Ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς 2019 στή Βιέννη

Τήν Κυριακή 16 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἔλαβε χώρα στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη ὁ ἑορτασμός τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ ἁγία ἐκκλησία μας πανηγυρίζει μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη τήν γενέθλιο ἡμέρα της. Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδρου Lapin καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ ἑκατοντάδων πιστῶν.

2140911166.jpg

Μετά τό πέρας αὐτῆς τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας ἤ τοῦ Γονατιστοῦ, ὅπου ἀναγνώστηκαν οἱ σχετικές εὐχές ἀπό τό ἱερό βῆμα μπροστά ἀπό τήν ὡραία πύλη. Κατά τήν ὥρα τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν ὅλοι κλίνουν τά γόνατα (καί κάμπτουν τίς καρδιές των), γι᾽ αὐτό καί οἱ εὐχές αὐτές καλοῦνται εὐχές τῆς Γονυκλισίας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε, μέ ἀφορμή τήν φράση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς „ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς“ (Ἰω. 8, 12), στό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος τονίζοντας, ὅτι ὅλες οἱ θεϊκές ἰδιότητες πού ἀποδίδονται στόν Υἱό, ἀποδίδονται ὁμοίως στόν Πατέρα καί στό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἔτσι, ὅταν ὁ Χριστός λέγει ὅτι „ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια“ (Ἰω. 14, 6), τοῦτο ἀφορᾶ τά καθόλου Πρόσωπα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁ Πατήρ εἶναι ἡ πηγή τῆς Ἀληθείας, τήν ὁποία μεταφέρει ὁ Υἱός καί ἡ ὁποία ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο καλεῖται ἐπίσης καί Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας. Μάλιστα στή συνάφεια αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔκανε ἀναφορά στόν Ὅσιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμεμενος στήν ἑνότητα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, παρομοιάζει τόν Πατέρα μέ τόν οἶκο, τόν Υἱό μέ τήν θύρα, πού ὁδηγεῖ στόν οἶκο, δηλαδή στόν Πατέρα, καί τό Ἅγιον Πνεῦμα μέ τήν κλεῖδα, μέ τήν ὁποία μποροῦμε  ξεκλειδώνοντας τήν θύρα νά εἰσέλθουμε στόν οἶκο ἐννοῶντας, ὅτι δέν μποροῦμε νά γνωρίσουμε τόν Πατέρα παρά μόνον μέσῳ τοῦ Υἱοῦ (Ἰω. 14, 6), ὁ Ὁποῖος Τόν φανερώνει σέ ὅσους ἐπιθυμεῖ (Μτθ. 11, 27), διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ. σχετικῶς Λόγος λγ΄, Περί μετοχς Πνεύματος γίου). Βέβαια τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι μεταξύ τους ἑνωμένα μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ ἐσώτατα συναρμοσμένη ἑνότητά τους, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀμοιβαία ἀγάπη, νά μήν καταστρέφει, ἀλλά νά ἐνισχύει τόν διακριτό χαρακτῆρα ἑκάστου.

2976113846.jpg

Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἀναφέρθηκε στίς δωρεές τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τονίζοντας, ὅτι ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε αὐτές τίς δωρεές γιά νά καρποφορορήσουν στίς καρδιές μας μοναδικοί, σπάνιοι καί εὔγεστοι πνευματικοί καρποί, σύμφωνα μέ τόν θεῖο Παύλο καρποί ἐπίπονης καί σκληρῆς καλλιέργειας, ὅπως τούς παραθέτει καί στήν πρός Γαλάτας (5, 22-23) ἐπιστολή του  „ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·“. Ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό, πού μᾶς δίδει δύναμη ζωῆς, κι ἔχοντας ἀγαθή προαίρεση μποροῦμε νά φέρουμε καρπούς πολύ ἀνώτερους ἀπό ἐκείνους πού χάρισε ὁ Θεός στούς πρωτοπλάστους.        

2590424241.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle