Ἁγιασμός γιά τό νέο Σχολικό Ἔτος στήν Ἑλληνική Ἐθνική Σχολή

1795727912.jpg

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀρχής τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος τέλεσε τόν καθιερωμένο Ἁγiασμό μέ τήν παρουσία πολλῶν μαθητῶν, τῶν γονέων καί τῶν διδασκάλων τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης. Ὁ  Ἁγιασμός τελέσθηκε στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, ὅπου οἱ μικροί μαθητές εἶχαν τήν εὐκαιρία νά πάρουν τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς ἀπό μέρους τοῦ αὐστριακοῦ καί τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀποτελεῖ προνόμιο καί δέν θά πρέπει νά παραθεωρεῖται ὡς κάτι τό αὐτονόητο. Ἀντίθετα θά πρέπει ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς μόρφωσης καί πνευματικῆς καλλιέργειας τῶν μαθητῶν νά ἐνισχύεται καί νά ὑποστηρίζεται.

Ἔγινε μεταξύ ἄλλων λόγος γιά τίς ἐργασίες ἀποκατάστασης τῶν ζημιῶν, πού ἐπιδιορθώθηκαν πρίν τήν ἀρχή τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Ἐπιβάλλεται οἱ φθορές πού σημειώθηκαν κατά τό παρελθόν ἔτος νά μήν ἐπαναληφθοῦν, ἀλλά ἀντίθετα νά προσπαθήσουν ὅλοι, μαθητές, γονεῖς καί δάσκαλοι νά διατηρήσουν τήν ἄριστη κατάσταση τῶν αἰθουσῶν καί τῶν βοηθητικῶν χώρων τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς.

677152295.jpgὉ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τή σημασία τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. «Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους νά γίνουν καλοί χριστιανοί καί νά ἐπιδιώξουν τήν πνευματική τους κατάρτιση. Ὁ Θεός χάρισε στόν ἄνθρωπο τό αὐτεξούσιο, δηλαδή τή δυνατότητα νά ἀποφασίζει ἐλεύθερα καί νά κάμει ὅ,τι θέλει. Ὁ χριστιανός ὅμως καλεῖται νά ἀκολουθήσει τόν Χριστό. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, «εἰ τίς θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν καί ἀκολουθείτω μοι» (Λκ θ΄ 23). Ὅλοι εἶμαστε κλητοί στή Βασιλεία Του, ἀρκεῖ νά προσέλθουμε μέ δική μας προαίρεση». Παράλληλα ἀναφέρθηκε ὅτι τά μαθήματα τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς ἑστιάζουν σέ ἀξίες ὅπως ἡ οἰκογένεια καί θά πρέπει αὐτό νά μᾶς κινητοποιήσει στή συμμετοχή στή ζωή τῆς κοινότητας.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλα τά παιδιά γιά τή νέα σχολική χρονιά ὑγεία, πρόοδο καί ἡ χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά τά βοηθάει πάντα στή ζωή τους.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle