Ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις Αὐστρίας ἑστιάζει στοὺς νέους καὶ τὴν ἐκπαίδευση

1561958543.jpg

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Αὐστρία άποφάσισε νὰ ἐνισχύσει τὴν δραστηριότητά της πρὸς τοὺς νέους. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀποφάσισε ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς 26ης Μαρτίου 2013, θὰ ἱδρυθεῖ Ὀρθόδοξη Ἕνωση Νεολαίας, ὥστε νὰ συντονίσει τὶς δραστηριότητες τῶν νέων καὶ νὰ καταστήσει ἐφικτὴ τὴν ἐντονότερη σύνδεσή τους μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὴν πρόθεση αὐτὴ διεμήνυσε στὸ πλαίσιο τῆς Συνεδρίασης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.

Περαιτέρω ἀποφασίσθηκε ἡ σύσταση Ἐπιτροπῶν Ἐκπαίδευσης, Λειτουργικῆς, Ποιμαντικῆς καὶ Νεότητος, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπανδρωθοῦν μὲ εἰδικοὺς καὶ θὰ παράσχουν συμβολευτικὴ στήριξη στὴν Ἐπισκοπικὴ Συνέλευση. Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς ἀμέσου ὑλοποιήσεως τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη Θρησκειοπαιδαγωγικὴ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης, συνέστησε ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευση μία Ἐπιτροπὴ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης γιὰ τὴν κατάρτιση συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδῶν.

Οἱ Ἐπίσκοποι χαιρέτισαν ἐπίσης τὴν νέα προβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Αὐστρία, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται πρωτίστως ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα (Orthodoxe Kirchenzeitung) καὶ τὴν νέα Ἰστοσελίδα τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (www.orthodoxe-kirche.at).

Στὴν Συνέλευση συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὡς Πρόεδρος αὐτῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντώνιος (Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας), ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ἀντιστοίχων Ὀρθοδόξων Παροικιῶν, ἐνῶ παρέστησαν Κληρικοὶ τῆς Ἑλληνορθοδόξου, Ἀντιοχειανῆς, Ρωσικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς καὶ Γεωργιανῆς Κοινότητος στὴ Βιέννη.

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle