Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2021

8221423.jpg

Στὴν "Πατριαρχικὴν Ἀπόδειξιν ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2021" ἠ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπευθυνόμενος στὰ τέκνα του "ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου", τονίζει ὅτι "ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως" καὶ ὑπενθυμίζει ὅτι "Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό Πάσχα..."

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μᾶς καλεῖ νὰ ἀτενίσωμεν, τόν Κύριον τῆς δόξης ποὺ κατῆλθε «μέχρις ᾍδου ταμείων» καί κατήργησε τό κράτος τοῦ θανάτου. Παρουσιάζει τὴν θεματολογία τῆς ἐμβληματικῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως στὴν Μονὴ τῆς Χώρας, στὴν Κωνσταντινούπολη ὅπου ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς "ἀναδύεται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου", καὶ ἀνασύρει τούς γενάρχες τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ μαζὶ μ΄ αὐτοὺς ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος,ὡς ἐλευθερωτὴς του ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. Μὲ τὴν Ἀνάσταση ἡ ἐν Χριστῷ ζωή φανερώνεται "ὡς ἀπελευθέρωσις καὶ ἐλευθερία", γράφει καὶ ἐξηγεῖ ὅτι "ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, εἶναι θεμελιωμένη στὸ Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὸν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη»... ὑπέρβαση τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης ὑπάρξεως, ἐλπίδα αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρωπίζει τὸν ἄνθρωπο".

Μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τὰ ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, σημειώνει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διότι τίποτε δὲν εἶναι ἁπλῶς «δεδομένον», ἀλλὰ τὰ πάντα κινοῦνται "πρὸς τὴν ἐσχατολογικὴν τελείωσίν των". Ἡ «ἀκράτητος φορά» πρὸς τὴ Βασιλείαν, προφυλάσσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἀδιαφορίαν γιὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θυμίζει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ : «ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».

Ἀναφερόμενος στὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς δωρήθηκε μὲ τὴν Ἀνάσταση ὑπενθυμίζει ὅτι "Ὁ χαρακτῆρας...τοῦ δώρου τῆς χάριτος ὄχι μόνον δὲν περιορίζει, ἀλλὰ ἀναδεικνύει τὴν δικὴ μας συγκατάθεση στὴν δωρεά, καὶ ἐνδυναμώνει τὴν πορεία μας πρὸς τὴν νέα ἐλευθερία" ἡ ὁποία ἐμπερικλείει καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κτίσιν".

Καλεῖ τέλος τοὺς πιστοὺς νὰ ἀξιοποιήσουν τὶς εὐκαιρίες: "Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή καὶ δέησις τῶν πιστῶν, κάθε ἑορτὴ καὶ μνήμη Ἁγίων καὶ Μαρτύρων, ἡ τιμὴ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν πασχάλιον φῶς καί ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως" .

Ἐδῶ θὰ βρῆτε τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2021.

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle