Ἐκδήλωση Μνήμης στό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Mauthausen

3804448948.jpg

Τήν Κυριακή 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιά τά 70 ἔτη ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῶν κρατουμένων ἀπό  τούς ἀμερικάνους στρατιῶτες. Στήν ἀρχή τῶν ἐκδηλώσεων ἀναπέμφθηκε δέηση ἀπό ἐκπροσώπους ὅλων τῶν θρησκειῶν στή χώρα. Στίς ἐκδηλώσεις παρευρέθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, καθώς καί ὁ ἐπικεφαλής τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Ἐπίσκοπος Michael Bünker καί ὁ πρόεδρος τῆς ἀνθρωπιστικῆς ὀργανώσεως Caritas κ. Michael Landau.

268341339.jpgΣτόν χαιρετισμό, πού ἀπεύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε: «Προσευχόμαστε γιά ὅλους, ὅσους ἔχασαν τήν ζωή τους νά ἀναπαύσει ὁ Θεός τήν ψυχή τους καί νά τούς ἐλεήσει. Προσευχόμαστε ὄμως πολύ περισσότερο νά μήν ξαναέρθει ποτέ τό κακό στόν κόσμο μας σέ τέτοια κλίμακα, ποτέ ξανά νά μήν ὐποσκιάσει τό ἀγαθό, ὅπως σέ αὐτό τό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σκεφτόμαστε καί ἐκείνους, πού σήμερα σέ ὅλο τόν κόσμο ὑπόκεινται βασανιστήρια καί τελικά χάνουν μέ ἄθλιο τρόπο τή ζωή τους. Προσευχόμαστε νά παύσει ὁ πόνος στόν κόσμο μας, πού ὁ ἄνθρωπος προκαλεῖ στούς συνανθρώπους του καί ὅλοι νά στραφοῦμε στόν συνάνθρωπό μας, ὅπως ἐπιτάσσει χαρακτηριστικά ὁ Χριστός λέγοντας: «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Ὁ Ἐπίσκοπος Michael Bünker στήν ὁμιλία του μίλησε γιά ἀδικία πού συνταράσσει τά σύμπαντα, μία ἀδικία πού συντελέσθηκε μέ τό βασανισμό καί τό θάνατο τῶν κρατουμένων σέ αὐτό τό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ἡ εἴδηση τῆς ἐλευθερίας τους καί ὁ διαρκῆς ἀγώνας γιά ἀξιοπρέπεια καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν μποροῦν καί δέν πρέπει νά σωπάσουν. Ὁ λογισμός σήμερα θά πρέπει νά στρέφεται σέ κάθε μορφή καταναγκαστικῆς ἐργασίας, ὅπως στά ὑφαντήρια στήν Ἀσία ἤ στήν παιδική ἐργασία στίς ὑπανάπτυκτες χῶρες ἤ τό ἐμπόριο λευκῆς σαρκός καί τήν πορνεία. Θά πρέπει νά αντισταθοῦμε μέ ὅλες τίς δυνάμεις μας σθεναρᾶ ἐνάντια σέ τέτοιες συμπεριφορές, στήν περιθωριοποίηση, στό ρατσισμό, τόν Ἀντισημιτισμό.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Caritas κ. Michael Landau ἀνέφερε ὅτι οἱ Ἐκκλησίες τότε δέν πρόσεξαν ἀρκετά καί δέν ἀντιστάθηκαν σθεναρά στήν διαπραχθείσα ἀδικία. Γι’ αὐτό ἀποτελεῖ πλέον ὑποχρέωσή τους νά ἐπανορθώσουν γιά τόν μεγάλο πόνο καί τήν ἀδικία μέ περίσκεψη καί νά φροντίσουν γιά τίς συνέπειες στόν 21ο αἰῶνα: «Δέν μᾶς ὑποχρεώνει ἡ ἀδικία πού συντελέσθηκε τότε νά τονίζουμε τόν ἀποφασιστικό ρόλο τῆς προτεραιότητας τοῦ ἀνθρώπου; Εἶναι λοιπόν ἀνάγκη νά θέσουμε σέ προτεραιότητα τόν ἄνθρωπο, κάθε ἄνθρωπο πού συναριθμεῖται στήν ὁλοένα αὐξανόμενη ἀνθρωπότητα, ὡς παραγωγός καί καταναλωτής, ὡς ἕνας δίποδος συντελεστής τοῦ κόστους». Σέ ἀναφορά στή Μεσόγειο, πού γίνεται τό τελευταῖο διάστημα ὑγρός τάφος, ὁ Πρόεδρος Landau ἀνέφερε: «Εἶναι ἕνας θάνατος, τόν ὁποῖο μποροῦμε νά ἀποτρέψουμε. Θέλουμε ἄραγε νά ζήσουμε σέ μία Εὐρώπη, στήν ὁποία σώζουμε τίς τράπεζες, ἀλλά δείχνουμε γιά τούς ἀνθρώπους λιγότερη αὐταπάρνηση, ταχύτητα καί ἀποφασιστικότητα;» Δέν θά πρέπει λοιπόν νά ξεχνοῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε τήν ἀδικία καί σήμερα.

849263083.jpgΜετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο στό μνημεῖο τῶν πεσόντων Ἑλλήνων στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Στήν τελετή ἔλαβαν μέρος ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, ἡ Πρέσβης τῆς Ἑλλᾶδος κ. Χρυσούλα Ἀλιφέρη, ὀ Πρέσβης τῆς Κύπρου κ. Μάριος Ἱερωνυμίδης, καθώς καί πολλοί Ἕλληνες, πού τίμησαν τούς πεσόντες νεκρούς.

Στήν κατάθεση στεφάνων στό κεντρικό μνημεῖο συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπό πολλά κράτη καί ὀργανισμούς, ἐνῶ οἱ παρευρισκόμενοι ἔφθασαν τούς 22.000 ἀνθρώπους.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
Ημερομηνία : 1/12/2019
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


08.12.2019: 10. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle