Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιο καὶ Μέγα Πάσχα τοῦ 2023 στὴ Βιέννη

1016209412.jpg

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 9η Ἀπριλίου 2023 ξεκίνησαν οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος στὴν Βιέννη. Ἀκολούθησε ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Πάσχα ὁ ὁποῖος συνεχίζεται κατὰ τὴν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα καὶ τὴν τεσσαρακονθήμερη πασχάλιο περίοδο.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἐτελέσθησαν μὲ κατάνυξη οἱ Ἱερὲς ἑσπερινὲς Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἕως καὶ τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τρίτης ἐνῷ τὰ πρωινὰ τῶν ἁγίων ἡμερῶν ἕως καὶ τὴν Μεγάλη Τετάρτη ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης) καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὸ Ἱερὸ Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἐν Βιέννῃ Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Πέμπτη τὸ πρωὶ  ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τοῦ Κυρίου τόσο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου ὅσο  καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης- Ἁγίου Παϊσίου στὸ Sankt Andrä am Zicksee, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου.

Τὸ ἑσπέρας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέμπτης στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου, ἐτελέσθη ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων καὶ Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου μὲ τὴν ἀνάγνωση τῶν 12 Ἱερῶν Εὐαγγελίων.

Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ τὸ πρωί ἐτελέσθη στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καὶ ἡ κατάθεση τοῦ Τιμίου Σώματος τοῦ Κυρίου στὸν ἀνθοστόλιστο Ἐπιτάφιο χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας ὁ ὁποῖος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, ἀνέπεμψε καὶ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων. Τὸ ἑσπέρας παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν, ὁ Σεβασμιώτατος,  μαζὶ μὲ τὸν Ἰερὸ Κλῆρο καὶ τοὺς χοροὺς τῶν ἱεροψαλτῶν ἔψαλαν τὰ Ἐγκώμια τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου καὶ τὸν Ὄρθρο τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Σαββάτου. Παρ΄ὅλο ποὺ ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐμποδίσθηκε ἀπὸ τὴν κακοκαιρία, οἱ πιστοὶ  διῆλθαν μὲ εὐλάβεια κάτω ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο καὶ ἔλαβαν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μητροπολίτου τὰ ἅγια ἄνθη τοῦ Ἐπιταφίου.

Τὸ Ἅγιο καὶ Μέγα Σάββατο τὸ πρωί, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου προεστῶτος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος  καὶ ἔρρανε πανηγυρικῶς  μὲ δάφνες τὸ ἐκκλησίασμα κηρύσσοντας τὸ πρῶτο μήνυμα τῆς  Ἀναστάσεως. Περὶ ὥραν 10ην μ.μ. ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς Ἱερᾶς Παννυχίδος τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὴν ὁποία ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα: Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γράφει ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, "τὰ πάντα κινοῦνται πρὸς τὴν τελείωσίν των ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ". Ἡ ἐσχατολογικὴ αὐτὴ ἀλήθεια ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενο  τῆς πλήρους δυναμισμοῦ καὶ προοπτικῆς Ὀρθοδόξου ἐγκοσμίου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία "ποτὲ δὲν ἐσυνθηκολόγησεν ἀπέναντι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ εἰς ὅλας τάς μορφάς του, παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου θρυλούμενα". Τὸ κεντρικὸ νόημα τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, κατὰ τὴν Α.Θ. Παναγιότητα, ταυτίζεται μὲ τὴν  τὴν βεβαιότητα ὅτι "μέσῳ τοῦ Σταυροῦ, μέσῳ τῆς "στενῆς πύλης", ὁδηγούμεθα στὴν Ἀνάσταση διότι ὁ πόνος, ὁ σταυρός, δὲν εἶναι ἡ ἀπόλυτος πραγματικότης. Καλεῖ τοὺς πιστοὺς  ποὺ ζοῦν μέσα σὲ "ἕνα πολιτισμὸν ἀπωθήσεως τοῦ Ὑπερβατικοῦ καὶ ποικίλων συρρικνώσεων τῆς πνευματικῆς ταυτότητος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως" νὰ μαρτυροῦν τὸ ἀδιαμφισβήτητον γεγονός, ὅτι τὸ μέγα θαῦμα τῆς Ἀληθείας ἀποκαλύπτεται μόνον «τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό μυστήριον». Ἡ Α.Θ.Π. δέεται, ἐν κατακλείδι, ὁ Κύριος νὰ εἰρηνεύει τὸν κόσμο καὶ νὰ χαρίζει στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων πάντα τά σωτηριώδη δωρήματα Αὐτοῦ.

Ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναό, μετὰ τὸ "Δεῦτε, λάβετε Φῶς...", ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, ὁ Ἱερὸς Κλῆρος, οἱ  χοροὶ τῶν ἱεροψαλτῶν καὶ τὸ μέγα πλῆθος τῶν πιστῶν, ἐν πομπῇ, μετέφεραν τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὅπου ἀνεγνώσθη τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον καὶ ἐψάλη σὲ πολλὲς γλῶσσες τὸ "Χριστὸς Ἀνέστη". Πολυάριθμοι πιστοὶ συμμετεῖχαν στὴν Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ ἔλαβαν ἀπὸ  τὸν Μητροπολίτη τὸ εὐλογημένο κόκκινο αὐγό.

Τὸ πρωὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἡμέρας τοῦ Πάσχα, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, συμπαραστατουμένου ἀπὸ τὸν ἐν Βιέννῃ Ἱερὸ Κλῆρο, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς "Ἀγάπης" κατὰ τὸν ὁποῖο ἀνεγνώσθη τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο σὲ πολλὲς γλῶσσες.

Στὸ ἀναστάσιμο Μήνυμά του πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν λαό, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, μεταξὺ ἄλλων, τόνισε ὅτι ὅλοι "ἔχομε καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία, παρὰ τὶς ἀντίξοες καὶ παραπλανητικὲς συνθῆκες τῆς καθημερινότητος, νὰ ἀναγνωρίσωμε τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ὡς γεγονότα ποὺ καθορίζουν τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ σύμπαντος". Ἀναλύοντας τὸ οὐσιῶδες νόημα τῶν γεγονότων αὐτῶν ὁ Ποιμενάρχης ἐπεξήγησε  πὼς Ἐκεῖνος ποὺ δὲν γνώρισε ἁμαρτία  ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε, ἐπάνω στὸ Σταυρό, "ἁμαρτία" γιὰ χάρη τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ καταστήσει δυνατὴ "τὴν καταλλαγή" τοῦ πλάσματος μὲ τὸν Πλάστη του. "Στοὺς Ἀποστόλους καὶ στοὺς διαδόχους τους, σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς, ἀνέθεσε ὁ Θεὸς "τὴν διακονία τῆς καταλλαγῆς" τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεὸ (Β΄ Κορ ε΄14-21), ἀποστολὴ ποὺ ἔχει ἰδιαίτερα ἀνάγκη ἡ ἀρνούμενη τὸ Θεὸ ἐποχή μας", συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ἁναστάσιμο Μήνυμα καὶ ἐξήγησε ὅτι, ὲπειδὴ μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος μᾶς χάρισε τὴν ζωή, δὲν φοβούμεθα τὸν θάνατο "διότι ἡ τρομερὴ αὐτὴ στιγμὴ τῆς ὑπάρξεώς μας ἔγινε "Πάσχα", ἔξοδος γιὰ μιὰ ἄλλη κατάσταση ζωῆς. Ἡ ἕνωσή μας μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ἀδιάλειπτη συμμετοχὴ στὸ Πάσχα, στὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὴν φθαρτότητα στὴν αἰωνιότητα καὶ τὴν ἀφθαρσία. Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἑνώνει μὲ τοὺς συνανθρώπους μας. Μᾶς ὁδηγεῖ στὴν προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας καὶ πρὸς ὅλη τὴν Δημιουργία". Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε, τέλος, μὲ τὴν παρότρυνση πρὸς ὅλους νὰ ἔχουν "κοινωνία" μὲ τὸ Χριστό, μέσῳ μετοχῆς στὶς ἁγιαστικὲς πράξεις τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ κυρίως μέσῳ τῆς μεταλήψεως τῶν Θείων καὶ Ἀχράντων Μυστηρίων, ὥστε νὰ ζοῦν τὴν ἐπαναλαμβανόμενη Θυσία καὶ τὴν συνεχῆ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος.

Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ  ἐκεῖνες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρἰου ἐτελέσθησαν καὶ στὶς λοιπὲς Ἐνορίες καθὼς καὶ στὴν Γερμανικὴ καὶ στὴν Ουκρανικὴ γλῶσσα, γιὰ τὶς ἀντίστοιχες Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.

 

3312364665.jpg

4161701321.jpg763857123.jpg1825284117.jpg1464327043.jpg1781002803.jpg

Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


Sonntag, 18. Februar 2024

Schriftlesungsarchiv

Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
7
Ημερομηνία : 7/2/2024
9
Ημερομηνία : 9/2/2024
14
Ημερομηνία : 14/2/2024
16
Ημερομηνία : 16/2/2024
21
Ημερομηνία : 21/2/2024
23
Ημερομηνία : 23/2/2024
28
Ημερομηνία : 28/2/2024

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle