Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις 2017

3528988824.jpg

Στὸ ἐφετινὸ μήνυμά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τονίζει, ὅτι ὁ Θεῖος Λόγος ἦλθε στόν κόσμο γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὸ «εὖ εἶναι», νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴν σκλαβιὰ τοῦ νόμου καὶ τόν θάνατο, καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν πραγματικὴ ζωή. Ταυτοχρόνως, συνεχίζει, ὅτι καὶ ἐφέτος τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, σ᾽ ἕνα κόσμο πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συμπληρώνονται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὶς φοβερὲς ἐμπειρίες καὶ καταστροφὲς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβονται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Παρὰ ταῦτα ὅμως, σημειώνει, ἡ ἀθέτηση τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλες δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμες παρερμηνεῖες τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν πραγμάτωση αὐτῶν. Τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν πολυπόθητο εἰρήνη δὲν κατάφεραν ὅμως, οὔτε ἡ ἰσχὺ τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ οἱ ἐκπληκτικὲς κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος νὰ ἐπιφέρουν. Τουναντίον, στὴν ἐποχὴ μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίηση καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τῆς εἰρήνης. Τέλος, σημειώνει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει αὐτὲς τὶς ἀπειλὲς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ» κι ὅτι τὸ ὑπέρλογο μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle