Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή Βιέννη

Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή Βιέννη

Τό Σάββατο 4 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε γιά τέταρτη φορά ἡ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας. Ἡ ἡμέρα ξεκίνησε μέ τή θεία Λειτουργία στόν Ναό τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Mater Salvatoris στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί συλλειτούργησαν ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας, 11 ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς καί 3 διάκονοι. Ἑκατοντᾶδες πιστοί ἔλαβαν μέρος στή θεία Λειτουργία, κυρίως νέοι καί νέες. Στή λειτουργία ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς ρωσικῆς ἑνορίας Ἁγίου Νικολάου Βιέννης ὑπό τή διεύθυνση τῆς κ. Tatiana Stcherba. Ὁ Ναός ὅσο καί οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν ἐκπαιδευτηρίων παραχωρήθηκαν ὅπως καί πέρισυ ἀπό τίς ἀδελφές τοῦ ἐλέους, παρέχοντας πλούσια φιλοξενία.

Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηΣτό κήρυγμά του ὁ Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τήν μεγάλη συμμετοχή καί τή μεγάλη προθυμία τῶν νέων πού συμμετεῖχαν. Ἀποτέλεσε ἕνα ὁρατό σημεῖο τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία, ἡ διοργάνωση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης. Τόνισε ἐπίσης τή σημασία τῆς συμμετοχῆς στή θεία Λειτουργία, στή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Χριστός ἔρχεται σέ ἐμᾶς καί ἐμεῖς προσερχόμαστε σέ Ἐκεῖνον. Μέ τήν τέλεση ἀπό κοινοῦ τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτυγχάνουμε τήν ἕνωσή μας μέ τό Χριστό, ἀλλά καί μέ τούς συνανθρώπους μας.

Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηΜετά τή θεία Λειτουργία οἱ συμμετέχοντες παρεκάθισαν σέ γεῦμα καί στή συνέχεια προχώρησαν στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Σχολείου, ὥστε νά ἀκούσουν τήν Εἰσήγηση τοῦ π. Παϊσίου. Ὁ π. Παΐσιος, ἡγούμενος τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἱ.Μονῆς Ἁγίας Σκέπης στό Burgenland, μίλησε γιά τή σημασία καί τή σπουδαιότητα τῆς θείας Κοινωνίας γιά τούς πιστούς, καθώς καί γιά τήν ἀπαραίτητη προετοιμασία γιά τή λήψη τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. Ἡ θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ κατά κύριο λόγο κοινωνία. Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηΜέ τή λήψη τῶν τιμίων δώρων ὁ πιστός ἑνώνεται μέ τό Χριστό καί βιώνει τήν στενή σύνδεση μαζί του. Σέ αὐτή τήν ἕνωση, δηλαδή στήν ἕνωση μέ τόν Θεό, θά πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά προσέρχεται προετοιμασμένος μέ προσευχή, ἐξομολόγηση καί νηστεία. Πέρα ἀπό αὐτό ἡ θεία Εὐχαριστία ἐκφράζει τήν κοινωνία καί τήν ἑνότητα ὅλων τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό σέ κάθε λειτουργία νά Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή Βιέννηπροσευχόμαστε γιά τόν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐπαρχίας, οἱ Ἐπίσκοποι προσεύχονται γιά τούς Προκαθημένους τῶν αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν καί οἱ Προκαθήμενοι γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τόν μεταξύ τους σύνδεσμο ἀγάπης. Ἡ θεία Κοινωνία αἰσθητοποιεῖ κατά κύριο λόγο τήν ἑνότητα ἀνάμεσα στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Στή συνέχεια μετά τήν εἰσήγηση ὁ π. Παΐσιος ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις τῶν ἀκροατῶν καί ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση.

Μία ὁμάδα νέων ἀπό τή ρουμανική ἐνορία παρουσίασε ἕνα θεατρικό μέ τίτλο «Ὁ φιλόστοργος Πατέρας», τό ὁποῖο εἶχε βασιστεῖ στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου. Μετά ἀπό σύντομο διάλειμμα ἀκολούθησε ταινία μικροῦ μήκους σέ τρία μέρη, ὅπου νέοι ἀπο τή σερβική, ρουμανική καί ρωσική ἐνορία παρουσίασαν τό θέμα «θεία Κοινωνία». Ὅλες οἱ παρουσιάσεις σημείωσαν ἰδιαίτερη ἐπιτυχία.

Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηὉ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς διοργανωτές καί ὅσους βοήθησαν, ἰδιαίτερα τούς δασκάλους τοῦ Μαθήματος τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν, γιά τίς προσπάθειές τους στήν προετοιμασία καί τήν πραγματοποίηση τῆς Δ΄ Συναντήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας. Ἀνέφερε πώς θά πρέπει νά μᾶς προξενοῦν μεγάλη χαρά τέτοιες διοργανώσεις, πού μᾶς φέρνουν κοντά, ὥστε νά βιώσουμε τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά τήν καταστήσουμε ὁρατή.

Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηΤόνισε ὅτι οἱ συναντήσεις τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν Ἱερέων γίνονται γιά νά μιλήσουν στούς νέους γιά τήν πίστη τους, νά ἐκφρασθοῦν ἐρωτήσεις καί νά δοθοῦν ἀπαντήσεις, πού ἀφοροῦν τήν πίστη μας. Αὐτό ἐνδυναμώνει τήν πίστη καθενός καί καθιστᾶ σέ ὅλους δυνατή τή μαρτυρία της στόν κόσμο. Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηἈποτελεῖ ὑποχρέωσή μας, νά ὁμολογοῦμε τό Χριστό καί νά κομίζουμε τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεώς Του ζῶντας τό μέσα ἀπό τά ἔργα, τά λόγια καί σέ κάθε περίσταση. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σέ ὅλους τή βοήθεια καί τήν εὐλογία ἀπό τό Θεό σέ αὐτή πορεία.

Στή συνέχεια ὅλοι οἱ συμμετέχοντες πήγαν στό προαύλιο, ὅπου μέ μουσική, χορό καί παραδοσιακά ἐδέσματα πέρασαν τό ὑπόλοιπο ἀπόγευμα. Ἔτσι οἱ νέοι εἶχαν τήν εὐκαιρία μέ ἀφορμή ὅσα ἄκουσαν νά βρεθοῦν κοντά στό Σεβασμιώτατο καί τούς ἱερεῖς ἐμβαθύνοντας μέ τή συζήτηση στό θέμα τῆς ἡμέρας. Παράλληλα δόθηκε ἡ εὐκαιρία στούς νέους νά παρακολουθήσουν μαθήματα ἀγιογραφίας, ἀλλά καί νά φτιάξουν κομποσχοίνι. Ἐπικράτησε μία ὄμορφη, ἑορταστική ἀτμόσφαιρα.

 

Fotos: © George Banac/Studiobanac 2015.

Δ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή ΒιέννηΔ΄ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νεολαίας στή Βιέννη

Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
20
21
25
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

05.07.2020: Vierter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle