Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀρσενίου στήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

2130037085.jpg

Στίς 10 Μαρτίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία, ὅπου στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου στή Βουδαπέστη προέστη τῆς Β΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν. Τήν μεθεπομένη, δηλαδή τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἐ.ἔ., προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν Οὑγγαρία..

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε, ἐν πρώτοις, στό βίο καί στή δράση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια τοῦ 14ου αἰῶνος ξεχώρισε γιά τήν διδασκαλία του, τήν ἀποκαλουμένη καί Παλαμική θεολογία. Ἰδιαίτερο γνώρισμα αὐτῆς τῆς διδασκλαλίας, τό ὁποῖο μάλιστα ἀποτελεῖ καί κύριο χαρακτηριστικό τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, ὑπῆρξε ἡ διάκριση Οὐσίας καί Ἐνεργειῶν στό Θεό. Ὁ ἄνθρωπος δηλαδή, μπορεῖ νά γνωρίσει τόν Θεό μέσῳ τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν Του ἔχοντας ἔτσι τήν δυνατότητα νά μοιραστεῖ τή θεία ζωή χωρίς νά διακυβεύεται ταυτοχρόνως ἡ ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ Οὐσία Του παραμένει πάντοτε ἀπρόσιτη καί ἀμέθεκτη. Μέ τή διδασκαλία του αὐτή ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὑπερασπίστηκε τήν ἔννοια τοῦ Ἡσυχασμοῦ, τόν τρόπο δηλαδή προσευχῆς τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ μοναχός μετά ἀπό πολύ ἀγῶνα μπορεῖ νά φθάσει στή θέα τοῦ Θεοῦ βλέποντας τό ἄκτιστο θαβώρειο φῶς, τό ὁποῖο εἶδαν καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό ὄρος Θαβώρ. Κατά δεύτερον, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, ὅπου γίνεται λόγος γιά τήν θεραπεία ἑνός παραλυτικοῦ. Τό συγκεκριμένο παράδειγμα ἀποδεικνεύει σαφῶς, ὅτι ἡ σωματική μας ἴαση προϋποθέτει τήν ἐσωτερική μας κάθαρση, ἡ ὁποία πάλι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς συνάντησής μας μέ τό Θεό. Μόνον τότε ἡ ζωή μας μπορεῖ ν᾽ἀλλάξει ριζικά. Ὡς ἐκ τούτου καλούμεθα ὅλοι μας, συνέχισε, νά μήν ἁμαρτάνουμε, ἀφοῦ συνέπεια τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ πνευματικός καί κατ᾽ ἐπέκταση ὁ σωματικός θάνατος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τοπικούς φορεῖς καί παράγοντες μέ σκοπό τήν διευθέτηση τοῦ ζητήματος τῆς ἀνακαίνισης τοῦ νέου κτηρίου τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία, ἀλλά καί μέ τό ἐκκλησίασμα ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

20170310kl 2

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle