Νέο λογότυπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας

2343098247.jpg

Νέο λογότυπο ἀπέκτησε ἡ Ἱ.Μητρόπολη Αὐστρίας, Ἐξαρχία Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης, πού ἀντικατοπτρίζει τήν ἐκκλησιαστική της ἀποστολή, καθώς καί τήν ἱστορία ἀλληλεπιδράσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας στά ὅρια τῆς Ἐπαρχίας της. Στό κέντρο τοῦ λογότυπου βρίσκεται σταυρός μέ ἀναφορά στήν αἰσθητική ἐκείνων στούς ἱστορικούς ναούς τῆς Ἁγίας Τριᾶδος καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Περιμετρικά στίς κεραῖες φέρει τά ἀρχιγράμματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας: Ἱερά Μητρόπολις Αὐστρίας Ἐξαρχία Οὑγγαρίας. Τόν σταυρό στεφανώνουν ἑκατέρωθεν ἡ ἄμπελος καί ὁ σῖτος. Διά τοῦ σίτου καί τῆς ἀμπέλου συμβολίζεται ἐν εἴδει ἄρτου καί οἴνου τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό στέφανο πού σχηματίζεται ἔχει ἀναφορά στό Εὐαγγελιστάριο τοῦ Καθεδρικοῦ τῆς Ἁγίας Τριᾶδος, τοῦ ὁποίου τό ἔτος κατασκευῆς ἐπιγράφεται: 1824. Τέλος ὁ σχηματισμός στέφεται ἀπό μία μίτρα, σύμβολο τοῦ ἐπισκοπικοῦ θεσμοῦ στό Βυζάντιο. Ὡς πρός τήν ἐπιλογή τῶν χρωμάτων συμβολίζεται ἀντιστοίχως ἡ Αὐστρία μέ τό ἐρυθρό, ἡ Οὑγγαρία μέ τό πράσινο καί ἡ Ἑλλάδα μέ τό κυανό.

2680938438.jpgὩς λογότυπος τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας ἔχει κατατεθεῖ καί σέ συνδυασμό μέ τόν πλήρη τίτλο τῆς Μητροπόλεως περιμετρικά καί θά χρησιμοποιεῖται στό ἐξῆς σέ ἐκδόσεις τίς Μητροπόλεως, στήν ἰστοσελίδα, σέ ἀφίσες, λάβαρα καί ἄλλες δημοσιεύσεις.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle