Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ χειροτονία Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

650366703.jpg

Τὴν Κυριακή, 26η Ἰουνίου 2022, ἡμέρα μνήμης τοῦ ὁσίου Δαβὶδ τοῦ  ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Βαρθολομαῖο, τὸν Πρεσβύτερο π. Ἀριστείδη καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο  π. Μάξιμο, τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰακώβου ὁ ὁποῖος ὁμολόγησε ἐνώπιον τοῦ πληρώματος, τῶν κληρικῶν καὶ τοῦ Ἐπισκόπου του τὴν πρόθεσή του νὰ ὑπηρετήσει μὲ πίστη καὶ ὑπακοὴ τὴν Ἐκκλησία. Εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ, τὸν πνευματικό του Πατέρα, τὸν Ἱερέα ποὺ τὸν ἐβάπτισε καὶ τοὺς γονεῖς του γιὰ ὅσα τοῦ προσέφεραν καὶ ἰδιαίτερα τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἀρσένιο γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ ἐδειξε πρὸς ἐκεῖνον ἀποδεχόμενος νὰ τὸν χειροτονήσει Διάκονο. Στὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν χειροτονούμενο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στὸ βιογραφικὸ τοῦ Μοναχοῦ καὶ τὴν ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὑπακοὴ στὸν Γέροντά του Χριστόδουλο,πρώην Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μονῆς Κουτλουμουσίου, ἐπαίνεσε τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀκούσει τὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἐπισκόπου νὰ ἔλθει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας γιὰ νὰ διακονήσει τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἐγκαταλείποντας τὸν "παράδεισο" τῆς Μονῆς καὶ συναναστρεφόμενος μὲ τὸν κόσμο, προκειμένου νὰ σωθοῦν ψυχές.

3716397520.jpgΜὲ ἀναφορὰ στὸ κυριακάτικο  Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα κάλεσε ἐν συνεχείᾳ τὸν π.Ἰάκωβο νὰ δώσει μὲ ἐμπιστοσύνη ὅλο τὸν ἑαυτό του στὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἐργασθεῖ, χωρὶς ἀνταλλάγματα,στὸν Ἀμπελῶνα Του  ὅπως οἱ πρώην ψαράδες Ἀπόστολοι καὶ ὁ ὁμώνυμός του Ἀπόστολος Ἰάκωβος μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη οἱ ὁποῖοι ἄφησαν εὐθὺς τὰ δίκτυα καὶ τὸν πατέρα τους γιὰ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν.  Ὁ  Σεβασμιώτατος τόνισε τὴν ὑποχρέωση τοῦ νέου κληρικοῦ, ἀπὸ τὸν πρώτο κι' ὅλας βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης, νὰ μετέχει στὴ ζωὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος,νὰ ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἔχει Αὐτὸν μόνη ἀναφορά, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων μὲ πρῶτον τὸν προστάτη τοῦ Ναοῦ τῆς Χειροτονίας του, τὸν Ἅγιο Γεώργιο. "Κατὰ παράδοση στὸ Ναὸ αὐτὸ ὑπηρέτησαν ὡς Ἱερεῖς", εἶπε,"πατέρες ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ βαπτίσας τὸν π. Ἰάκωβον, μετατεθεὶς  εἰς Φραγκφούρτην Γερμανίας, πατὴρ Τιμόθεος". Τόνισε ἐπίσης ὅτι δὲν εἶναι στόχος τοῦ κληρικοῦ νὰ ὑπακούει στὸ προσωπικό του θέλημα ἢ σὲ ἐκεῖνο τοῦ κόσμου ἀλλά, δείχνοντας ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους στοὺς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου, στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μὲ ὑπακοὴ στὸν Πατριάρχη καὶ στὸν Ἐπίσκοπο τοὺς ὁποίους κρίνει μόνον Σύνοδος καὶ ὄχι μεμονωμένα πρόσωπα. Τελειώνοντας, ὁ Σεβασμιώτατος  συνεβούλευσε τὸν χειροτονούμενο νὰ εἶναι φιλότιμος καὶ ἐργατικός.

Κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Μυστηρίου οἱ συμπροσευχόμενοι πιστοὶ ἀνεφώνησαν τὸ "Ἄξιος" καὶ ὁ νέος Διάκονος συμμετεῖχε στὴν Θεία Λειτουργία ἐκτελῶντας τὰ ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ προβλεπόμενα καθήκοντα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας κλῆρος καὶ πλήρωμα συνεχάρησαν ἐγκαρδίως τὸν Μητροπολίτη καὶ τὸν νεοχειροτονηθέντα Διάκονο π. Ἰάκωβο.

Fotos: Metropolis von Austria

942375851.jpg715442658.jpg

514442539.jpg

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


21. Juli 2024: Vierter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle