Νέα ἔκδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τούς ὀρθόδοξους μαθητές στήν Αὐστρία.

976255404.jpg

Τήν Παρασκευή 30 Ὀκτωβρίου παρουσιάσθηκε γιά πρώτη φορά στούς Καθηγητές τοῦ Μαθήματος τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν μέ τήν παρουσία ἐκλεκτῶν καλεσμένων ἡ νέα ἔκδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τό Μάθημα τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν στά Αὐστριακά Σχολεῖα. Μέ τήν εὐλογία τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στήν Αὐστρία καί τοῦ Προέδρου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου τήν ἔκδοση παρουσίασαν ἡ Διεύθυνση τοῦ Μαθήματος τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν καί ἡ Αὐστριακή Βιβλική Ἑταιρεία, ὡς ἐκδότης τῆς νέας Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ νέα ἔκδοση ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς μαθητές ἡλικίας 10 ἐτῶν καί ἄνω σέ ὅλο τό γερμανόφωνο χῶρο.

3607994691.jpgὉ Σεβασμιώτατος στό χαιρετισμό του ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τή νέα σχολική Βίβλο καί τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς νέας ἐκδόσεως γιά τό ὀρθόδοξο μάθημα θρησκευτικῶν. «Ἡ Ἁγία Γραφή θά ἀποτελέσει ἐργαλεῖο γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὥστε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τά παιδιά νά γνωρίσουν τό Λόγο, τή Ζωή καί τό ἔργο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά λάβουν τήν προτροπή νά πλησιάσουν σέ Ἐκεῖνον καί νά ἐμβαθύνουν τή σχέση τους μαζί Του. Ἡ νέα ἔκδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν θά βοηθήσει μόνον τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, ἀλλά καί τούς γονεῖς καί τίς οἰκογένειες, πού ἀνήκουν στή μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Αὐστρία καθώς καί στήν αὐστριακή κοινωνία. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε τή σημασία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἰδιαίτερα δέ τού Εὐαγγελίου, γιά κάθε ἄνθρωπο. Μόνο μέ τή γνωριμία μας μέ τόν εὐαγγελικό λόγο, μποροῦμε νά καταλάβουμε πόσο ἀγαπᾶ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, καθώς ἀνέλαβε τά βάρη μας καί μᾶς ὑπέδειξε τόν δρόμο, πού ἡ ζωή μας πρέπει νά πάρει.

 

Ἔτσι ἡ φιλόθεη καί ὑπεύθυνη προσπάθεια τοῦ Μαθήματος στούς νέους μας, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, λαμβάνει ἕνα σημαντικό στήριγμα. Ἐλπίζει καί προσεύχεται ἡ Ἁγία Γραφή νά δώσει στούς νέους τήν εὐλογία καί νά χαρίσει στά παιδιά καί στούς νέους τόν πνευματικό δρόμο, πού ὁδηγεῖ πρός τό Θεό καί τούς ἐνδυναμώνει.

Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε μέ ἀφορμή τήν ἔκδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς τήν εὐχαριστία του γιά τή συνεργασία ἀνάμεσα στή Διεύθυνση τοῦ Μαθήματος ὑπό τόν Ἐπιθεωρητή κ. Branislav Djukaric καί τήν Αὐστριακή Βιβλική Ἑταιρία ὑπό τήν κ. Dr. Jutta Henner. Εὐχαρίστησε τόν Καθηγητή Δρ. Διάκονο Johann Kramer, τόν Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο καί τόν π. Ioan Moga,καθώς καί τήν κ. Hilde Matouschek γιά τήν ἐκδοτική ἐπιμέλεια.

Στό κέντρο τῆς ἐκδηλώσεως τέθηκε ἡ εἰσήγηση τοῦ Καθηγητή τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Μονάχου κ. Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου, μέ θέμα «Λειτουργικές καί παιδαγωγικές ἐπόψεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἡ σημασία τῆς μελέτης της μέ εἰδική ἀναφορά στό μάθημα θρησκευτικῶν». Ὁ Καθηγητής μίλησε γιά τή σημασία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Στήν εἰσήγησή του τόνισε τήν σημασία τῆς σπουδῆς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τή λειτουργική καί ὑμνολογική της ἀξία, θέτοντας στό προσκήνιο παιδαγωγικές πτυχές της.

Ἡ νέα ἐκδοση τῆς Σχολικῆς Βίβλου γιά τούς ὀρθοδόξους ἔγινε μέ καλῆς ποιότητας ὑλικά, ἐνῶ περιλαμβάνει τά τέσσερα Εὐαγγέλια, τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί ἐκλεκτούς Ψαλμούς. Τά κείμενα, πού βασίσθηκαν στά ἑλληνικά πρωτότυπα μεταφράσθηκαν καί συνοδεύθηκαν μέ εἰκονογραφικό ὑλικό.

Παρών ἦταν ὁ σέρβος Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας, ὁ Πρύτανης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας τῆς Βιέννης Δρ. Christoph Berger καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Δρ. Hermann-Josef Röhrig, ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος καί Καθηγητές τοῦ Μαθήματος τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν.

 

 

Fotos: Studio Banac

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


26.01.2020

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle