7η Πανορθόδοξη συνάντηση τῆς ἐν Αὐστρίᾳ νεολαίας

Τό Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου 2018 ἔλαβε χώρα στό Κέντρο σπουδῶν Mater Salvatoris τῆς Βιέννης ἡ 7η στή σειρά πανορθόδοξη συνάντηση τῆς ἐν Αὐστρίᾳ νεολαίας μας μέ θέμα: „Ἑνότητα καί διαφορετικότητα στήν Ὀρθοδοξία “, στήν ὁποία καί συμμετεῖχαν ἑκατοντάδες νέες καί νέοι ἀπό τά καθόλου κρατίδια τῆς Αὐστρίας, πού προσῆλθαν γιά νά συναντήσουν, ἀλλά καί γιά νά κοινωνήσουν ὁ ἕνας τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου.


2970323487.jpgΚαταρχάς, τελέστηκε στόν ρωμαιοκαθολικό ναό τοῦ Κέντρου σπουδῶν μαθητική θεία λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος πλαισιούμενος ἀπό δεκάδες Κληρικούς ὅλων τῶν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν παρουσίᾳ καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλά καί τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς μαθητιώσας νεολαίας μας. Νά σημειωθεῖ, ὅτι ἐφέτος τούς ὕμνους ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς ρουμάνικης Ἐνορίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Georgel Popa.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τόνισε ὅτι οἱ χριστιανοί θά ἔπρεπε νά εἶναι μιμητές τῆς θείας ἀγάπης, ἀφοῦ ἡ ἑνότητα προϋποθέτει τήν ἀγάπη, γεγονός πού γίνεται ἀντιληπτό στίς σχέσεις πού διέπουν τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ Θεός εἶναι ἡ τέλεια ἀγάπη καί κατά συνέπεια ἡ τέλεια ἑνότητα. Κι ὁ κόσμος θά μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς χριστιανούς, μόνον ὅταν εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας βιώνοντας τοιουτοτρόπως πραγματικῶς τήν ἀγάπη καί τήν ἑνότητα. Ἐπίσης, σημείωσε, ὅτι δέν πρέπει νά ταυτίζουμε τήν ἑνότητα μέ τήν ὁμοιομορφία, ἀφοῦ οἱ χριστιανοί δέν εἶναι ὅμοιοι μεταξύ των. Κι ὅμως ὁ Θεός ἔφτιαξε τόν κόσμο καλά λίαν. Ἡ ἀπαίτηση νά εἶναι ὅλοι ὅμοιοι μεταξύ των, δέν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἀγάπης, ἀλλά τουναντίον στοιχεῖο ἐγωτικῆς νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς.

Ἡ πραγματική καί συνάμα χριστιανική κατανόηση τῆς ἀγάπης προϋποθέτει τό σεβασμό τῆς διαφορετικότητας. Ἔτσι δέν ἀποτελεῖ ἀντίθεση ἡ μία ἐκκλησία νά ἔχει ὡς μέλη της πρόσωπα ἀπό διαφορετικά ἔθνη καί διαφορετικές κοινωνίες μέ διαφορετικές γλῶσσες καί διαφορετικούς πολιτισμούς. Ὅλα τά προηγούμενα συνιστοῦν ἕνα σύνολο ἐξωτερικῶν γνωρισμάτων, τά ὁποῖα καλῶς ὑφίστανται, ἐφόσον ὅμως ἔχουν ὡς κρηπῖδα τήν θεία ἀγάπη, ἡ ὁποία ἄλλωστε πιστοποιεῖ τήν ὕπαρξη τῆς διαφορετικότητας ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τήν ἔλλειψη ὁμοιομορφίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ὅμως τά ὡς ἄνω ἐξωτερικά γνωρίσματα ἀποτελοῦν κριτήριο σύστασης τῆς ἐκκλησίας, τότε παύει πλέον νά κυριαρχεῖ ἀνάμεσά μας ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί παρατηροῦνται φαινόμενα ἐθνικισμοῦ καί ἐθνοφυλετισμοῦ, τά ὁποῖα ἀκυρώνουν τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα.

Κλείνοντας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐξέφρασε τήν προσευχητική ἐπιθυμία του, οἱ καθόλου ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά βιώνουν μεταξύ των αὐτήν τήν ἑνότητα ἔχοντας ὡς μοναδικό στόχο τοῦ βίο τους τήν ἕνωσή των μέ τόν Χριστό. Ἡ ἐκκλησία μπορεῖ νά ἀποτελεῖται ἀπό πολλά ἔθνη, ἀλλά ταυτοχρόνως βρίσκεται πάνω ἀπό αὐτά, ἀφοῦ στόχος της εἶναι νά ὁδηγήσει ὅλα τά μέλη της στήν κατάκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἀκόμη, εὐχαρίστησε τούς ὑπευθύνους τοῦ Κέντρου σπουδῶν γιά τήν ἐκ νέου φιλοξενία των καί προσκάλεσε ἅπαντες στήν ἑόρτια τράπεζα γιά τό καθιερωμένο μεσημεριανό γεῦμα.

467430786.jpg

Ἐν συνεχείᾳ ἡ νεολαία μας μετεῖχε σέ διάφορα ἐργαστήρια καί ἐπιμορφωτικές δραστηριότητες πού ἀφοροῦσαν τό θέμα τῆς συνάντησης. Ἡ καθόλου συνάντηση, πού ἔκλεισε μέ τήν προσφορά διαφόρων ἐδεσμάτων ἀπό τήν σέρβικη ἐκκλησία, χορό καί τραγούδι κυρίως ἀπό ὁμάδα νέων μέ καταγωγή τήν Ἀντιόχεια καί τήν καθιερωμένη παραγωγή ἔργων ἐκκλησιαστικῆς ὑαλογραφίας κι ὅπου ὁ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κύριος Ἀρσένιος εὐχαρίστησε ἐκ μέσης καρδίας ὅλους ὅσους κοπίασαν γιά τήν πραγμάτωση αὐτῆς τῆς συνάντησης, στέφθηκε, δόξα τῷ Θεῷ, μέ ἐπιτυχία, ἀφοῦ ἡ νεολαία μας εἶχε πρωτίστως τήν δυνατότητα νά βιώσει μέσα ἀπό αὐτήν στήν πράξη τήν ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας μας μέσα ἀπό τήν διαφορετικότητα τῶν ἀνθρώπων πού τήν ἀποτελοῦν.

4112256177.jpg

920812918.jpg

963375855.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1064259477.jpg

74666215.JPG

2906181575.JPG

1639966891.jpg

 

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
3
4
8
10
11
13
29
31
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


09.08.2020: Neunter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle