμνήσουμε γιά τά ἀναρίθμητα παιδιά πού ἀποτελοῦν θύματα  πολεμικῶν συγκρούσεων, ἔκρυθμων καταστάσεων, διωγμῶν καί διακρίσεων, πείνας, πενίας καί ἐπώδυνων διακρίσεων. Αὐτήν τήν πραγματικότητα ἄλλωστε ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά τήν διαπιστώσει καί ἰδίοις ὄμμασι στή Λέσβο κατά τόν παρελθόντα Ἀπρίλιο μέ ἀφορμή τήν ἐπίσκεψή του στή νῆσο. Βεβαίως τονίζει ὅτι παιδικά θύματα ὑπάρχουν καί σέ κοινωνίες πού εἶναι ἀνεπτυγμένες οἰκονομικά καί πιό σταθερές ἀπό πολιτικῆς ἐπόψεως, ἀφοῦ καί ὁ εὐδαιμονισμός ἐξαφανίζει ταχύτατα τήν παιδική ἀθωότητα.

Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν καταστάσεων ἡ Μητέρα ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησία μας, ἀνακηρύσσει τό 2017 Ἔτος προστασίας καί ἱερότητας τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί προσκαλεῖ ἁπαξάπαντες νά ἀναγνωρίσουν καί νά σεβαστοῦν τά δικαιώματα καί τήν ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν τοῦ καθόλου κόσμου.

Διαβᾶστε τό καθόλου μήνυμα ἐδῶ:

Μήνυμα Παναγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ἐπί τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 2016

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Mai 2023: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle