Ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων 2018 στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς κοσμοσωτηρίου Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τελέστηκαν διάφορες Ἀκολουθίες σέ πολλές περιοχές τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στόν Ἱ.Μ.Ν. Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, τήν 24ην τοῦ Δεκέμβρη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας καί τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας  τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 

4159573262.jpg

Τήν ἑπομένη, ἤτοι τήν 25ην τοῦ Δεκέμβρη, προέστη στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου  πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐκ Σερβίας ὁρμωμένου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νικηφόρου Milovic,  τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρεσβυτέρου Γεωργίου Strugov καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Μαξίμου Rudko. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε, μέσα σέ κλῖμα συγκίνησης, τήν Χειροθεσία τοῦ Ἱεροδιακόνου Μαξίμου Rudko σέ Ἀρχιδιάκονο, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν μέχρι τοῦδε διακονία του καί τοῦ εὐχήθηκε πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν περαιτέρω πορεία του. Τέλος, ἀκολούθησε δέηση ὑπέρ ὑγείας πάντων τῶν κατοικούντων στά ὅρια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὑπέρ εἰρήνης καί συμφιλιώσεως πάντων τῶν κατοικούντων στήν Οὑκρανία.

666659570.jpgΣτή Βουδαπέστη τῶν καθόλου Ἀκολουθιῶν τῆς κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, ἐνῶ Ἀκολουθίες τελέστηκαν καί σέ διάφορες ἄλλες πόλεις τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία.

Στά μηνύματα τῶν Χριστουγέννων, τόσο ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὅσο κι ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἀναφέρθηκαν στή σημασία τῆς θείας ἐναθρωπήσεως γιά τό ἀνθρώπινο γένος.

 Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τόνισε, ὅτι ἡ χριστιανική πίστη ἀποτελεῖ τήν βεβαιότητα τῆς ἀνθρώπινης σωτηρίας ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση χαρίζοντάς μας μετά τήν πτώση ἐκ νέου τήν δυνατότητα τῆς ὁμοιώσεώς μας μέ Ἐκεῖνον μέσα ἀπό τήν πραγματική μετοχή μας στό Σῶμα Του, δηλαδή τήν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἡ καθόλου ζωή ἐκφράζει τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του. Ἄλλωστε, συνεχίζει στό μήνυμά του, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ γιά τόν ἄνθρωπο τόν τόπο τῆς κοινῆς σωτηρίας, τῆς κοινῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί τῆς ἐλπίδος τῆς κοινῆς βασιλείας. Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία νοεῖται ὡς τρόπος τῆς βιώσεως τῆς ἀληθείας πού ἀπελευθεώνει τόν ἄνθρωπο, ὁ πυρήνας τῆς ὁποίας συνίσταται στό „ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ“. Αὐτή ἡ ἀγάπη ὑπερβαίνει τά ὅρια μιᾶς ἁπλῆς ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, ἀφοῦ ἡ πηγή καί τό πρότυπο αὐτῆς εἶναι ἡ ὑπερβαίνουσα τόν ἀνθρώπινο λόγο φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Παραθέτοντας τό παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπό τήν Α’ ἐπιστολή Ἰωάννου (4, 9-11): „Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς...  Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν.“, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα σημειώνει χαρακτηριστικά, ὅτι ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Θεός.

2145515778.JPG

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος τονίζει, ὅτι τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν ἕνα μοναδικό δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς, τό ὁποῖο καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά βιώσει ὡς ἕνα προσωπικό γεγονός πού ἔρχεται γιά νά ἀνακαινίσει τήν ζωή του. Κατά συνέπεια, προτρέπει τούς πιστούς νά γίνουν μέτοχοι αὐτοῦ τοῦ γεγονότος καί νά βιώσουν τά Χριστούγεννα ἀληθινά, ἐσωτερικά, πνευματικά καί μόνιμα. Νά κρατήσουν στό νοῦ καί στήν καρδιά τους τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, πού κενωθείς σαρκώνεται γιά νά ἀποκαταστήσει τόν ἄνθρωπο στήν πρώτη ὀμορφιά, στό μεγαλεῖο τῆς δόξης Του καί νά κατανοήσουν, ὅτι ὁ ἐναθρωπήσας Θεός μᾶς φανερώνει τόν ἀληθινό τρόπο ζωῆς μέσῳ τῆς ἀγαπητικῆς προσφορᾶς καί τῆς ἑκούσιας κένωσης μαθαίνοντάς μας νά ζοῦμε μέ τόν πλησίον καί γιά τόν πλησίον. Ἄς κρατήσουμε, σημειώνει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κλείνοντας, αὐτό τό οὐράνιο δῶρο κι ἄς τό ἀξιολογήσουμε. Νά τό κατανοήσουμε καί νά τό ζήσουμε ἀληθινά. Ὄχι μόνο σήμερα, ἀλλά πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας, σέ χαρούμενες, ἀλλά κυρίως σέ δύσκολες στιγμές. Νά ἔχουμε κατά νοῦν, ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι μας, ἀλλά μετέχουμε καί κοινωνοῦμε ὡς πρόσωπα μέ τόν ἴδιο μας τόν Θεό, ὄχι σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἀλλά αἰώνια καί ἀτελεύτητα.        

3812331963.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2227360607.jpg

4018798996.JPG

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle