Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομή στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ Ὄρος Σινᾶ

2824057760.jpg

Μετὰ ἀπὸ διακοπὴ δύο ἐτῶν λόγῳ τῆς πανδημίας, πραγματοποιήθηκε καὶ πάλιτὸ ἐτήσιο προσκύνημα ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ Ὄρος Σινᾶ ἀπὸ τὴν 3η ἕως τὴν 12η Φεβρουαρίου 2023. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὁδήγησε ἀρκετοὺς κληρικοὺς καὶ 50 προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Αὐστρία, τὴ Γερμανία, τὴ Γαλλία καὶ τὴν Ἑλλάδα στοὺς Ἁγίους Τόπους.

Μετὰ τὴν προσγείωση στὸ Τελ Ἀβίβ, τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα ξεκίνησε μὲ ἐπίσκεψη στὴν Παλιά Πόλη τῆς Γιάφας (ἀρχαίας Ἰόπης)  καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ταξιαρχῶν. Ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὴν  πόλη Λύδα, στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καὶ στὸν ἐκεῖ Τάφο τοῦ Ἁγίου.  

Τὸ Σάββατο, 4η Φεβρουαρίου, ξεκίνησε μὲ τὴν τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὴ Γεσθημανή, στὸ Πάνσεπτο Θεομητορικὸ Μνῆμα. Ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὸν τόπο τοῦ λιθοβολισμοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.  Ἡ προσκυνηματικὴ ὁμάδα μετέβη κατόπιν στὴ Σαμάρεια καὶ έπισκέφθηκε τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καὶ τὸν Ἱερό Ναὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, καθὼς καὶ τὸ Σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου. Άκολούθησε ἐπίσκεψη στὸ Μπουρκίν, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ὁ Κύριος θεράπευσε τοὺς Δέκα Λεπρούς. Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὰ Ἱεροσόλυμα οἱ προσκυνητὲς πέρασαν ἀπὸ τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ τὸ σημεῖο τῆς Προσευχῆς τοῦ Κυρίου πρὸ τοῦ Πάθους.

Τὴν Κυριακή, 5η Φεβρουαρίου, ἡ ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν ξεκίνησε γιὰ τὴν Αἴγυπτο μὲ προορισμὸ τὸ Ὄρος Σινᾶ καὶ τὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ ὁποία κτίσθηκε στοὺς πρόποδές του ἀπὸ τὸν ἕκτο αἰῶνα στὴ θέση τῆς Μονῆς τῆς Βάτου. Περνῶντας κατὰ μῆκος τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης καὶ τοῦ Κόλπου τῆς Ἄκαμπα, ἡ ὁμάδα προσκυνητῶν ἔφτασε βράδυ στὸ Ὄρος Σινᾶ. Νωρὶς τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 6ης Φεβρουαρίου, οἱ προσκυνητὲς συμμετεῖχαν  στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως, προσκύνησαν τὰ Ἅγια Λείψανα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἐπισκέφθηκαν τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἀφλέκτου Βάτου, τὴν πηγὴ τοῦ Ἰοθόρρ, τὸ ὀστεοφυλάκιο καὶ τὸ Μουσεῖο. Ἡ ἡμέρα ἀφιερώθηκε σὲ συναντήσεις καὶ συζητήσεις μὲ τοὺς μοναχοὺς τῆς Μονῆς. Πραγματοποιήθηκαν ἐπίσης ἐπισκέψεις σὲ κελι μοναχῶν στὴν γύρω  ἔρημο, καὶ συμπληρώθηκε  ἔτσι ἡ εἰκόνα τῆς πνευματικῆς καὶ ἀσκητικῆς ζωῆς στοὺς πρόποδες τοῦ Ὄρους Σινᾶ. Ἡ ὁμάδα προσκυνητῶν συμμετεῖχε στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ   τοῦ Ἀποδείπνου. 

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 7ης  Φεβρουαρίου, μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης οἱ προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν στὸ Ἰσραήλ. Στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου,  ὅπου ἀσκήτευσε ἡ Ἁγία Μαρία ἡΑἰγυπτία,ἐπισκέφθηκαν τὴ Μονὴ  Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.                                                                                          

Τὴν ἑπομένη, Τετάρτη 8η Φεβρουαρίου, μετὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Ναὸ τῆς Γεννήσεως καὶ στὸ θεοδέγμον Σπήλαιο, ἔγινε ξενάγηση στὸ Ὀστεοφυλάκιο ὅπου φυλάσσονται τὰ Λείψανα τῶν Νηπίων καὶ στὰ γύρω σπήλαια καὶ ἀσκητήρια. Ἄκολούθησε μετάβαση στὴν Ἅγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ προσκύνηση τοῦ τόπου τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καὶ τοῦ Παναγίου Τάφου ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου. Ἐξερχόμενοι οἱ προσκυνητὲς ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σαϊδανάγια. Περὶ τὴν 11η π.μ. ἔγιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὴν Α.Θ. Μ. τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ' ὁ ὁποῖος τοὺς εὐλόγησε. Εἶχαν ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ περιπατήσουν στοὺς στενοὺς ἐμπορικοὺς δρόμους τῆς  παλαιᾶς πόλεως. Τὸ ἀπόγευμα ὅλοι μαζὶ προσκύνησαν Στάσεις τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου ( Via Dolorosa) καὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν φυλακὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, τὴν Ἱ. Μονὴ τοῦ Πραιτωρίου ὅπου ἡ φυλακὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ τόπος κρατήσεως τῶν Ληστῶν. Μετέβησαν ἐπίσης γιὰ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, στὸν Τάφο τῆς Ἁγίας Πελαγίας καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βηθσφαγῆς ἀπ΄ὅπου ἐπὶ πώλου ὄνου ξεκίνησε ἡ θριαμβευτικὴ πορεία τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα .

Τὴν Πέμπτη 9η Φεβρουαρίου  μετὰ τὴν τέλεση τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὴ Μονὴ τῶν Ἁγίων Μάρθας καὶ Μαρίας στὴ Βηθανία ἡ ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν ἐπισκέφθηκε τὸν Τάφο τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου. Ἔπειτα, διασχίζοντας τὴν ἔρημο, μετέβησαν στὴν Ἱ. Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καὶ ἐν συνεχείᾳ στὶς Μονὲς Ἁγίου Θεοδοσίου, τῶν Ποιμένων, Ἁγίου Ὀνουφρίου, Τιμίου Σταυροῦ, Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου στὴν περιοχὴ Καταμόνας καὶ Ἁγίου Ἰωάννου στὴν Ὀρεινή. Κατὰ τὴν 10η μ.μ. οἱ Προσκυνητὲς εἰσῆλθαν καὶ πάλι στὰ Ἱεροσόλυμα. Διὰ τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου, ψάλλοντες ὕμνους  καὶ ἀκούοντες τὴν ἀνάγνωση τῶν περὶ τὸ Θεῖο Πάθος ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου, ἔφθασαν γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιερατικὴ Ἀγρυπνία στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ στὸν Φρικτὸ Γολγοθά. Κατὰ τὴν παραμονή τους ἐντὸς τοῦ Ἱ.Ναοῦ ἐπισκέφθηκαν ὅλα τὰ ἐκεῖ Ἱερὰ Παρεκκλήσια καὶ τὰ Ἱερὰ Λείψανα.

Τὴν Παρασκευὴ 10η Φεβρουαρίου οἱ προσκυνητὲς ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Χοζεβᾶ καὶ ἐν συνεχείᾳ βρέθηκαν στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, στὸν τόπο Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος μαζὶ  μὲ τοὺς ἄλλους κληρικούς, τέλεσε τὴν Ἱ. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς "βαπτίσθηκαν" στὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου. Οἱ ἐπισκέπτες συνέχισαν  τὸ ταξίδι τους πρὸς τὸ Σαραντάριο Ὄρος, τὸν τόπο νηστείας καὶ προσευχῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἀνέβηκαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ "τῶν Πειρασμῶν". Συνέχισαν κατόπιν τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν πόλη τῆς Ἰεριχοῦς καὶ στὴ Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου ὅπου καὶ ἡ Συκομορέα στὴν ὅποία ἀνέβηκε ὁ τελώνης Ζακχαῖος.

Τὸ Σάββατο 11η Φεβρουαρίου ἡ ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν βρέθηκε στὴ Γαλιλαία, στὴ πόλη τῆς Ναζαρὲτ καὶ προσκύνησε τὸν χῶρο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας, στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναό, καθὼς καὶ στὴν πόλη Κανᾶ, στὸν Ναὸ τοῦ Ἅγίου Γεωργίου ὅπου ὑπάρχουν δύο ἀπὸ τὶς ὑδρίες τοῦ πρώτου θαύματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς μετατροπῆς τοῦ ὕδατος σὲ οἶνο κατὰ τὸ δεῖπνο τοῦ γάμου στὸν ὁποῖο εἶχε κληθεῖ. Ἐν συνεχείᾳ ἀνέβηκαν στὸ Ὄρος Θαβὼρ ὅπου ὁ Ἰησοῦς μετεμορφώθη ἔμπροσθεν τῶν μαθητῶν Του καὶ προσκύνησαν στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή. Κατεβαίνοντας στὶς ὄχθες τῆς Λίμνης Γενησαρέτ, ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τὸ Ὄρος τῶν Μακαρισμῶν.Ἐπιστρέφοντας γιὰ τὴν τελευταία νύχτα στὸ ξενοδοχεῖο διέσχισαν τὴν πόλη τῆς Καπερναοὺμ καὶ εἶδαν τὶς πηγὲς τοῦ Ἰορδάνου.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ὅλοι  οἱ συμμετέχοντες στὸ ὡραῖο πολυήμερο προσκύνημα εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν ἀκούραστη πνευματικὴ καθοδήγηση σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ καὶ μετέβησαν στὸ Ἀεροδρόμιο τοῦ Τελ Αβὶβ ἀπ΄ὅπου καὶ ἀναχώρησαν γιὰ τοὺς τόπους διαμονῆς των.

2398084560.jpg

3012555872.jpg

28256368.jpg

1020199360.jpg

2070903568.jpg

1175409312.jpg

2985357272.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle