Ἑορτασμός Χριστουγέννων 2017

2042452311.jpg

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς κοσμοσωτηρίου Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τελέστηκαν διάφορες Ἀκολουθίες σέ διάφορες πόλεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητρόπολης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, τήν 24ην τοῦ Δεκέμβρη τῆς Θείας Λετουργίας στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, τό βράδυ τῆς 24ης τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, τήν 25ην τοῦ Δεκέμβρη τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, τήν 26ην τῆς Θείας Λειτουργία πού τελέστηκε στήν γερμανική γλῶσσα καί τήν 27ην τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος Βιέννης.

Στήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις, πού ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τονίζει, ὅτι παρότι συμπληρώνονται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, δυστυχῶς δέν παύουμε νά ζοῦμε σ᾽ ἕνα κόσμο πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει αὐτὲς τὶς ἀπειλὲς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ» κι ὅτι τὸ ὑπέρλογο μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας». Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χριστοῦ», ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ.

Στό δικό μήνυμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος τονίζει, ὅτι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ν᾽ ἀποτελέσει γιά ὅλους μας ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τὴν αἰωνιότητα. Ὁ Κύριος «ἐκένωσεν ἑαυτόν», δηλαδὴ «ἄδειασε» τὸν ἑαυτόν Του, ἔδειξε ἄπειρη συγκατάβαση, ταπεινώθηκε, γιὰ νὰ σώσει τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου, ἡ Θεία Γέννα, εἶχε ἕνα μόνο κίνητρο καὶ ἕνα μόνο σκοπό: τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν πρόσκληση νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος αἰώνια μὲ τὸν Θεό. Ἔτσι, ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται στὸν κόσμο γιὰ νὰ δείξει ἕνα τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἴδιος ἡ Ζωὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἔχει καθοριστικὴ σημασία στὴν καθημερινότητά μας ὡς Χριστιανῶν. Μὲ τὴ ζωή μας μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν μετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήριά Της μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, βιώνουμε ἀτελεύτητα τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Τέλος, σημειώνοντας ὅτι κι ἐφέτος χιλιάδες ἄνθρωποι στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θά ἑορτάσουν τά Χριστούγεννα μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, εὐχήθηκε στό καθόλου πλήρωμα μία εὐλογημένη περίοδο μέ τήν ἐλπίδα τό θεῖο φῶς πού ἀνέτειλε στόν κόσμο νά φωτίσει καί τήν ζωή τοῦ καθενός μας.

20171225kl 2

20171225kl 3

20171225kl 4

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle