Ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος Β´ στή Βιέννη

3628831212.jpg

Ἡ Ἐκκλησίες στήν Ἀνατολή ἔχουν μέλλον μόνον ἐφόσον σταθοῦν ἑνωμένες. Αὐτό ἦταν τό σημαινόμενο στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε ἐπ᾽ εὐκαιρία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Κόπτη Πατριάρχη Tawadros Β´ στήν ρωμαιοκαθολική Ἀρχιεπισκοπή στή Βιέννη. Ὁ οἰκοδεσπότης Καρδινάλιος Schönborn κάλεσε ὅλους νά προσευχηθοῦν καί νά ἐνεργήσουν γιά τούς διωκόμενους Χριστιανούς. Ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων περευρέθηκε στήν ἐκδήλωση ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, καθώς καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Νικόλαος Ντούρα, ὡς Πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Αὐστρία.

896944387.jpgΣτό πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης ὁ Κόπτης Πατριάρχης τιμήθηκε μέ τόν τίτλο τοῦ Ἐφόρου τοῦ διαχριστιανικοῦ ἱδρύματος Pro Oriente. Ὁ εἰδικευμένος σέ θέματα Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί πρόεδρος τοῦ παραρτήματος τοῦ Pro Oriente Salzburg Καθηγητής Dietmar Winkler στήν ὁμιλία του δήλωσε πεπεισμένος ὅτι: «Ὁ κόσμος ἀναμένει τήν κοινή μαρτυρία τῶν Ἐκκλησιῶν». Ἀκόμη καί οἱ ἀπαχθέντες ἀρχιερεῖς Mar Gregorios Johanna Ibrahim καί Σεβ. Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος δέν θά διαφωνοῦσαν μέ κάτι τέτοιο.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Κόπτης Πατριάρχης Θεόδωρος Β´ ἀναφέρθηκε στήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στόν Πάπα Φραγκίσκο, ὁ ὁποῖος τόνισε τούς δεσμούς τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἐπιπλέον ἐξετίμησε τήν καλή ὑποδοχή τῆς κοπτικῆς Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία.
Ὁ Συρορθόθοξος Χωρεπίσκοπος Ἐμμανουήλ Aydin, πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν ἀνέφερε γιά τίς Ἐκκλησίες-μέλη. Στήν Αὐστρία βρίσκονται περί τους 6.000 συρορθόδοξους, 10.000 κόπτες καί 6.000 ἀρμενίους. Στίς συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος ἐπίσης ἐκπρόσωποι καί ἄλλων ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν. Βέβαια ὑπάρχουν ἐλάχιστοι ἐκπρόσωποι αὐτῶν τῶν Ἐκκλησιῶν στήν Αὐστρία, ὥστε νά γίνει λόγος γιά πλήρη συμμετοχή τους στήν ἐπιτροπή καί τήν ἀναγνώρισή τους ἀπό τό κράτος.
Στήν ἐκδήλωση ἔλαβαν μέρος ἀρκετοί κόπτες Ἐπίσκοποι, ἀνάμεσα στούς ὁποίους καί ὁ Ἐπίσκοπος Anba Gabriel, ὑπό τή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου τελεῖ ἡ ἐν Αὐστρίᾳ Κοπτική Ἐκκλησία. Παρών ἦταν καί ὁ Ἀποστολικός Νούντσιος Ἀρχιεπίσκοπος Fritz Neugebauer.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle