Σύναξις τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Συνελεύσεως στή Βιέννη

Ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου τήν Δευτέρα 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στή Βιέννη. Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν σήμανε ἡ θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Τριᾶδος. Στή συνέχεια οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ ἐξουσιοδοτημένοι ἐκπρόσωποί τους συναντήθηκαν στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας καί συζήτησαν γιά θέματα ἡμερησίας διατάξεως. Στήν Συνέλευση παρευρέθηκαν μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος (Πατριαρχεῖο Σερβίας) καθώς καί ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας). Ὅπως ἐπισήμανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν ἔναρξη τῆς Συνόδου, ἡ συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων στήν Αὐστρία στό πλαίσιο τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἔχει ἐντατικοποιηθεῖ.

 Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Συνάξεως οἱ Ἐπίσκοποι δημοσιοποιήσαν μία διακήρυξη, στήν ὁποία ζήτησαν ἀπό ὅλους τούς πολιτικούς ταγούς νά συνδράμουν ἐντονότερα στό διπλωματικό πεδίο γιά μία ἐπίλυση τῆς κρίσης καί λήξη τοῦ πολέμου στή Συρία. Αὐτό ταυτόχρονα ζητήθηκε σέ ἐθνικό, εὐρωπαϊκό, ἀλλά καί σέ ἐπίπεδο Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

131113 2Συγκεκριμένα στή διακήρυξη τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἀναφέρεται: «Ἰδιαίτερη ἀνησυχία διακατέχει τούς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους γιά τήν κατάσταση στή Συρία, καί εἰδικότερα γιά τούς χριστιανούς πολίτες τῆς χώρας. Οἱ εἰδήσεις πού φτάνουν γιά τόν αὐξανόμενο ἀριθμό τῶν προσφύγων καί οἱ μαζικές καί βίαιες ἐπιθέσεις στούς χριστιανούς καί στίς ἑστίες τους ἀπειλοῦν τήν παρουσία τῶν χριστιανῶν στή Συρία καί στήν εὐρύτερη περιοχή ἀκόμη καί μέ τήν ἐξάλειψη». Ὁ φανατισμός καί τό μίσος ὁδηγοῦν σέ ἀκραῖες δράσεις στήν ταλανιζόμενη συριακή κοινωνία καί ὁδηγοῦν στήν ἀποδόμηση τῆς μακρόχρονης παράδοσης θρησκευτικῆς ἀνεκτικότητας στήν περιοχή καί στήν κατάλυση τῆς καλῆς γειτονίας.

Οἱ Ἐπίσκοποι  συμπάσχουν μέ ὅλα τά θύματα τῆς διαμάχης, ἀνεξάρτητα ἄν εἶναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι ἤ ἄλλου θρησκεύματος. Παράληλλα ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν ἀπαχθέντων Μητροπολιτῶν Χαλεπίου Παύλου καί Μar Gregorius Youhana. «Μεγαλύτερη ἀνησυχία προκαλεῖ τό γεγονός, ὅτι δέν εἶναι ξεκάθαρο, πού κρατοῦνται οἱ Μητροπολίτες, σέ ποιά κατάσταση βρίσκεται ἡ ὑγεία τους, ποιός τούς ἀπήγαγε καί ποιές ἀπαιτήσεις ἔχει», σύμφωνα μέ τή διακήρυξη.

Ὁ Χριστιανισμός ὀφείλει στούς χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς τά θεμέλια τῆς θεολογίας, τῆς πνευματικότητας, τῆς χριστιανικῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀκόμη περισσότερο λοιπόν οἱ χριστιανοί στή Συρία καί στή Μέση Ἀνατολή «ἔχουν ἀναπόδραστο τό δικαίωμα γιά μία ἐλεύθερη καί σεβαστή ζωή στήν πατρίδα τους μέ μία προοπτική ἀνάπτυξης». Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ὑποστηρίζουν ἐκ καρδίας αὐτό τό δικαίωμα.

131113 3Στήν Σύναξη τῶν Ἐπισκόπων γιά τό Φθινὀπωρο ἀποφασίσθηκε περαιτέρω ἐντατικοποίηση τῆς δράσης γιά τή νεολαία. Μετά τή Β´ Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων τό Σεπτέμβριο στή Βιέννη  μέ περισσότερους ἀπό 500 συμμετέχοντες, πού στέφθηκε μέ ἐπιτυχία, ἡ τρίτη Συνάντηση ἀποφασίσθηκε γιά τά τέλη Ἰουνίου 2014. Παράλληλα συστάθηκε ἀπό τή Συνέλευση μία Ἐπιτροπή Νεολαίας, πού θά φροντίζει γιά τά θέματα πνευματικῆς ὑποστήριξης τῶν νέων.

Ἀποφασίσθηκε ἐπίσης ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στά μέσα ἐνημέρωσης. Γι᾽ αὐτό θά πρέπει μέχρι τήν ἐπόμενη Σύνοδο τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως νά προταθεῖ νέος τρόπος ἐργασίας. Ἐπίσης ἡ κατάρτιση τῶν καθηγητῶν Θρησκευτικῶν ἀποτέλεσε ἀντικείμενο τῆς Συνάντησης τῶν Ἐπισκόπων.

Στή Ἐπισκοπική Συνέλευση πού συστάθηκε τόν Ὀκτώβριο 2010, μετέχουν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ἀναγνωρισμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Αὐτή τή στιγμή στή Συνέλευση μετέχουν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), ἡ ἀντιπροσωπεία ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, Μόσχας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας.

131113 4Στό πλαίσιο τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως δραστηριοποιοῦνται τέσσερις ἐπιτροπές, στίς ὁποῖες προεδρεύει ἕνας Ἐπίσκοπος καί ἐκπροσωποῦνται ὅλες οἱ ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαιδεύσεως προεδρεύει ὁ Ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος, τῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος, τῆς Ἐπιτροπῆς Ποιμαντικῆς ὁ Ἐπίσκοπος Σεραφείμ καί τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος, ὁ ὁποῖος ἐκλέχθηκε πρόσφατα ἀπό τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας Μητροπολίτης Δυτικῆς καί Μέσης Εὐρώπης, δέν μπόρεσε ὅμως νά λάβει μέρος στή Σύνοδο λόγω ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων.

 

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle