Ἱερὰ Πανήγυρη τῆς Ἁγίας Σκέπης στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας
Ἡ 10η Πανορθόδοξος Συνάντηση Νέων τῆς Αὐστρίας στὴ Βιέννη μὲ θέμα: «Ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτό σου! Ποιός εἶναι ὁ ῾πλησίον᾽ μου;»
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Προστασία τῆς Δημιουργίας στὴ Βουδαπέστη (25 Σεπτεμβρίου 2023)
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Εἶμαι στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ: δὲν μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ πολεμῶ!»
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.
«Ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν»: Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὸ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Εἰρήνη, Ἱερὰ Μονὴ Pannonhalma, Οὑγγαρια (22. Σεπτεμβρίου 2023)
Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαίος στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Pannonhalma (20-25 Σεπτεμβρίου 2023)

Ἐγκύκλιος Ἀνακοίνωσις τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνόδου (13 Μαρτίου 2020)

Ἡ Σύνοδος τῶν ἐν Αὐστρίᾳ  Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, τῆς ὁποίας Πρόεδρος εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, μετὰ ἀπὸ συνομιλίες μὲ τὴν Αὐστριακὴ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση καὶ λαμβάνοντας ὑπ΄ὄψιν τὴν κρισιμότητα τῶν συνθηκῶν ποὺ δημιούργησε ἡ ἐξάπλωση τοῦ νέου Κορονοϊοῦ καὶ στὴν Αὐστρία, μετὰ ἀπὸ προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριο, ἔλαβε συγκεκριμένες ἀποφάσεις καὶ προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἀφοροῦν στοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς καὶ συντελοῦν στὴν προστασία τοῦ συνόλου τῆς αὐστριακῆς κοινωνίας.

Στὴν Ἐγκύκλιο Ἀνακοίνωσί της ἡ Σύνοδος ἀναφέρεται στὴ ὑπευθυνότητα με τὴν ὁποία χρειάζεται νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κατάσταση τόσο ἀπὸ τὸν κάθε πιστὸ Χριστιανὸ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία στὴν Αὐστρία. Καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν οἱ ὀρθόδοξοι ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες μὲ  ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ μὲ πρώτη ἐκείνη τῆς Ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, ἔλαβαν ἀποφάσεις ποὺ βοήθησαν τὸ κοινωνικὸ σύνολο σὲ κρίσεις, πολέμους καὶ καταστροφές. Στὸ ἴδιο πνεῦμα συμπαραστάσεως πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους οἱ ἐν Αὐστρίᾳ  Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι δηλώνουν ὅτι ὑποστηρίζουν ἀνεπιφύλακτα  ὅλα τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση καὶ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας γιὰ τὴν μὴ ἐξάπλωση τοῦ Κορονοϊοῦ καὶ τὴν προστασία τῶν πολιτῶν.

Οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου περιλαμβάνουν σὲ δεκατέσσερα σημεῖα τὰ μέτρα ποὺ ἀποφάσισε νὰ συστήσει στὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ πλήρωμα. Ἐν περιλήψει τὰ προτεινόμενα εἶναι:

1. Τήρηση τῶν ἐπισήμων ἐντολῶν καὶ ὑποδείξεων τῶν Αύστρικῶν ἀρχῶν.

2. Διατήρηση συνετῆς ψυχραιμίας καὶ πρόθυμη ἀνταπόκριση στὶς ὑποδείξεις.

3. Παραμονὴ στὸ σπίτι κατὰ τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες καὶ ἀποφυγὴ συναντήσεων μὲ σύνθημα: «Παραμένομε στὸ σπίτι καὶ δροῦμε μὲ τὴν προσευχή».

4. Προτροπὴ νὰ ἀποφύγουν τὶς μετακινήσεις εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἡλικιωμένοι, χρονίως πάσχοντες, νέοι καὶ οὶκογένειες μὲ μικρὰ παιδιά.

5. Κοινὴ καθημερινὴ πνευματικὴ συνάντηση τῶν πιστῶν ἀπὸ ὅπου κι ἂν βρίσκονται κατὰ τὶς 20.00 γιὰ προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριο ὑπὲρ ὑγείας καὶ ἀναρρώσεως τῶν ἀσθενούντων.

6. Σύσταση νὰ μὴν μετακινοῦνται οἱ πιστοὶ γιὰ παρακολούθηση Ἀκολουθιῶν σὲ ἐνορίες ἄλλων περιοχῶν.

7. Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ θὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ γιὰ ἀτομικὴ προσευχή.

8. Ἀπὸ Δευτέρα 16η Μαρτίου 2020 μὴ λειτουργικὲς συνάξεις, διαλέξεις, συναντήσεις νέων, κοντσέρτα κ.λ. ἀκυρώνονται ἢ ἀναβάλλονται.

9. Ἀπὸ Δευτέρα 16η Μαρτίου 2020, οἱ Ἱ. Ἀκολουθίες ἐκτὸς τῶν Θ. Λειτουργιῶν, («Χαιρετισμοί», Πρωϊνὴ Προσευχή, Ἀπόδειπνον, Ἑσπερινός) θὰ τελοῦνται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἱεροψάλτες, χωρὶς τὴν φυσικὴ παρουσία πιστῶν.

10. Ἡ Θ. Λειτουργία θὰ τελεῖται σὲ χώρους ἐλεγμένους μὲ τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς καὶ προληπτικῆς προστασίας. Παρακαλοῦνται ὅθεν οἱ ἀσθενεῖς καὶ τὰ πρόσωπα ὁμάδων ὑψηλοῦ κινδύνου (βλέπε σημεῖον 4.) νὰ ἀπέχουν παντελῶς ἀπὸ τὶς λειτουργικὲς εὐκαιρίες κατὰ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες.

11. Ἀπὸ Δευτέρα 16η Μαρτίου καὶ ἕως τὸ Ἅγιο Πάσχα 2020, ἀναβάλλεται ἡ  τέλεση  τῶν Μυστηρίων Βαπτίσεως καὶ Γάμου. Κατὰ τὴ Νεκρώσιμο Ἀκολουθία καὶ τὴν ταφὴ τῶν Κεκοιμημένων παρακαλοῦνται οἱ πενθοῦντες νὰ συμμετέχουν σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν  στενότερο οἰκογενειακὸ κύκλο χωρὶς τὴν καθιερωμένη οἰκογενειακὴ συύναξη

12. Οἱ Ἱερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶναι διαρκῶς διαθέσιμοι νὰ προσφέρουν ποιμαντικὲς ὑπηρεσίες κατόπιν τηλεφωνικῆς συνεννοήσεως.

13. Τὰ κατὰ περίπτωσιν ἀναγκαῖα μέτρα θὰ προτείνονται καὶ μελλοντικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Σύνοδο ἀνάλογα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων καὶ

14. Ἡ Σύνοδος βεβαιώνει ὅτι προσεύχεται γιὰ τὴν προστασία ὅλων τῶν συνανθρώπων στὴν Αὐστρία καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ἐργαζομένων στὴν περίθαλψη τῶν ἀσθενῶν καὶ τὴν θεραπεία τῶν πασχόντων.

Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Ἐγκυκλίου Ἀνακοινώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνόδου ἔχει ὡς ἑξῆς.

Previous MonthNext Month
Ὀκτώβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ὀκτώβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


1. Oktober 2023: Zweiter Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle