Θ´ Συνεδρία τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία

1567830432.jpg

Στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πού ὑπάγεται στή Δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στό 3ο Δημοτικό διαμέρισμα τῆς Βιέννης συνῆλθε γιά τήν 9η Συνεδρία της ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία. Ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου παρακάθισαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας (Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὁ Ἐπίσκοπος Λάζαρος (Πατριαρχεῖο Γεωργίας), καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων παρουσιῶν. Στό κέντρο τῶν συνομιλιῶν βρέθηκαν σημαντικά θέματα, ὅπως τό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν γιά τή ὀρθοδοξη Θρησκειοπαιδαγωγική, Ποιμαντικά Θέματα, ἡ προβολή τῆς Ὀρθοδοξίας στά Μέσα Ἐνημέρωσης, καθώς καί ἡ συνδρομή στούς διωκόμενους χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τίς δράσεις, συνομιλίες καί συναντήσεις τῶν τελευταίων μηνῶν, στά ὁποῖα προέβη ὡς πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως. Στή συνέχεια παρουσιάσθηκε ἡ νέα μορφή τῆς Orthodoxe Kirchenzeitung. Ἡ ἔκδοσή της καθυστέρησε ἐξαιτίας συντακτικῶν καί ὀργανωτικῶν ἀλλαγῶν καί ἐπικροτήθηκε ἀπό ὅλους.

Στή συνέχεια παρουσιάσθηκαν οἱ νεώτερες ἐξελίξεις γιά τήν προετοιμασία τοῦ μεταπτυχιακοῦ προγράμματος Ὀρθοδόξου Θρησκειοπαιδαγωγικῆς στό Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης. Ἔγινε ἀναφορά γιά τήν περαιτέρω δράση στή νεολαία μέ εἰδική ἀναφορά στήν προετοιμασία τῆς 4ης Συναντήσεως Ὀρθοδόξου Νεολαίας στίς 3 Ὀκτωβρίου 2015. Ἀναπτύχθηκαν παράλληλα ζητήματα, πού ἀφοροῦν τή διακονία τῶν ἀσθενῶν, τῶν φυλακισμένων, καθώς καί τοῦ στρατοῦ καί ἡ προβολή τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στόν Τύπο. Συζητήθηκαν καί ἐπίκαιρα ζητήματα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

2957961551.jpgΤό ἐνδιαφέρον τῆς Συνελεύσεως στράφηκε κυρίως στήν βοήθεια τῶν ἀπειλούμενων καί διωκώμενων χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατολή, ἰδιαίτερα στή Συρία. Ἡ Συνέλευση ἐξέφρασε τή θλιψη της διότι δέν ἀκομίσθησαν τά προσδοκώμενα ἀποτελέσματα ἀπό τίς μέχρι τώρα προσπάθειές της νά βοηθηθοῦν οἱ διωκόμενοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί στά πλαίσια τῶν προγραμμάτων ὑποδοχῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. Ἡ Συνέλευση ὅρισε ἀντιπροσωπεία, πού θά δραστηριοποιηθεῖ ἐκ μέρους της σέ ἐπαφές μέ τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα καθώς καί μέ τήν ρωμαιοκαθολική Ἀρχιεπισκοπή Βιέννης, ὥστε νά διερευνήσει τό θέμα καί νά καταβάλει προσπάθεια γιά τήν ἐνίσχυση τῆς προστασίας τῶν διωκόμενων Χριστιανῶν. Ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τόνισε ὅτι ἀποτελεῖ ὑποχρέωσή της ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ὀρθοδοξίας στή χώρα, νά συμπαρασταθεῖ σέ ὅσους διώκονται ἐξαιτίας τῆς πίστης τους καί ἀπειλοῦνται μέ θάνατο.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


27.09.2020: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle