Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

244739712.jpg

Τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε, εὐγενικῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Χρήστου Ἀραμπατζῆ, τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης καί ὡμίλησε στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στή συμπρωτεύουσα εἶχε τή δυνατότητα νά συνομιλήσει γιά διάφορα θεολογικά ζητήματα καί μέ τό διδακτικό προσωπικό τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.

Τό θέμα τῆς Διάλεξης: Ἐλευθερία καί ὑπακοή στήν ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀπεδείχθη πολύ ἐνδιαφέρον, καθώς εἴλκυσε τό ἐνδιαφέρον πολλῶν φοιτητῶν πού προσῆλθαν κατά δεκάδες στό Ἀμφιθέατρο τῆς Σχολῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν διδασκαλία τῶν Πατέρων, ἡ ὁποία στό σύνολό της κάνει διαχωρισμό μεταξύ τῆς βιολογικῆς καί τῆς ὀντολογικῆ ἐλευθερίας. Ἄν καί συνδέουμε τήν πρώτη μέ τήν ἔννοια τοῦ αὐτεξουσίου, τό ὁποῖο βεβαίως σχετίζεται καί μέ τήν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν τῶν πεπραγμένων μας, παραβλέπουμε ὅτι αὐτή, δηλαδή ἡ βιολογική, ἀποτελεῖ συνέπεια τοῦ βιώματος τῆς δεύτερης, δηλαδή τῆς ὀντολογικῆς. Ἡ τελευταία ὅμως συνδέεται πρωτίστως μέ τήν ἔννοια τῆς ὑπακοῆς ἔναντι τοῦ πνευματικοῦ Πατρός ἤ τῆς Μητρός, ἡ ὁποία δέν αἵρει σέ καμμία περίπτωση τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, ἀλλά ἐνέχει τήν σημασία τῆς καθοδήγησης τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Μάλιστα ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἱκανός διά τῆς ὑπακοῆς νά βιώνει πραγματικῶς καί τό ἐμεῖς τῆς Εκκλησίας στό πλαίσιο τῆς κοινωνίας του μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό του, γεγονός πού μπορεῖ νά τόν ὁδηγήσει στήν θέωση, πάντοτε βεβαίως διά τῆς θείας χάριτος. Συνεπῶς, ἐλευθερία καί ὑπακοή δέν ἀποτελούν δύο ριζικά ἀντίθετες ἔννοιες, ἀλλά συνδέονται ἁρμονικῶς μεταξύ των, ἀφοῦ ἡ ὑπακοή προϋποθέτει τήν ἐλευθερία. Μετά τό πέρας τῆς Διάλεξης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἀπήντησε στά πολλά καί ἐνδιαφέροντα ὑπαρξιακά ἐρωτήματα πού ἐτέθησαν ἀπό πλευρᾶς τῶν φοιτητῶν, ἐνῶ ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτησις.

20180314kl 2

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle