Παραδοσιακά αὐστριακά κάλαντα στήν Ἱερά μας Μητρόπολη
Πρωτοχρονιά τοῦ Νέου Ἔτους 2020 στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας
Ἐπίσκεψη καί ἀρχιερατικό συλλείτουργο εἰς Graz
Ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας
Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στή Βιέννη

Ἑορτή Ἐνορίας τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στή Βουδαπέστη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτή Ἐνορίας τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στή Βουδαπέστη

Τήν Κυριακή 29 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Οὑγγαρία, ὅπου μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ ἑλληνική παροικία τῆς Βουδαπέστης ἑόρτασε τήν Μεσοπεντηκοστή, ἀφοῦ ὁ Ἱ.Ν. εἶναι ἀφιερωμένος στήν τοῦ Θεοῦ Σοφία.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτή Ἐνορίας τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στή Βουδαπέστη

Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἐνορία τῶν Οὑκρανῶν στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἐνορία τῶν Οὑκρανῶν στή Βιέννη

Τήν Κυριακή 6 Μαΐου 2018, ἤτοι τήν 5η Κυριακή μετά τό Πάσχα - τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀσένιος ἐπισκέφθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τήν οὑκρανόφωνη Ἐνορία τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἐνορία τῶν Οὑκρανῶν στή Βιέννη

Μουσικοπαιδαγωγικές δράσεις τῆς Ὁμάδας «Ἀνέβα μῆλο – Κατέβα ρόδι»

Διαβᾶστε περισσότερα: Μουσικοπαιδαγωγικές δράσεις τῆς Ὁμάδας «Ἀνέβα μῆλο – Κατέβα ρόδι»

Στίς 5 καί 6 Μαΐου 2018 ἔλαβαν χώρα στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς  Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη ὑπό τήν διεύθυνση τῆς Καθηγήτριας Ζωῆς Διονυσίου οἱ παραστάσεις τῆς μουσικοπαιδαγωγικῆς Ὁμάδας „Ἀνέβα Μῆλο – Κατέβα Ρόδι“.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μουσικοπαιδαγωγικές δράσεις τῆς Ὁμάδας «Ἀνέβα μῆλο – Κατέβα ρόδι»

Ποιμαντική ἐπίσκεψη ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στό Bregenz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στό Bregenz

Τήν Κυριακή 15 Ἀπριλίου 2018, ἤτοι τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα ἤ τοῦ Θωμᾶ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στήν ρωμαιοκαθολική μονή Mehrerau στό Bregenz πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροδιακόνου Μαξίμου παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στό Bregenz

Πατριαρχική Ἀπόδειξις 2018 ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχική Ἀπόδειξις 2018 ἐπί τῷ Ἁγίῳ ΠάσχᾳΣτό μήνυμά του ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζει ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήνας τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις καί τίς διαστάσεις της, διαποτίζεται καί τρέφεται ἀπό τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, ἀποτελεῖ καθημερινό Πάσχα. Τό πασχάλιο αὐτό βίωμα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωμα καί τῆς δικῆς μας ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητη βεβαιότητα περί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων.

„Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην - Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων ἀθώων παιδίων. Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν νά θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων των.“

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Σταυρός βρίσκεται στό κέντρο τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότητα, αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικό σημεῖο προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδό πρός τήν Ἀνάσταση, πρός τό πλήρωμα τῆς πίστεως ἡμῶν.

Τό καθόλου κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀπόδειξης.

Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΑὐστρίαςΣτό ἐφετινό μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, τονίζει ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πραγματικῶς ἕνα γεγονός πού ἄλλαξε τόν κόσμο καί ἀφορᾶ τήν καθόλου ἀνθρωπότητα καί κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, ἀφοῦ ἀποδεχόμενοι τό ἁπλωμένο χέρι τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι τήν τελευταία λέξη δέν θά ἔχουν ὁ πόνος, τό σκοτάδι κι ὁ θάνατος, ἀλλά ἡ χαρά καί το φῶς τῆς αἰωνίου Ζωῆς κοντά Του.
„Ἡ Ζωὴ ἐνίκησε τό θάνατο, ὁ θάνατος ἔχασε τὴ δύναμή του!“ Ὁ Χριστός καταλύοντας τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας μᾶς ἁπλώνει τό χέρι Του, ὥστε μαζί μέ Ἐκεῖνον νά εἰσέλθουμε στήν οὐράνια καί ζωοποιό κοινωνία μετά τῶν λοιπῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μᾶς προσκαλεῖ θερμῶς „νὰ δεχθοῦμε τὴν Ζωὴ ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀπείρως μεγάλη φιλανθρωπία Του. Ἂς τὸν εὐχαριστήσομε διότι ἄνοιξε σὲ μᾶς τὴν ὁδὸ ὥστε νὰ ζήσομε τὴν ζωὴ μας μὲ νέου εἴδους Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη, σὲ Κοινωνία μαζί Του καὶ τοὺς ἀδελφούς μας. “

Τό καθόλου κείμενο τοῦ Πασχαλίου μηνύματος.

Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

Τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε, εὐγενικῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Χρήστου Ἀραμπατζῆ, τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης καί ὡμίλησε στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στή συμπρωτεύουσα εἶχε τή δυνατότητα νά συνομιλήσει γιά διάφορα θεολογικά ζητήματα καί μέ τό διδακτικό προσωπικό τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἤτοι στίς 13 Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδου Lapin, τοῦ Πρεσβυτέρου Sladjan Vasić καί τοῦ Διακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου  Χρυσοστόμου Βιέννης

Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018, ἤτοι τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐτελέσθη συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία γερμανιστί στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου στή Βιέννη μετά τήν πανηγυρική Καθιέρωσή του. Στό σύντομο κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς σημασίας τοῦ Σταυροῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο πρῶτος ὁ Κύριός μας σήκωσε στούς ὤμους του γιά νά μᾶς σώσει, ἐνῶ προέτρεψε τούς πολλούς πιστούς πού μετεῖχαν τῆς Θείας Λειτουργίας, νά συνεχίσουν νά ἀκολουθοῦν μέ τόν ἴδιο ζῆλο τήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ κάνοντας πράξη τό Εὐαγγέλιό Του.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle