Ἀπονομή Ἀργυροῦ Σταυροῦ Ἀξίας ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας καί Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας στό Leoben τῆς Στυρίας

Τήν Κυριακή 25 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἀπένειμε στό Leoben κατά τήν διάρκεια σεμνῆς καί ἀπέριττης ἐκδήλωσης τόν Ἀργυροῦν Σταυρόν Ἀξίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας μετά τοῦ σχετικοῦ Διπλώματος στόν κ. Karl Mlinar, Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἐνορίας τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

3706499250.jpg

Προηγουμένως ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τῶν Πρεσβυτέρων  Sladjan Vasic, Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας, καί Ἀθανασίου Buk, τοῦ Ἱεροδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Στό κήρυγμά του ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἀναφερθείς στήν περικοπή τοῦ πλουσίου νέου ἀπό τό κατά Λουκᾶν ἅγιο εὐαγγέλιο (18, 18-27) τόνισε, ὅτι δέν μποροῦμε νά ἐκλαμβάνουμε τόν χριστιανισμό ὡς ἕναν τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος βασίζεται σέ συγκεκριμένους κανόνες καί ἐξαντλεῖται μέ τήν αὐστηρή τήρηση τῶν κανόνων αὐτῶν. Τό σημερινό παράδειγμα ἄλλωστε καταδεικνύει σαφέστατα, ὅτι ὁ Κύριός μας δέν ἑστιάζει μόνον στήν τήρηση κάποιων ἐντολῶν, ἀλλά ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς νά ἀφεθοῦμε παντελῶς στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός μᾶς προειδοποιεῖ δηλαδή, ἐπισημαίνοντας τό ψεύτικο κλῖμα πού δημιουργεῖ ὁ πλοῦτος καί τόν κίνδυνο νά στηριχθεῖ ὁ ἄνθρωπος σέ πράγματα ἐπίγεια καθησυχάζοντας παράλληλα τήν συνείδησή του μέ τήν τήρηση ὁρισμένων ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ταυτοχρόνως ὅμως μᾶς δείχνει καί τόν δρόμο πρός τήν τελειότητα, πού ἰσοῦται μέ τήν πλήρη ἀποδέσμευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά πράγματα πού τόν κρατοῦν δεμένο στόν κόσμο τοῦτο. Τά καθ᾽ ἑαυτά ἀγαθά καί ἡ συνετή χρήση τους δέν ἀποτελοῦν ἐμπόδιο γιά τήν κατάκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μόνον ὅταν δεθοῦμε μέ αὐτά, τότε γίνονται ἐμπόδιο στήν κατάκτηση τοῦ προορισμοῦ μας.

3494804104.jpg

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ  Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀπένειμε, ὡς προαναφέραμε, τόν  τόν Ἀργυροῦν Σταυρόν Ἀξίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας στόν κ. Karl Mlinar, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιά τήν πολυετή προσφορά καί σημαντική διακονία του σχετικῶς μέ τήν συντήρηση καί διατήρηση τοῦ καθόλου κτηριακοῦ συγκροτήματος, ὅπου στεγάζεται ἡ Ἐνορία μας στό Leoben τῆς Στυρίας. Εὐχαριστίες ἐξέφρασε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐπίσης πρός τήν σύζυγο τοῦ τιμηθέντος Ἐπιτρόπου καί στούς στενούς συνεργάτες τοῦ ζεύγους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἀγάπη τους στηρίζουν διαχρονικά τήν λειτουργική ζωή τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας εὐχόμενος ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν νά τούς εὐλογεῖ καί νά τούς χαριτώνει διαρκῶς, ὥστε καί μελλοντικῶς νά δεικνύουν τόν ἴδιο ζῆλο καί τήν ἴδια ἀγάπη στήν Ἐνορία μας πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας του. 

3571179699.JPG

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


08.12.2019: 10. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle