Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἱερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου

1110663889.JPG

Μέ τήν εὐκαρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἐνδόξων Πρωτοκορυφαίων καί Πανευφήμων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἀλλά κι ἑνός Διεθνοῦς Χριστιανοπαιδαγωγικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Εὐρώπη τοῦ Σήμερα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε ἀπό τήν 28η Ἰουνίου ἕως καί τήν 2α Ἰουλίου, εὐγενῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως, Θάσου καί Ἐξάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας κ. Προκοπίου, τήν Πόλη τῆς Καβάλας.

Τό ἑσπέρας τῆς 28ης Ἰουνίου ἔλαβε μέρος στόν πολυαρχιερατικό πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Παύλου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας καί Ἐξάρχου Μακεδονίας κ. Παύλου συγχοροστατοῦντος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως, Θάσου καί Ἐξάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας κ. Προκοπίου. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ἀκολούθησε ἡ Λιτάνευση τῆς εἰκόνας τοῦ Πολιούχου τῆς Πόλεως μετ’ Ἀρτοκλασίας στό Μνημεῖο τοῦ τόπου ἀφίξεως τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν στήν Ἑλλάδα, ὅπου πρίν ἀπό 2000 περίπου ἔτη τά ἱερά πέλματά του πατοῦσαν στή γῆ τῶν Νεαπολιτῶν μέ σκοπό κατόπιν νά διαβοῦν τήν Ἐγνατία Ὁδό καί νά φθάσουν στούς Φιλίππους. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στό περιεκτικό κήρυγμά του, τόνισε inter allia, τήν ἱστορική σημασία καί σπουδαιότητα τοῦ συγκεκριμένου χώρου, ἀπό τόν ὁποῖο ὁ Οὐρανοβάμων θεμελιωτής τοῦ πνευματικοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ θά διδάξει γιά πρώτη φορά τό χαρμόσυνο μήνυμα περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας στήν Ἑλλάδα. Ταυτόχρονα ὅμως οἱ Φίλιπποι μετατρέπονται σέ πνευματική ἑστία μέσα στήν ὁποία ἐκκολάπτεται ὁ εὐαγγελικός λόγος καί διασπείρεται σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τήν ἐπιστολή τῆς χαρᾶς ὅπως τήν ἀποκάλεσαν, ἐνθαρρύνοντας ταυτοχρόνως τούς πιστούς νά διαφυλάττουν τίς χριστιανικές ἀξίες, ὄχι ἁπλά ὡς ἕνα στοιχεῖο τῆς Παράδοσης, ἀλλά ἐφαρμόζοντας αὐτές στήν καθημενινή τους ζωή στό πλαίσιο μιᾶς ζωντανῆς σχέσης των μέ τόν Χριστό. Ἰδιαιτέρως οἱ γηραιότεροι ἔχουν χρέος νά μεταφέρουν στίς νεότερες καί στούς νεότερους τό στοιχεῖο τῆς πίστεως, ἀλλά καί τίς ἐμπειρίες τῆς σχέσεώς των μέ τόν Κύριό μας.

201707 Kavala IMG 0776

Τήν 29η Ἰουνίου προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐνῶ μετά τό πέρας αὐτῆς ἔλαβε μέρος στόν ἑορτασμό τῶν Ἐλευθερίων τῆς Πόλεως τῆς Καβάλας, ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως, Θάσου καί Ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας κ. Προκόπιος. Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προεξῆρχε, ἐκ νέου εὐγενῶς προσκληθείς, τῆς Ἱερῆς Ἀγρυπνίας μέ τήν παρουσία ἑκατοντάδων πιστῶν, πού τελεῖται κάθε ἔτος στό Πρόπυλο τῆς μεγάλης παλαιοχριστιανικῆς τρίκλιτης Βασιλικῆς Α´, πού κατασκευάστηκε στά τέλη τοῦ 5ου αἰῶνα, στόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῶν Φιλίππων κι ὅπου κατά τήν Παράδοση βρίσκονταν ἡ φυλακή τοῦ ἔνθεου Ἀποστόλου, στή μνήμη αὐτοῦ καί τῶν συνεκδήμων πνευματικῶν συνεργατῶν του, πού ὁλονυκτίς δοξολογοῦσαν τόν Θεό καί προσεύχονταν μέχρι τή στιγμή τῆς ἀπελευθέρωσής τους ἐξαιτίας ἑνός ἰσχυροῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς συνέπεια τήν καταστροφή τῆς ἐξώθυρας τῆς φυλακῆς. Βεβαίως οἱ προσευχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἀπευθύνονταν καί στό ἰδικό του ποίμνιο, καθώς καί στό σημαντικό ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τό ὁποῖο τελικῶς μόνον μέ τήν συμπαράσταση καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ἀποφέρει καρπούς.

Τήν 1η καί τήν 2α Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μετεῖχε τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Χριστιανοπαιδαγωγικοῦ Συνεδρίου στό Συνεδριακό Κέντρο „Ἀπόστολος Παῦλος“ στή Λυδία, μέ θέμα: „Tό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ Θεολογία στήν Εὐρώπη τοῦ Σήμερα. Ἰδιωτική ἐπιλογή ἤ ζήτημα Παιδείας;“. Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου γιά τήν ἐκπαίδευση τῆς Ὀρθοδόξου νεολαίας στήν Αὐστρία, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν διεξαγωγή καί στίς προοπτικές τοῦ ὀρθοδόξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Αὐστρίας, στίς πολύ καλές σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίς λοιπές χριστιανικές Ὁμολογίες, ἀλλά καί τήν αὐστριακή Κοινωνία γενικότερα. Στό Συνέδριο ἐπίσης, ὡμίλησαν γιά τό ἐπίκαιρο αὐτό ζήτημα ἐπιστήμονες ἀπό Πανεπιστήμια τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Βασικός σκοπός αὐτοῦ ἦταν νά διευρενηθεῖ ἡ σημασία πού μπορεῖ νά ἔχει τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιά τήν καλλιέργεια τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας τῶν μαθητῶν, συμβάλλοντας στήν εἰρηνική καί δημιουργική συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων ἀνταποκρινόμενο ἔτσι στίς σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Καβάλα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εἶχε συναντήσεις μέ διάφορους φορεῖς τῆς πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ζωῆς τῆς Ἑλλάδας ἀναφερόμενος παράλληλα καί στή θέση τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία καί στήν Οὑγγαρία, καθώς καί στήν ποιμαντική καί κοινωνική δράση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Previous MonthNext Month
Ιούλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

12.07.2020: Fünfter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle