Ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων στή Βιέννη

4107001285.jpg

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, προεξῆρχε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρ. Ἀλεξάνδρου Lapin, τοῦ Πρεσβ. Δρ. Νικολάου Rappert, τοῦ Ἀρχιδιακ. Ἀθανασίου Buk και παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος σχολιάζοντας τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς ἀπό τήν πρός Φιλιππησίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόνισε ὅτι γιά νά βιώσουμε τό κλῖμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος θά πρέπει νά ἔχει ριζώσει στήν καρδία μας ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μπορέσουμε νά ἀκολουθήσουμε ἕναν διαφορετικό τρόπο ζωῆς.

20170409kl 3Ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα καθώς κι ὅλες οἱ σχετικές ἀκολουθίες αὐτῆς τῆς περιόδου δέν ἔχουν τά χαρακτηριστικά μιᾶς ἐθιμικῆς θρησκευτικότητας καί παράδοσης, ἀλλά ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς ζωντανῆς σχέσης μας μέ τόν Θεάνθρωπο. Ἡ ἐκκλησία εἶναι σῶμα Χριστοῦ κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ὡς μέλη αὐτοῦ τοῦ σώματος, ἔχουμε ἐνδυθεῖ τόν Χριστό, πορευόμαστε πλέον μαζί Του ἐν καινότητι ζωῆς, ἔχουμε δηλαδή μία προσωπική σχέση μαζί Του. Ὡς ἐκ τούτου οἱ Πατέρες τῆς ἐκκλησίας ἀπεφάνθησαν νά ἀποκόπτεται κάποιο μέλος ἀπό τό σῶμα αὐτό, ὅταν δέν μετέχει τῆς Θείας Λειτουργίας γιά τρεῖς συνεχόμενες Κυριακές. Τοῦτο δέν ἀποτελεῖ βεβαίως ἕνα εἶδος ποινῆς, ἀλλά ἁπλῶς παραδοχή τῆς πραγματικότητας ὅτι τό συγκερκιμένο μέλος τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας δέν ἐπιθυμεῖ νά πορεύεται πλέον μαζί μέ τόν Κύριό μας. Ἀκόμη, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι στόχος τῆς ἐκκλησίας δέν εἶναι ἡ συμμετοχή πολλῶν πιστῶν στίς ἀκολουθίες της. Τουναντίον, ἡ ἀποστολή της βρίσκεται στό νά βοηθᾶ κάθε ἄνθρωπο νά μπορέσει νά δεχθεῖ τόν Θεό καί νά βρίσκεται δίπλα του στήν πορεία αὐτή.

20170409kl 4Γι᾽ αὐτό κι ἀπευθυνόμενος στούς πιστούς, τούς παρεκάλεσε νά προσέρχονται τήν περίοδο αὐτή στούς ναούς ὄχι ἐξαιτίας μιᾶς ἐθιμικῆς θρησκευτικότητας, ἀλλά γιά νά συσταυρωθοῦν καί νά συναναστηθοῦν μαζί μέ τόν Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, μέ τόν ὁποῖο ἄλλωστε βιώνουν μία προσωπική σχέση. Μάλιστα, συνέχισε, ἄν κάποιοι δέν βιώνουν αὐτήν τήν σχέση τους μέ τόν Κύριό μας, θά πρέπει νά κάνουν τήν ὑπέρβαση ὥστε αὐτή ἡ κοινωνία μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ νά γίνει πραγματικότητα, γεγονός πού δέν ἐπιτυγχάνεται βεβαίως μέ τήν ἰσχνή παρουσία τους στήν ἐκκλησία. Τέλος, εὐχήθηκε στό ἐκκλησίασμα μία εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Καλή Ἀνάσταση. Εἴθε τό φῶς καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά φέρουν τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στή ζωή ὅλων καί νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐσωτερική των ἀλλοίωση.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος εὐλόγησε καί ἐν συνεχείᾳ διένειμε τούς κλάδους τῶν φοινίκων περιστοιχιζόμενος ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς μας.

20170409kl 1

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle