Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στό Burgenland: «Ἕνα μεγάλο βῆμα πρός τήν ἑνότητα».

3130488471.jpg

Τήν Τρίτη 11 Νοεμβρίου παρευρέθηκε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στούς ἑορτασμούς γιά τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου στόν φερώνυμο Καθεδρικό Ναό τῆς πόλεως Eisenstadt. Τόν Παναγιώτατο συνόδευσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί ἡ πατριαρχική συνοδεία, πού ἀποτελεῖτο ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιο καί τόν Θεοφιλ.  Ἐπίσκοπο Ἀμορίου κ. Νικηφόρο. Ἡ Εὐαγγελική Ἐκκλησία ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν πάστορα Manfred Koch. Ὁ οἰκοδεσπότης Ἐπίσκοπος Ägidius Zsifkovics τοῦ Eisenstadt προεξῆρχε τῶν ἐκδηλώσεων, πού ἀποσκοποῦσαν στήν καλλιέργεια τῆς ἑνότητας.

Αἰτία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Παναγιωτάτου ἦταν ἡ χορηγία ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοπέδου στό St. Andrä am Zicksee στή Μητρόπολη Αὐστρίας, ὅπου θά οἰκοδομηθεῖ τό πρῶτο Ὀρθόδοξο Μοναστήρι στήν Αὐστρία.
205780056.jpgἩ μουσική συνοδεία τῆς προσευχῆς ἀκολοῦθησε τά πρότυπα τῆς ἀνατολικῆς παράδοσης, ὡς ἀναγνώριση τῆς τιμῆς στούς προσκεκλημένους. Στό πλαίσιο τῆς προσευχῆς ἀναγνώσθηκε τό πιτάκιο γιά τή νέα Μονή στά γερμανικά καί στά ἑλληνικά.  Μέ τή Μονή θά μποροῦν οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Παννονικῆς γῆς νά ἀποκτήσουν ἕνα πνευματικό προορισμό, ἀναφέρεται στό πιτάκιο. Ἡ νέα Μονή θά πρέπει νά καταστεῖ τόπος, ὅπου βιώνεται ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον, ὁ σεβασμός στό πλαίσιο τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων ἀνάμεσα σέ ὀρθοδόξους καί ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς. Τό πιτάκιο ὑπογράφθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Αἰγίδιο τοῦ Eisenstadt καί ἀπό τόν Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο. Ἕνα ἀντίτυπο τοῦ πιτακίου ἐπιδόθηκε στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο κ. Αἰγίδιο, ἐνῶ τό δεύτερο ἐπιδόθηκε στόν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο.
824434152.jpgΣτή συνέχεια δύο ἐκπρόσωποι τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ πιτακίου ἐπέδωσαν ἕνα ἀντίγραφο ἀπό τό ἄγαλμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν ἐνορία στόν Παναγιώτατο. Στό ἐσωτερικό αὐτοῦ τοῦ ἀγάλματος περιεβλήθη χώμα ἀπό τό οἰκόπεδο, πού χορηγήθηκε ὡς σημεῖο τῆς δεσμεύσεως. Στό σημεῖο αὐτό συνδέθηκε ἡ ἀποστολική παράδοση τῆς Κωνσταντινοπόλεως καί τῆς Ρώμης, ἐπειδή ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας καί ὁ Πέτρος ἦταν ἀδέλφια. Ἐπίσης ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι προστάτης τόσο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅσο καί τοῦ St. Andrä. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εὐχαρίστησε τήν ρωμαιοκαθολική ἀδελφή Ἐκκλησία στό Burgenland γιά τήν ὑποστήριξη στή δημιουργία ἑνός ὀρθόδοξου μοναστηριοῦ. Αὐτή ἡ νέα Μονή θά πρέπει νά συμβάλλει στήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, τόνισε ὁ Παναγιώτατος στήν ὁμιλία του στίς ἐκδηλώσεις γιά τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου. Μίλησε γιά μία ἱστορική ἡμέρα καί γιά ἕνα μεγάλο βῆμα πρός τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν.


1988339512.jpgΟἱ Χριστιανοί θά πρέπει ἀπό κοινοῦ νά ἀντιμετωπίζουν τίς προκλήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ἐξέφρασε τήν πεποίηθηση ὁ Παναγιώτατος. Συγκεκριμένα ἀνέφερε: «Παρά τήν προφανή ἐλευθερία, τήν ἐκτύλιξη τῶν ἀρετῶν τῶν λεγωμένων δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, αὐξάνει ὁλοένα κατά τά τελευταία χρόνια ἡ ἄλογη ἀναθέρμανση τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, τῆς μισαλλοδοξίας, τῆς κακοπραγίας λόγω τῆς ἐλλείψεως πνεῦματος ἀδελφοσύνης καί τῆς ἐκδικητηκότητας». Ἡ ὑπέρβαση αὐτῶν τῶν προβλημάτων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Παναγιώτατος ἔκανε ἔκκληση γιά τή δημιουργία «ἑνός καλοῦ κλίματος καταλαγῆς καί συνεργασίας ἀνάμεσα στίς Ἐκκλησίες».


Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε ἐπίσης τή βεβαιότητα, ὅτι ἡ ἐπερχόμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Φανάρι ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στίς 30 Νοεμβρίου θά ἀποφέρει καρπούς. Συγκεκριμένα ἀνέφερε: «Ἀναμένουμε τόν ἀγαπητό ἀδελφό μέ χαρά καί συγκίνηση, γιά τή συνέχιση τῶν προσπαθειῶν, τῶν ἀγώνων καί τῶν μαχῶν γιά τήν καταλλαγή καί τήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί γιά τήν ἐνίσχυση στήν πορεία πρός τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν μας, σύμφωνα μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χιλιετίας».
1273204360.jpgὉ Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος τόνισε στόν χαιρετισμό του πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ὅτι ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν δέν θά μποροῦσε νά εἶναι διαπολιτισμική, ἀλλά μᾶλλον πνευματική διαδικασία. Συγκεκριμένα ἀνέφερε μέ ἀναγωγή στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου: «Θά πρέπει νά προχωρήσουμε μαζί, νά προσευχόμαστε ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο καί νά ἐπιτελοῦμε ἔργα φιλανθρωπίας καί νά μήν περιμένουμε τή συμφωνία στά θεολογικά προβλήματα». Μέ τόν Ἐπίσκοπο Αἰγίδιο τέλεσε τήν θεία Λειτουργία ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, ὁ Ἐπίσκοπος Νοτίου Τιρόλου Ivo Muser, ὁ Ἀποστολικός Νούτσιος Peter Stephan Zurbriggen, ὁ Ἐπίσκοπος Paul Iby, ὁ Ἐπικεφαλῆς τοῦ Γερμανικοῦ Τάγματος Bruno Platter, καθώς καί πλῆθος ἱερέων καί διακόνων τῆς Ἐπισκοπῆς Eisenstadt.


Στό τέλος τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Λειτουργίας ὁ Καρδινάλιος Koch ἀνέγνωσε τόν Χαιρετισμό τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ὅπου ἐπικροτήθηκε ἡ χειρονομία τῆς Ἐπισκοπῆς Eisenstadt ἀπό μέρους τοῦ Πάπα καί ἡ λειτουργία της ὡς γέφυρα ἀνάμεσα σέ ἀνατολή καί δύση, κάτι στό ὁποῖο συμβάλλει καί ἡ Ἐπισκοπή. Αὐτό εἶχε ἐκφράσει καί ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β΄ τό 1988 κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Burgenland, στό ὁποῖο ἐπανῆλθε ὁ Πάπας Φραγκίσκος.
3383957849.jpgΣτή συνέχεια ἀκολούθησε συνέντευξη τύπου, πού παραχωρήθηκε στούς Αὐστριακούς Δημοσιογράφους ἀπό τόν Παναγιώτατο, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο καί τήν πατριαρχική Συνοδεία. Ὁ Παναγιώτατος κατέθεσε τίς μέχρι σήμερα ἐντυπώσεις του ἀπό τήν ἐπίσκεψη στήν Αὐστρία καί ἐπανέλαβε τίς εὐχαριστίες του γιά τήν κτιτορική δωρεά. Ἀκολούθησε μία συνάντηση μέ τούς πολιτικούς ἐκπροσώπους τοῦ Burgenland, κυρίως δέ μέ τόν Κυβερνήτη τοῦ Κρατιδίου κ. Hans Niessl, ἐκπροσώπους τοῦ Κοινοβουλίου καί τόν Δήμαρχο Eisenstadt κ. Thomas Steiner.


4107481321.jpgΟἱ ἑορτασμοί ὁλοκληρώθηκαν μέ παράθεση γεύματος στήν Ἐπισκοπική κατοικία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου μέ παραδοσιακά τραγούδια. Ὁ Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος Zsifkovics εὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατο γιά τόν ἐπιστήθιο σταυρό, πού τοῦ χάρισε. Ὁ Παναγιώτατος εὐχήθηκε στόν Ἐπίσκοπο καί στήν Ἐπισκοπή καρποφόρο ἀνάπτυξη καί σέ ἐκεῖνον ὡς ποιμένα καλή δύναμη.

 

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle