Λειτουργία καὶ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων στὸ Leoben

2953031179.jpg

Τὴν Κυριακὴ 17 Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὴν ἐνορία Ἁγίας Σκέπης στό Leoben, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν π. Γλυκέριο Βάσιτς καὶ τὸν Διάκονο Γεώργιο Στρούγκωφ τέλεσε τὴ θεία Λειτουργία. Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ κλῆρος καὶ λαὸς μετέβησαν στὸν παρακείμενο ποταμὸ Mur γιὰ τὴ ρίψη τοῦ Σταυροῦ. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος κάλεσε τοὺς πιστοὺς νὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ σεβασμὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον.

160120 2Μὲ ἀφορμὴ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεύθυνε στοὺς παρευρισκόμενους λόγο πνευματικό. Ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, ὑπενθύμισε στοὺς πιστούς, ἀναφέρεται στὴ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Μὲ τὴ Βάπτιση ἀνακαινίσθηκαν τὰ Ὕδατα τοῦ Ἰόρδάνου καὶ ὅλη ἡ πλάση. Ἡ δημιουργία ἔτσι εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὸν Πλάστη καὶ κατὰ συνέπεια ἐξαγνίζεται καὶ ἁγιάζεται, ὅπως καὶ Ἐκεῖνος εἶναι ἀγαθὸς καὶ ἅγιος. Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων λοιπὸν δὲν ἑορτάζεται μόνον ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ σχέση τῆς κτίσεως μὲ τὸν Δημιουργό.

 160120 3Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: «Πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι μὲ τὴ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό καθαγιάσθηκαν καὶ ἐξαγνίσθηκαν ὅλα τὰ Ὕδατα τῆς γῆς. Πιστεύουμε λοιπὸν ὅτι ἔτσι βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο ἡ βαθύτερη ἔννοια τῆς δημιουργίας, ἀφοῦ ἡ κτίση παραχωρήθηκε δηλαδὴ στὸν ἄνθρωπο, ὥστε ἐκεῖνος μὲ τὴ σειρά του  νὰ τὴν προστατεύσει καὶ νὰ τὴ σεβαστεῖ ὡς ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἀποτελεῖ ὑποχρέωσή μας νὰ ζοῦμε σὲ συμφωνία μαζί της, ὅπως καλούμαστε νὰ ζοῦμε ἁρμονικὰ καὶ σὲ συμφωνία μὲ τοὺς συνανθρώπους μας. Δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπιφέρουμε ζημίες στὸν κόσμο ἢ νὰ ἀναλώνουμε τὰ ἀγαθά του, ὥστε νὰ διατηρήσουμε τὴ φύση γιὰ τὶς ἑπόμενες γενεές».

Μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ Θεό, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πράξεις ἀσέβειας καὶ ἐκμετάλλευσης τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἔτσι προέτρεψε ὅλους νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν εὐθύνη καὶ νὰ διαχειρίζονται μὲ ἐπιμέλεια τὴ φύση.

Τὴ χαρά του ἐξέφρασε ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ τὴν προσέλευση πολλῶν πιστῶν ἀπὸ διαφορετικὲς χῶρες καταγωγῆς στὴ θεία Λειτουργία. Ἡ ἐνορία στὸ Leoben θὰ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ φωτεινὸ παράδειγμα γιὰ τὴν ἑνότητα καὶ τὸν διεθνὴ χαρακτήρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ προσέρχονται γιὰ νὰ προσευχηθοῦν μαζὶ πολλοὶ ἄνθρωποι διαφορετικῆς καταγωγῆς, ποὺ δοξολογοῦν τὸ Θεὸ καὶ ἀντικατοπτρίζουν τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὸ ἕνα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία  ὅλοι ἔλαβαν τὸν Ἁγιασμὸ ὡς εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴ συνέχεια συμμετεῖχαν στὴν μικρὴ ἑορτὴ συζητώντας μὲ τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς κληρικούς.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


20.09.2020: Sonntag nach Kreuzerhöung

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle