Ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας στήν Ἱ.Μ. Βατοπαιδίου

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_2.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_2.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_3.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_3.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_4.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_4.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_5.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_5.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_6.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_6.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_7.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_7.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_8.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_8.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_9.jpg
There was a problem loading image http://www.metropolisvonaustria.at/images/2015/150726_9.jpg
3069526978.jpg

Τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στίς 21-23 Ἰουλίου κατά τή διάρκεια τοῦ ποιμαντικοῦ ταξιδιοῦ του στήν Ἑλλάδα. Μαζί μέ τούς πατέρες τῆς Μονῆς ἑόρτασε τήν Μνήμη τῶν Βατοπαιδινῶν Ἁγίων Πατέρων σύμφωνα μέ τό Ἁγιορειτικό Τυπικό. Στήν ἐπίσκεψή του αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος παρακάλεσε τούς ἀδελφούς της Μονῆς νά προσεύχονται γιά τούς πιστούς στήν Αὐστρία καί τήν Οὑγγαρία, γιά τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Δέν παρέλειψε νά μιλήσει γιά τήν ἵδρυση τῆς πρώτου Ὀρθοδόξου Μονῆς στή Μεσευρώπη, πού θά χαρίσει σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἕνα πνευματικό προορισμό στόν ξένο τόπο.

150726_2.jpgὉ Ἡγούμενος Ἐφραίμ ὑποδέχθηκε θερμά τόν Σεβασμιώτατο μαζί μέ τούς πατέρες τῆς Μονῆς, καί μαζί ἄδραξαν τήν εὐκαιρία γιά πολλές λειτουργικές καί πνευματικές ἐμπειρίες.  Ὁ Σεβασμιώτατος σέ μία ἀποστροφή τοῦ λόγου του ἀνέφερε ὅτι στό Ἅγιο Ὄρος δέν πηγαίνουμε γιά νά συναντήσουμε καί νά ἐπισκεφθοῦμε ἁγίους, ἀλλά ἀνθρώπους πού ἔχουν συνείδηση τῆς ἁμαρτωλότητάς τους. Στή συνάφεια αὐτή ἀνέφερε τήν ἀνάγκη ἵδρυσης μίας μονῆς, ὥστε νά ἑδραιωθεῖ ἡ παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων στήν περιοχή. «Τό νέο Μοναστήρι θά προσφέρει τόπο πνευματικῆς καταφυγῆς στούς ἀνθρώπους, ὅπου θά συναντοῦν τό Χριστό καί θά γνωρίζουν τά νάματα τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως», ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος.

150726_3.jpgΣτό κήρυγμά του κατά τή λειτουργία τῶν Βατοπαιδινῶν Πατέρων ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: «Σήμερα συναχθήκαμε ἐδῶ ἑπόμενοι τήν μακρά παράδοση τῆς Μνήμης τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τόν στέφανο τῆς ἁγιότητας μέ τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν». Μάλιστα ὁ Γέροντας Ἐφραίμ τόνισε ὅτι οἱ Ὅσιοι Πορφύριος καί Παΐσιος, πού πρίν λίγους μῆνες ἀγιοκατατάχθηκαν ἀπό τή Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, μᾶς ἔδωσαν μέ τή βιοτή τους τό παράδειγμα. «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος καί ὁ ὅσιος Παΐσιος μᾶς γέμισαν ἐλπίδα, ὅτι ἀκόμη καί γιά ἐμᾶς σήμερα ὑπάρχει δυνατότητα νά γίνουμε δεκτοί στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

150726_4.jpgΤό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 22 Ἰουλίου τελέσθηκε ἡ καθιερωμένη ἀγρυπνία μέ τήν παρουσία μοναχῶν καί προσκυνητῶν τῆς ὁποίας προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. Μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο λειτούργησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, καθώς καί οἱ ἡγούμενοι τῶν ἱστορικῶν Μονῶν Καρακάλου, Φιλοθέου καί Βατοπαιδίου. Τόν χορό ἀποτέλεσαν οἱ ἄδελφοί τῆς Μονῆς Καρακάλου, μέ τή συνοδεία μοναχῶν ἀπό ἄλλες  μονές καί σκῆτες.

150726_5.jpgΤό πρωί τῆς Πέμπτης τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο μέ κάθε μεγαλοπρέπεια τοῦ βυζαντινοῦ τυπικοῦ. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ὁ μοναχισμός καλεῖται νά κομίσει τούς καρπούς τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας στή Μεσευρώπη.150726_6.jpg Σύμφωνα μέ αὐτή ἄλλωστε ἀποτελεῖ ἡ Μονή κέντρο τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. «Οἱ μονές καθίστανται τόπος χλόης καί ὕδατος, ὅπου ὁ Θεός μᾶς κατασκηνῶνει (Ψαλμ. 23:2). Ἐλπίζω ὁ Θεός νά εὐλογήσει τή νέα μονή, ὥστε νά ἀποτελέσει τόπο πνευματικῆς καταφυγῆς καί νέα πατρίδα γιά τούς ὀρθοδόξους στήν Αὐστρία, νά δώσει τή χριστιανική μαρτυρία σέ ὅλους τούς χριστιανούς καί ὅσους προσέρχονται γιά νά γνωρίσουν τόν Χριστό».

150726_7.jpgΜοναχοί καί ἐπισκέπτες ἐξέφρασαν ἔκδηλα τό ἐνδιαφέρον τους γιά τή μονή πού θά ἀνεγερθεῖ στήν Αὐστρία καί ρώτησαν γιά τήν λειτουργική, ποιμαντική καί κοινωνική ζωή τῶν ὀρθοδόξων στή Μεσευρώπη. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στούς πιστούς νά καταλάβουν τίς εὐνοϊκές γιά τήν καθιέρωση τῆς Ὀρθοδοξίας συνθῆκες καί τίς κινήσεις καλῆς θελήσεως150726_8.jpg πού γίνονται ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία πρός ἐνίσχυση τῆς ὀρθόδοξης παρουσίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εἶναι ἡ κίνηση τοῦ Ἐπισκόπου Eisenstadt κ. Αἰγιδίου, ὁ ὁποῖος μέ τή σύμφωνη γνώμη τῆς ἐπισκοπῆς του ὑποδέχθηκε τήν ἵδρυση τῆς Μονῆς καί δώρισε  γι᾽ αὐτό ἔκταση  γιά τήν ἀνέγερσή της.

150726_9.jpgὉ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο Ἐφραίμ καί τήν συνοδεία του, καθώς καί τούς πιστούς πού συνέρευσαν ἀνεξάρτητα ἀπό τήν καταγωγή τους (Ἕλληνες, Ρῶσοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Ἄραβες ἀπό τή Συρία κ.ἀ.) γιά τή συμπαράσταση καί τό ἐνδιαφέρον, καθώς «στό Ἅγιον Ὄρος μποροῦμε ὅλοι μαζί νά ἀπαντλοῦμε τό ζῶν ὕδωρ τῆς πίστεως».

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle