Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας μέ καθολικούς ἱερεῖς στήν Κρήτη.

3726708644.jpg

Ἐπίσκεψη στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πραγματοποίησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συνοδευόμενος ἀπό τούς ἀρχιερατικούς ἐπιτρόπους τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βιέννης. Τό ταξίδι διήρκεσε ἀπό τίς 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 4 Ὀκτωβρίου. Οἱ ἀρχιερατικοί μέ ἐπικεφαλής τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Βιέννης π. Dariusz Schutzki ἐπεσκέφθηκαν τήν Κρήτη, γευόμενοι τῆς κρητικῆς φιλοξενίας, γνωρίζοντας τήν παράδοση καί τήν ἱστορία τοῦ τόπου.

Ἀπό τις 29 Σεπτεμβρίου εἶχαν ἤδη τήν εὐκαιρία οἱ ὑψηλοί προσκεκλημένοι νά γνωρίσουν τήν ἐγκαρδιότητα τῆς κρητικῆς φιλοξενίας στό ξενοδοχεῖο, ὅπου κατέλυσαν, παρευρισκόμενοι σέ μία παραδοσιακή κρητική βραδιά. Τό πλούσιο πρόγραμμα στίς ἡμέρες, πού ἀκολούθησαν ἄφησε ἄριστες ἐντυπώσεις.Στίς 30 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ξενάγησε τούς ἐπισκέπτες στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου. Ἡ μέρα ξεκίνησε μέ τ θεία Λειτουργία στήν Καθολική Ἐκκλησία τῆς πόλεως. Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκαν τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Τίτου στό ἱστορικό κέντρο τῆς πόλης, ὅπου προσκύνησαν τήν τίμια Κάρα τοῦ Ἀποστόλου, πού ἀποτελεῖ καί τόν πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, πολιούχου τῆς Πόλεως τοῦ Ἡρακλείου, γνωρίζοντας τήν ἱστορία του.

819721881.jpgἩ ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν ἔγινε δεκτή σέ ἀκρόαση ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Εἰρηναῖος καλωσόρισε τούς ἐπισκέπτες ἐγκάρδια καί ἀπάντησε πρόθυμα στίς πολυάριθμες ἐρωτήσεις τους τόσο γιά διοικητικά θέματα, πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ὅσο καί γιά τή φιλανθρωπική δράση καί τό ἔργο, πού ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ στό νησί, ὅσο καί θέματα πού ἅπτονται τῆς κοινωνικῆς καταστάσεως τῶν κατοίκων. Ἡ καλοσύνη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἄφησε ἰδιαίτερες ἐντυπώσεις στούς ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι παρακάθησαν σέ γεῦμα μέ κρητικά ἐδέσματα, πού παρέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος.

3213212266.jpgΤό ἀπόγευμα ἀκολούθησαν ἡ ἐπίσκεψη σέ γηροκομεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου οἱ ἐπισκέπτες ἐξέφρασαν τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ποιμαντική φροντίδα τῶν οἰκοτρόφων καί τήν παρεχόμενη ἰατρική περίθαλψη, καθώς καί ἡ ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, πού ἀκολούθησε. Τούς ἐπισκέπτες καλωσόρισε ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, πού συναριθμεῖται στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ οἱ ἐπισκέπτες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν τόν τελούμενο Ἑσπερινό καί νά γνωρίσουν τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα 3214607161.jpgκαί κατάνυξη, ὅπως βιώνεται ἀπό πιστούς κοντά στούς ὀρθοδξους μοναστές μέ μετάνοια καί προσευχή. Στούς ἐπισκέπτες παρουσιάστηκε ἡ θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀκολούθησε συνάντηση μέ τόν Ἡγούμενο π. Βαρθολομαῖο καί τήν ἀδελφότητα, πού κατέληξε σέ δεῖπνο. Στή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα πού ἀφοροῦν στό ἀσκητικό βίο τῶν ὀρθοδόξων Μοναχῶν καί στά διακονήματα, πού τούς ἀνατίθενται γιά τή εὔρυθμη λειτουργία τῆς Μονῆς

4061172989.jpgΤήν 1η Ὀκτωβρίου ἡ ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριο στό Ἐπισκοπεῖο στή Νεάπολη. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τήν ἀντιπροσωπεία καί ἐπαίνεσαι τό ἐνδιαφέρον τους γιά τή ποιμαντική μέριμνα στήν Κρήτη. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας 2003121434.jpgκ. Νεκτάριος τόνισε τό σπουδαῖο ρόλο, πού ἡ Ἐκκλησία διαδραματίζει, συμπαραστεκούμενη στόν πολύπαθο λαό καί ἐνισχύουσα μέ ἀγάπη ὅπου δεῖ. Στή συνέχεια ἀνέφερε πῶς συμβάλει ἡ Ἐκκλησία στήν ἐνσωμάτωση τῶν προσφύγων, πού φθάνουν στό νησί.

1435870427.jpgὉ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε συνοδευόμενος ἀπό τήν ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν τήν Μονή Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Κρεμαστῶν, ὅπου οἱ ἀδελφές τῆς Μονῆς μέ ἐκτίμηση καί μεγάλη φιλοξενία ἔκαναν δεκτούς τούς ἐπισκέπτες. Στό Μοναστήρι λειτουργεῖ σχολή γιογραφίας, πού ἔχει ἀποκτήσει φήμη καί πέρα ἀπό τήν Κρήτη. Γεῦμα παρατέθηκε ἀπέναντι ἀπό τή Σπιναλόγγα, ὅπου γιά 50 χρόνια ὁ κλῆρος ὑπηρετοῦσε τούς προσβεβλημένους ἀπό Λέπρα κατοίκους τοῦ νησιοῦ, δίχως φόβο γιά τήν προσωπική τους ὑγεία.

3620025098.jpgΤό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στήν Παναγία τήν Κερά. Ἐκεῖ ἡ ἁγία Ἡγουμένη μοναχή Μαριάμ ἐκανε δεκτούς καί ξενάγησε τούς ἐπισκέπτες. Μίλησε γιά τήν ἱστορία τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς, πού ἀνάγεταιστόν 9ο αἰώνα καί ἦλθε στήν παροῦσα κατάσταση ὕστερα ἀπό ἐκ βάθρων 3936688826.jpgἀνακατασκευή τόν 14ο αἰώνα. Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεως τέθηκαν ἐρωτήματα γιά τό παρελθόν καί τό παρόν τῆς ἀδελφότητας. Ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινός. Μετά τόν Ἑσπερινό ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος κ. Schutzki καί ἡ συνοδεία του ἀπεύθυναν δέηση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

424485418.jpgΣτίς 2 Ὀκτωβρίου ἡ ὁμάδα ἐπισκέφθηκε τήν ἀρχαία Γόρτυνα, ὅπου τά ἐρείπια τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Τίτου. Ὁ τόπος αὐτός ἀποτέλεσε κέντρο τοῦ πρώιμου χριστιανισμοῦ στό νησί. Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ὁδήγησε τούς ἐπισκέπτες στούς Καλούς Λιμένες, ὅπου διέμεινε γιά σύντομο διάστημα ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος στό πλαίσιο τῶν περιοδιῶν του. Τούς ἐπισκέτες συνεκίνησε τό γεγονός αὐτό τῆς κοινῆς ἀρχαίας ἱστορίας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, γεγονός πού τούς παρακίνησε νά ἀναπέμψουν δέηση καί νά διαβάσουν περικοπές ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὅπου ἀναφέρεται ἡ διέλευση καί παραμονή τοῦ Ἀποστόλου στό νησί.

606931866.jpgἈκολούθησε ἐπίσκεψη στό Ἀνάκτορο τῆς Φαιστοῦ. Μετά πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης κ. Μακάριου οἱ ἐπισκέπτες παρακάθισαν σέ πλούσιο γεῦμα, ἐνῶ ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή Καλυβιανῆς, ὅπου ἔγιναν δεκτοί ἀπό τήν Ἡγουμένη. Τό Μοναστήρι εἶναι πέρα ἀπό τά 1670213962.jpgσύνορα γνωστό γιά τήν κοινωνική του δραστηριότητα σέ πνεῦμα χριστιανικῆς ἀγάπης. Ἐδῶ φιλοξενοῦνται παιδιά ἀπό διαλυμμένες οἰκογένειες καί τούς παρέχεται μόρφωση. Σκοπός τῶν μοναχῶν εἶναι νά παραδώσουν τά παιδιά χρήσιμους πολίτες στήν κοινωνία, πού θά ἐνταχθοῦν δημιουργικά στό κοινωνικό σύνολο.

1592613114.jpgΣτίς 3 Ὀκτωβρίου πραγματοποίθηκε ἐπίσκεψη στήν Κνωσσό, ὅπου ὅλοι θαύμασαν τόν κρητικό πολιτισμό, πού διανύει τήν τέταρτη συνεχή χιλετία ζωῆς. Ἀκολούθησε ἐλεύθερο πρόγραμμα στό Ἡράκλειο. Στίς 4 Ὀκτωβρίου καί ἐνόψει τού ταξιδιοῦ τῆς ἐπιστροφῆς οἱ ἐπισκέπτες ἐξέφρασαν τήν εὐχαρίστησή τους καί τή συγκίνησή τους. Ἡ φιλοξενία τοῦ ὀρθόδοξου κλήρου, οἱ ξενοδόχοι, οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό καί οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ἄνοιξαν τήν καρδιά τους. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλονται στούς συνεργάτες τῆς Delta –Travel, πού ἀνέλαβε καί ὑποστήριξε τή διοργάνωση. 3972891882.jpgἈπό τήν ἐπίσκεψη ὅλοι ἀποκόμισαν τό πνεῦμα καταλλαγῆς, ἀλληλοκατανόησης καί τήν ἐνδυνάμωση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, πού στήν Κρήτη ἦταν ἐμφανής παντοῦ. Ὅλοι ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τῆς ἀμοιβαίας γνωριμίας καί εἰρηνικῆς συνύπαρξης, γιατί κατά τό διάστημα παραμονῆς στήν Κρήτη ἦταν αἰσθητή ἡ παρουσία τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle