Κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες (ἀπὸ 15ης Μαΐου κ.ἑ.)
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2020 στή Βιέννη
Ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοφανείων 2020 εἰς Οὑγγαρίαν
Τά Ἅγια Θεοφάνεια στή Βιέννη
Τά Ἅγια Θεοφάνεια στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης ἐν St. Andrä

Νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ γιὰ τὸ ἔτος 2020

Διαβᾶστε περισσότερα: Νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ γιὰ τὸ ἔτος 2020

Τὸ νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Αὐστρίας γιὰ τὸ σωτήριο ἔτος 2020 ἐξεδόθη καὶ ἤδη κυλοφορεῖται.

Πρόκειται γιὰ ἕνα δίγλωσσο ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο στὴ γερμανικὴ  καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀφιερωμένο εἰδικὰ στοὺς πλέον γνωστοὺς  Ἁγίους  τοῦ ὀρθοδόξου Ἁγιολογίου, τῶν ὁποίων ἡ μνήμη τιμᾶται  ἰδιαιτέρως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας καὶ στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας διότι ἔζησαν ἢ ἔδρασαν σὲ περιοχὲς τῶν χωρῶν αὐτῶν. «Οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν πηγὲς χάριτος καὶ εὐλογίας γιὰ τὸν τόπο. Εἶναι φωτεινοὶ ὁδοδεῖκτες στὴν καθημερινὴ πορεία τῶν ἀνθρώπων, ζωντανὰ παραδείγματα ζωῆς καὶ μαρτυρίες, καθὼς φανερώνουν πῶς ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ σὲ ἀνθρώπους ποὺ γίνονται, ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα, «δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,τονίζει ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, προλογίζοντας τὴν ἔκδοση τοῦ  ἐφετινοῦ Ἡμερολογίου.

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, στὸν προλογικό του χαιρετισμὸ, παρουσιάζει ἐπίσης τὴν θεάρεστη ζωὴ τῶν Ἁγίων ὡς ὑπόδειγμα ἐν Χριστῷ ζωῆς. Οἱ ἐν Αὐστρίᾳ καὶ Οὑγγαρίᾳ ἀθλήσαντες Ἅγιοι κατὰ τὸν εὐλογημένο καιρὸ τῆς ἑνιαίας Χριστιανοσύνης καὶ τῆς ἀδιασπάστου Ἐκκλησίας εἶναι κατὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη «Πρότυπα ἐνθέου φρονήματος καὶ χριστοπρεποῦς ἀναστροφῆς, διδάσκαλοι τῆς «ἀληθοῦς φιλοσοφίας», σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας». Μεταξὺ τῶν Ἁγίων στοὺς ὁποίους ἀφιερώνεται τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ 2020 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας εἶναι ὁ Ἁγιος Ροῦπερτ τοῦ Σαλτσβούργου, ὁ Ἅγιος Βιργίλιος καὶ ἡ Ἁγία Ἐρεντρούδη, στὴν Αὐστρία, οἱ ἱεραπόστολοι καὶ εὐεργέτες τῶν Οὕγγρων Ἅγιοι Ἱερόθεος καὶ Στέφανος, ἡ ἁγιοκατάταξη τῶν ὁποίων ἀπὸ τὴν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἔγινε τὸ ἔτος 2000  καὶ ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Αὐτοκράτειρα καὶ μετέπειτα μοναχὴ Ξένη.

Στὰ περιεχόμενα τοῦ Ἡμερολογίου περιλαμβάνονται πλῆρες Ἑορτολόγιο καὶ ἀναλυτικὸς κατάλογος τῶν διευθύνσεων τῶν ὑπηρεσιῶν, τῶν ἐνοριῶν, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν συνεργατῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.

Τὸ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ 2020 διανέμεται δωρεάν. Κάθε δωρεὰ πρὸς κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς ἐκδόσεως εἶναι εὐπρόσδεκτη.

Ἐπίσκεψη καί ἀρχιερατικό συλλείτουργο εἰς Graz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη καί ἀρχιερατικό συλλείτουργο εἰς Graz

Tήν Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, ἤτοι στίς 29 Δεκεμβρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz καί συλλειτούργησε μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Λεύκης κ. Εὐμένιο πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομανάχου Νίκωνος τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου καί Ἐφημερίου αὐτῆς Δημητρίου Μακρῆ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη καί ἀρχιερατικό συλλείτουργο εἰς Graz

Ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τελέστηκε τό πρωΐ τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2019 ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ἐνῶ τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Τήν 25ην Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου  Νίκωνος τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδρου Lapin, τοῦ Πρεσβυτέρου Mykola Lesiuk καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας

Τὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Τὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Στὸ Μήνυμά του (Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξι) γιὰ τὰ Χριστούγεννα, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α΄ ἀνακήρυξε τὸ ἔτος 2020 «Ἔτος ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν». Τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καὶ ἐφέτος μέσα σὲ ἕνα πολιτισμικὸ περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τὸ «ἀτομικὸ δικαίωμα», γράφει ὁ Πατριάρχης. Συνεχίζοντας, τονίζει ὅτι ὁ ἑαυτοκεντρισμὸς καὶ ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τὴν κοινωνικὴ συνοχή, ἐξασθενίζουν τὸ φιλάλληλο πνεῦμα καὶ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ ἐργαλειοποιοῦν τὶς σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὑπογραμμίζει μάλιστα ὅτι ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση βαθύνουν τὸ ὑπαρξιακὸ κενὸ καὶ ὁδηγοῦν στὴ συρρίκνωση τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀδύνατον ἡ Ἐκκλησία, νὰ ἀγνοήσει αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις διότι τὶς συνέπειές των ὑφίστανται πρωτίστως οἱ νέοι ποὺ βάλλονται ἀπὸ τὶς σαγηνευτικὲς μηχανὲς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὶς κάθε εἴδους ὑποσχέσεις τῶν «ψευδῶν παραδείσων». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ προτείνει μία «κενωτική» ποιμαντικὴ κινητοποίηση καὶ καλεῖ  τὸν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἱερὸ κλῆρο νὰ μὴν ἀναμένει νὰ ἔλθουν οἱ νέοι καὶ οἱ νέες πρὸς ἐκείνους, ἀλλὰ νὰ πορεύονται οἱ ἴδιοι πρὸς τὴ νεολαία ὄχι ὡς κριτὲς ἀλλὰ ὡς φίλοι.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Ποιμένας, ἀπὸ τὸ πλῆρες ἑορτίου χαρᾶς Φανάριον, εὔχεται σὲ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, εὐλογημένο τὸ ἅγιο Δωδεκαήμερο καὶ εὔκαρπο τὸ νέο σωτήριο ἔτος.

Ἡ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις γιὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2019 ἔχει ὡς ἑξῆς.

Τὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Τὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας, στὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του, παρατηρεῖ ὅτι ἡ ὀρθολογικὴ σκέψη τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου τὸν ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδο καὶ στὸν χωρισμό του ἀπὸ τὸ Θεό, καθὼς ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ γέννησή Του  ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία.

 Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, ἐξηγεῖ ὁ Ποιμενάρχης,  δὲν καλεῖται νὰ κατανοήσει ἀλλὰ νὰ συνειδητοποιήσει τὸ μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, διότι ἡ κατανόησή του εἶναι πέραν τῶν δυνατοτήτων τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς. «Ἡ ἀλήθεια τοῦ μυστηρίου τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως προσεγγίζεται μόνον διὰ τῆς πίστεως», γράφει. Καὶ συνεχίζει :«Ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου δίδει τὴ δυνατότητα σὲ ὅλους ἐμᾶς νὰ γίνωμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, καθὼς τὸ νόημα τῆς «υἱοθεσίας» μας εἶναι  ἡ κενωτικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρὸς τὸ πλάσμα Του: Δὲν τὸ ἄφησε στὴν ἀπώλεια καὶ στὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ τὸ κατέστησε μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν ἀποδέκτες τῆς θεϊκῆς δωρεᾶς καὶ μέτοχοι τοῦ ἀνθρωπίνως ἀκαταλήπτου μυστηρίου τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Τονίζει ὅτι μόνο μὲ τὴν πίστη στὸν Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ καταστήσει κατὰ χάριν Θεὸ τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο ἐπιτυγχάνομε τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τοῦτο συντελεῖται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν μετοχὴ μας στὰ ἅγια  μυστήριά της.

Εὔχεται, τέλος, πατρικὰ σὲ ὅλα τὰ τέκνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας εὐφρόσυνα  Χριστούγεννα καὶ εὐλογημένο τὸ Νέο Ἔτος 2020, ὥστε οἱ ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση ὅλων.

Τὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου γιὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2019 ἔχει ὡς ἑξῆς.

Ἑρμηνεία τῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως καὶ ὁ λόγος τῶν Πατέρων

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑρμηνεία τῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως καὶ ὁ λόγος τῶν Πατέρων

Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης  κ. Ἀρσενίου

Τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ τέμνει τὴν ἱστορία τῆς Δημιουργίας σὲ δύο μέρη: πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν. Αὐτὴ καὶ μόνο ἡ διαίρεση τοῦ χρόνου δείχνει ὅτι ἡ Γέννησή Του, ἄλλαξε τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸ μοναδικὸ σὲ σημασία γεγονὸς ἔχει ἀποτυπωθεῖ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες σὲ πλῆθος εἰκόνες, πίνακες, ἀνάγλυφες καὶ τρισδιάστατες παραστάσεις. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική μας παράδοση καὶ  ζωὴ μάθαμε νὰ διακρίνομε τὴν ἱερὴ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ ὑπάρχει σὲ κάθε ἐκκλησία καὶ τὴν προσκυνοῦμε ἰδιαίτερα κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Σύμφωνα μὲ τὸ Συναξάριο τῆς ἡμέρας, τὴν 25η Δεκεμβρίου, τιμοῦμε καὶ ἑορτάζομε τὴν κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν Προσκύνηση τῶν Μάγων καὶ τὴν μνήμη τῶν θεασαμένων τὸν Κύριον Ποιμένων.Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἀποδίδονται στὴν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία χωρὶς τὰ κοσμικὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα τὰ φαντάζονται οἱ κατὰ κόσμον καλλιτέχνες.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑρμηνεία τῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως καὶ ὁ λόγος τῶν Πατέρων

Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στή Βιέννη

Στίς 22 Δεκεμβρίου 2019, ἤτοι τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐτέλεσε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τήν ἀποστολική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σουμπέρκ κ. Ἡσαΐου παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko, ἀλλά καί πλήθους πιστῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στή Βιέννη

Θεία Λειτουργία γιά τούς διδάσκοντες καί διδασκομένους τοῦ Ὀρθοδόξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Θεία Λειτουργία γιά τούς διδάσκοντες καί διδασκομένους τοῦ Ὀρθοδόξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν...

Τήν Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐτέλεσε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος τήν Θεία Λειτουργία γιά τούς διδάσκοντες καί διδασκομένους τοῦ Ὀρθοδόξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Emanuel Nutu, τῶν Πρεσβυτέρων Sladjan Vasic καί Ἀθανασίου Buk, καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Θεία Λειτουργία γιά τούς διδάσκοντες καί διδασκομένους τοῦ Ὀρθοδόξου Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν ἀντιοχειανή ὀρθόξοξη ἐνορία τῆς Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν ἀντιοχειανή ὀρθόξοξη ἐνορία τῆς Βιέννης

Τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε τήν ἀντιοχειανή ἐνορία Πέτρου καί Παύλου στή Βιέννη εὐγενικῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐφημερίου αὐτῆς Πρωτοπρεσβυτέρου Nikola Wahbeh καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν ἀντιοχειανή ὀρθόξοξη ἐνορία τῆς Βιέννης

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle