Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

4199307130.jpg

Τὴν Κυριακὴ 9η Ἀπριλίου 2023, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καὶ ἐτελέσθη Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸν διακοσμημένο μὲ  Σταυροὺς ἀπὸ Βαΐα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου,  συμπαραστατουμένου ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀριστείδου καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μαξίμου.

Τὸ συγκλονιστικὸ μήνυμα ποὺ κρύβει γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τὸ "Ὠσαννά" καὶ ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ πώλου ὄνου ἀνέλυσε στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος: Δὲν εἶναι πλέον ὁ ἱστορικὸς Ἰησοῦς τὸν ὁποῖο ὀνόμαζαν "ὑἱὸ Δαβίδ" οἱ Ἰσραηλῖτες ὅταν θαυματουργοῦσε, ἀλλὰ "ὁ Εὐλογημένος", ὁ "ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου". Ὁ Χριστὸς ἔρχεται ἐκπληρώνοντας τὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς γιὰ νὰ ἐπιτελέσει τὴν ἀποστολή του, νὰ "ἀναπλάσσει τὸν Ἀδάμ"  ὅπως ποιητικὰ ἀναφέρει ὁ Ὑμνογράφος. Εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ ἐγκαθιδρύει τὴν Βασιλεία Του πορευόμενος πρὸς τὴ θυσία γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, πρὸς τὴν νίκη τοῦ θανάτου καὶ τὴν Ἀνάσταση. "Στὴν πορεία τοῦ Κυρίου πρὸς τὸ Πάθος καλούμεθα ὅλοι οἱ Χριστινοὶ νὰ συμπορευθοῦμε, νὰ Τὸν συνοδεύσωμε χωρὶς νὰ Τὸν προδὠσωμε καὶ χωρὶς νὰ Τὸν ἐγκαταλείψωμε, ἀλλὰ νὰ βροῦμε τὴ δύναμη νὰ συσταυρωθοῦμε παραδίδοντας τὰ πάθη μας κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρό Του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ μετέχωμε στὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας καὶ νὰ βιώνωμε ἤδη τὴν Βασιλεία Του", κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος εὐχόμενος εὐλογημένη τὴν Ἁγία Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Πρὸ τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ἡ "Εὐχὴ τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν Βαΐων"  τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος διένειμε στοὺς πιστοὺς μαζὶ μὲ τὸ Ἀντίδωρο.

 

392400202.jpg704881914.jpg

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


21. Juli 2024: Vierter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle