Οἰκ. Πατριαρχεῖο: Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος

8221423.jpg

Στό ἑόρτιο μήνυμά του ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐφέστησε τήν προσοχή στήν παράχρηση τῆς δημιουργίας καί κάλεσε σέ «Σύνεση πρό τοῦ Δημιουργοῦ» καί σέ «Σεβασμό τῶν νόμων τῆς φύσεως». Τό μήνυμά του ἀπεύθυνε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθομαῖος ἐπ᾽ εὐκαιρία τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί τῆς «Ἡμέρας Περιβάλλοντος» μαζί μέ τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν ὁποία συμμετέχει καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. Τήν «Ἡμέρα Περιβάλλοντος» καθιέρωσε πρῶτος ὁ Μακαριστός Πατριάχης Δημήτριος τό 1989 ὡς μία ἐκφραση εὐχαριστίας πρός τόν δημιουργό, ἀλλά καί ὡς προσευχή γιά τή διαφύλαξη καί σωτηρία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Στό ἐφετινό μήνυμά του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνέφερε: «ὀφείλομεν σήμερον νά ἐπικεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας εἰς τάς ἀφανεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν ἰσορροπίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία διασαλεύεται ὄχι μόνον δι᾿ ἐμφανῶν καταστρεπτικῶν ἐνεργειῶν, ὡς αἱ ἐκριζώσεις τῶν δασῶν, ἡ ὑπεράντλησις τῶν ὑδάτων, ἡ ἐν γένει ὑπερεκμετάλλευσις τῶν φυσικῶν καί ἐνεργειακῶν πόρων καί ἡ μέσῳ διαρροῆς καί ἀποθέσεως τοξικῶν καί χημικῶν οὐσιῶν μόλυνσις μεγάλων χερσαίων καί ὑδατίνων περιοχῶν, ἀλλά καί δι᾿ ἀφανῶν διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ πράξεων»

Στό σημεῖο αὐτό ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συσχέτισε τίς παρεμβάσεις, πού ἐπιτελοῦνται στά βλαστοκύτταρα μέ σκοπό τή μετάλλαξη, πού ἐπισύει τόν κίνδυνο μεγάλων περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων, ἀλλά καί τίς σχετικά πρόσφατες ἐξελίξεις στή χρήση τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας, ἡ κατάχρηση τῆς ὁποίας θά μποροῦσε νά ἐπιφέρει ἀκόμη καί τήν ἐξαφάνηση κάθε ἴχνους ζωῆς. Καί τοῦτο διότι ὑπολανθάνει ὄχι μόνον ἡ ἀπληστία καί ἡ ἀγάπη γιά τήν ἐξουσία, ἀλλά καί «ἡ ὑπεροψία ὡρισμένων ὅπως ἀντιπαραταχθοῦν εἰς τήν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀποδείξουν ἑαυτούς ἱκανούς νά βελτιώσουν τό ἔργον Αὐτοῦ».

Ἡ ἄποψή του δέν σημαίνει βέβαια, ὅτι τάσσεται ἐναντίον τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καθ᾽ ἑαυτῆς, διαβεβαιώνει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐφόσον ἀυτή κομίζει ἐπωφελεῖς καρπούς γιά τήν ἀνθρωπότητα καί τό περιβάλλον. Ἁπλῶς ὑπενθυμίζει ὅτι μέ τήν αὐτάρεσκη προσπάθειά μας μποροῦμε γιά μία ἀκόμη φορά νά οἰκοδομήσουμε τόν Πύργο τῆς Βαβέλ, ὅπου τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦν νά ἀγγίζουν τόν ἴδιο τόν Δημιουργό τους.

Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου καί Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle