Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κατά τόν Ὀκτώβριο 2017

1484327126.jpg

Τήν Παρασκευή 20 Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. καί ὡμίλησε,εὐκαίρως ἐπικαίρως, στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, ἀλλά καί στούς παρευρισκομένους Καθηγητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας περί τῆς σχέσεως τῆς Εὐρώπης μέ τήν Ὀρθοδοξία.

Συγκεκριμένα, ἀναφέρθηκε στό ρόλο πού καλεῖται νά διαδραματίσει σήμερα ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία στό πλαίσιο τῆς συνύπαρξης καί συμβίωσης τῶν λαῶν τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης. Ἐξαιτίας τοῦ συνεχῶς αὐξανομένου κινδύνου τῆς τρομοκρατίας, τῶν συχνῶν πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν ἀνατροπῶν, ὅπως τοῦ Brexit γιά παράδειγμα, εἶναι πολύ φυσικό ἡ εὐρωπαΐκή ἰδέα νά βρίσκεται ὑπό κατάρρευση, γεγονός πού ἐνισχύεται κι ἀπό τά ἔντονα φαινόμενα τοῦ πλουραλισμοῦ καί τῆς διαφορετικότητας πολιτισμῶν καί ἰδιοσυγκρασιῶν τῆς ἐποχῆς μας. Εὐλόγως τίθεται λοιπόν τό ζήτημα τῆς στάσεως τῆς Ὀρθοξοξίας ἐντός τῆς Εὐρωπαΐκῆς Ἑνώσεως. Ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας τόνισε πρωτίστως στή συνάφεια αὐτή, τήν ἀναγκαιότητα ἑνός ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς γηραιᾶς Ἠπείρου. Τοῦτο ἀποτελεῖ ἄφευκτη ἀπαίτηση τῶν καιρῶν μας, ἀφοῦ ὁ ἐκτοπισμός τῆς Θεολογίας ἀπό τήν εὐρωπαΐκή πραγματικότητα εἶχε ὡς συνέπεια ὁ ἄνθρωπος νά μήν μπορεῖ νά διακρίνει πιά τήν ἀλήθεια. Πλουραλισμός καί ἐκκοσμίκευση δέν ἔπληξαν μόνον τό κῦρος τῆς δυτικῆςἐκκλησίας, ἀλλά φανερώνουν παράλληλα καί τήν εὐρωπαϊκή κρίση. Ἡ ὀρθόξοξη ἐκκλησία θά πρέπει ἔναντι αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, πού ὑποκρύπτουν μία μορφή σχετικισμοῦ, νά ὑψώσει τό ἀνάστημά της. Ἀξιοπρέπεια καί πραγματική ἰσότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἀπορρέουν ἀπό τό γεγονός τῆς σάρκωσης τοῦ Θεοῦ Λόγου κι ἐνέχουν ταυτοχρόνως μία σωτηριολογική διάσταση. Αὐτήν τήν ἀλήθεια θά πρέπει ν᾽ ἀναδείξει ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἐκ νέου ἐπιδιώκοντας καί τήν ἐφαρμογή αὐτῆς στό πλαίσιο τῶν καθημερινῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Ἀπαρχή μιᾶς τέτοιας συμπεριφορᾶς ἀποτελεῖ ἡ δημιουργία μιᾶς προσωπικῆς καί σέ βάθος σχέσης κάθε βαπτισμένου χριστιανοῦ μέ τόν Χριστό, ἡ ὁποία θά πρέπει ἐν συνεχείᾳ μέ τήν προσευχή καί τά ἔργα νά παράγει καί τούς ἀνάλογους καρπούς τῆς πίστεώς μας.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle