Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος : “ Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἀποτελεῖ ἱστορικό γεγονός“.

975717729.jpg

Τήν σημασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού συνῆλθε τόν Ἰούνιο π.ἔ. στήν Κρήτη, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος σέ ὁμιλία του πού διοργάνωσε στό Linz τό Ἵδρυμα „Pro Oriente“. Στό πλαίσιο τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στήν προϊστορία τῆς Συνόδου, στήν διεξαγωγή της, στίς ἀποφάσεις αὐτῆς, ὅπως καί στίς ἐπικείμενες προκλήσεις της γιά τήν καθόλου Ὀρθοδοξία.

Καταρχάς σημείωσε, ὅτι ἀρχικῶς καί οἱ 14 Αὐτοκέφαλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες ἀπεφάσισαν τήν διεξαγωγή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Μάλιστα τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016 καθορίστηκαν καί οἱ ἑξῆς 6 θεματικές ἑνότητες πού θά ἀπασχολοῦσαν τήν ἐν Κρήτῃ Σύνοδο: 1. Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο. Ἡ συμβολή της στήν διατήρηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς συναδέλφωσης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί στήν ὑπέρβαση ρατσιστικῶν κι ἄλλων διακρίσεων, 2. Ἡ ὀρθόδοξη Διασπορά, 3. Τό Αὐτόνομο καί ὁ τρόπος ἀνακήρυξης αὐτοῦ, 4. Τό Μυστήριον τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ, 5. Ἡ σπουδαιότητα τῆς Νηστείας καί ἡ τήρησή της σήμερα, καί 6. Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν λοιπό κόσμο.
Linz ProOriente1 klΣτή συνέχεια, σημείωσε, μόνον οἱ 10 ἐκκλησίες πῆραν τελικῶς μέρος στή Σύνοδο, ἀφοῦ ἀπουσίασαν τά πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Μόσχας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε, ὅτι τά ἐπιχειρήματα τῶν ὡς ἄνω ἐκκλησιῶν γιά τήν ἀπρόσμενη ἀποχή τους στό παρά πέντε ἀπό τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου δέν ἔπεισαν τίς λοιπές ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες βεβαίως προχώρησαν κανονικῶς στήν διεξαγωγή τῆς Συνόδου, ὅπως καί στή θετική ἀποτίμηση αὐτῆς. Μάλιστα ἐξετάστηκαν ὅλες οἱ προκαθορισμένες θεματικές ἑνότητες - οἱ ὁποῖες εἶναι μείζονος σημασίας γιά τήν ἐκκλησία καί τόν σύγχρονο ἄνθρωπο - καί τά ἤδη διαμορφωμένα σχετικά κείμενα αὐτῶν, ἔγιναν ἐν τέλει, μέ σμικρές ἀλλαγές, δεκτά ἀπό ὅλες τίς πλευρές.
Ἀκόμη, ἡ Πανορθόξοξη Σύνοδος τόνισε ὅτι ἐκκλησιολογικῶς ἡ Ὀρθόξοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική συνέχεια τῆς μίας ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, πού ἀναφέρει τό Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, ἀφήνει ὅμως χῶρο ἀρκετό στίς μή ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, προκαλεῖ καί προωθεῖ τόν θεολογικό διάλογο μέ αὐτές. Ἄλλωστε ἡ πολύχρονη παρουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς κίνησης δέν ἀναιρεῖται καί δέν ἀκυρώνεται.
Ἐκτός τῶν σχετικῶν κειμένων, ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος ἐξέδωσε μία Ἐγκύκλιο κι ἕνα Μήνυμα γιά τούς καθόλου Ὀρθοδόξους, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο ἀγαθῆς πρόθεσης. Τά δύο ἔγγραφα εἶναι πλούσια σέ περιεχόμενο καί προοπτικές γιά τό παρόν, ἀλλά καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας.
Linz ProOriente2a klΚλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος τήν ὁμιλία του τόνισε, ὅτι ἡ σπουδαιότητα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου συνίσταται πρωτίστως στό γεγονός τῆς πραγμάτωσής της. Μάλιστα ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τά προβλήματα καί τά ἐμπόδια πού ὑπῆρξαν κατά τό παρελθόν, ἡ πραγμάτωση αὐτῆς τῆς Συνόδου καί τῶν ἀποφάσεών της μέσα ἀπό συνοδικές διαδικασίες ἀποτελοῦν ὄντως ἱστορικό γεγονός γιά τήν καθόλου Ὀρθοδοξία, πρωτεργάτης τοῦ ὁποίου βεβαίως ὑπῆρξε ὁ Παναγιότατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εἶναι πεπεισμένος ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου θά ὑλοποιηθοῦν καί θεωρεῖ μελλοντικῶς τήν διεξαγωγή ἀνάλογων Συνόδων σέ τακτά χρονικά διαστήματα ἀπαραίτητη γιά τήν Ἐκκλησία μέ τήν ἐλπίδα τῆς συμμετοχῆς βεβαίως τῶν καθόλου ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle