Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ τῆς Μητροπόλεως στοὺς Ἁγίους Τόπους 2016

3735041089.JPG

Ἀπὸ τὶς 29 Ἰανουαρίου ὣς τὶς 5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας στοὺς Ἁγίους Τόπους. Στὴν ἐκδρομή, τῆς ὁποίας ἡγήθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας συμμετεῖχαν πιστοὶ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως σὲ Αὐστρία καὶ Οὑγγαρία, καθὼς ὑπῆρξαν καὶ συμμετοχὲς ἀπὸ τὴ Γερμανία καὶ τὴ Γαλλία. Στόχος τῆς Ἐκδρομῆς ἦταν ἡ ἀνανέωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ ἡ ἐγρήγορση τῆς ψυχῆς. Στὸ ταξίδι συνόδευσαν τὸ Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς πιστοὺς οἱ Ἀρχιερ. Ἐπίτροποι Αὐστρίας π. Ἰωάννης Νικολίτσης καὶ Οὑγγαρίας π. Ἰωσὴφ Καλότα καὶ ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Μακρής. Ὅλοι περιηγήθηκαν στὴν Ἁγία Γή, ἀκολουθώντας τὰ βήματα τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου καὶ ἔλαβαν εὐλογία ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα.

02Ἡ περιήγηση ξεκίνησε στὶς 29 Ἰανουαρίου μὲ τὸ προσκύνημα στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Λύδδα, ὅπου τελέσθηκε παράκληση στὸν Ἅγιο.

Τὴν ἑπομένη 30 Ἰανουαρίου ἡ ὁμάδα ἐπισκέφθηκε τὴν Ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων στὸν Ὀρθόδοξο Τομέα. Ἀρχικὰ οἱ προσκυνητὲς βρέθηκαν στὸν Πανάγιο Τάφο, ὅπου προσκύνησαν καὶ ἀπεύθυναν τὶς προσευχές τους στὸν Ἀναστάντα Χριστό. Στὴ συνέχεια ἔγιναν δεκτοὶ σὲ ἀκρόαση ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄. 03Ὁ Μακαριώτατος καλωσόρισε τοὺς ἐπισκέπτες καὶ τοὺς διαφώτισε γιὰ τὴ σημασία τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων σὲ συνάρτηση μὲ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ γιὰ τὶς προσπάθειες, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καταβάλει τὸ Τάγμα τῶν Σπουδαίων καὶ ὁ πρῶτος αὐτοῦ Πατριάρχης τῆς ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ὥστε οἱ χαριτοβόλοι Τόποι δράσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν νὰ τίθενται πρὸς προσκύνηση ἀπὸ τοὺς πιστούς καὶ νὰ διατηροῦνται.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν πατρική του ἀγάπη, τὴ φιλοξενία, ἀλλὰ καὶ τὴ δυνατότητα τέλεσης τριῶν λειτουργιῶν στὰ Πανάγια Προσκυνήματα. Στὴ συνέχεια οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς τόπους ζωῆς, ἀλλὰ καὶ Μαρτυρίου (Ὁδὸς τοῦ Μαρτυρίου, Παλαιὰ Πόλη, Πραιτόριο, Ἱ.Μ. Ἁγίου Νικοδήμου, Πύλη τῶν Λεόντων, Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν), καθὼς καὶ νὰ βρεθοῦν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στὴν Αὐστρία, ἐπισκεπτόμενοι τοὺς χώρους τοῦ Αὐστριακοῦ Τάγματος.

04Τὴν Κυριακὴ 31 Ἰανουαρίου οἱ πιστοὶ βρέθηκαν στὴν Ἱ.Μ. Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβά, ὅπου παρακολούθησαν τὴν τελετὴ Ἁγιοκατάταξης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Ρουμανίας Νέου Χοζεβίτου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων παραστάθηκαν συλλειτουργοὶ καὶ πολυπληθὴς ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας.

 

05Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία οἱ πιστοὶ μετέβησαν στὸν Ἰορδάνη, ὅπου ἀκολουθώντας τὴν παράδοση ἀρκετοὶ τόλμησαν παρὰ τὸ κρύο νὰ βαπτισθοῦν στὰ νερά, ὅπου βαπτίσθηκε ὁ Κύριος. Στὴν κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνου οἱ πιστοὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου στὴν Ἰεριχώ, τὴ Μονὴ Μεταμορφώσεως στὸ Ὄρος Θαβὼρ καὶ τὴ Μονὴ Ἀββὰ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Στὴ συνέχεια ἐπισκέφθηκαν τὸν Ἱ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴ Ναζαρέτ, τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ὁ Κύριος ἔκανε τὸ θαῦμα τοῦ οἴνου στὸ γάμο. Ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὴ Γεννησαρέτ, στὸ Ὄρος τῶν Μακαρισμῶν, καθὼς καὶ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Καπερναούμ. Μετὰ ἀπὸ μία περιήγηση στὴ Θάλασσα τῆς Τιβεριάδος ἡ ἡμέρα κατέληξε στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

12Σπουδαία πνευματικὴ ἐμπειρία ἦταν ἡ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας ἀπὸ τὸ Σεβασμιώτατο στὸν Τάφο τῆς Παναγίας στὴ Γεθσημανή. Ἐνώπιον τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας οἱ πιστοὶ ἀπεύθυναν τὶς προσευχές τους. Στὴ συνέχεια ἡ ὁμάδα κατευθύνθηκε στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ ἐπισκέφθηκε τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου ὁ τόπος τοῦ λιθοβολισμοῦ του.

08Παρακείμενα ἐπισκέφθηκαν οἱ πιστοὶ τὸν τόπο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός. Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὸν Ἰουδαϊκό τομέα τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Συμεών, ἡ Μονὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ Ὄρος Σιὼν καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὴν Ὀρεινή.

 

Τὴν Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν πρωϊνὴ θεία Λειτουργία στὸ Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέμ, ὅπου οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ λάβουν τὴ θεία Μετάληψη στὸν τόπο ὅπου σαρκώθηκε ὁ Θεάνθρωπος.

14Ἀκολούθησε μία ἀκόμη ἐπίσκεψη στὴν Παλαιὰ Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου βρίσκεται ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεγάλης Παναγίας, καθὼς καὶ τὸ Ἀσκητήριο τῆς Ἁγίας Μελάνης. Τὴν νύχτα οἱ προσκυνητὲς διῆλθαν ὅλους τοὺς σταθμοὺς τῆς ὁδοῦ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ κέντρο τὸν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο, ὅπου τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία. Καὶ αὐτὴ ἡ στιγμὴ ἦταν ἰδιαίτερα συγκινητικὴ γιὰ τοὺς προσκυνητές.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἡ ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν μετέβη στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Σάββα, ὅπου βρίσκεται τὸ θαυματουργὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου. Στὴ συνέχεια τὸ προσκύνημα συνεχίσθηκε στὴν Μονὴ τοῦ Ἀββὰ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, γιὰ νὰ καταλήξουν στὴ Μονὴ τῶν Ποιμένων στὴ Μπέτ Σαχούρ.

10Οἱ ἐντυπώσεις τῶν προσκυνητῶν δὲν μποροῦν νὰ περιγραφοῦν μὲ λόγια. Λειτουργίες καὶ Ἀκολουθίες στὰ ἅγια προσκυνήματα βρίσκονται στὴν καρδιά τῶν συμμετεχόντων. Ἦταν ἔντονο τὸ συναίσθημα τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στὶς Ἐκκλησίες καὶ τὰ Μοναστήρια, ὅπου διαρκῶς προσεύχονται γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη στὸν κόσμο. Ἔτσι κατέστη σὲ ὅλους σαφὴς ἡ σημασία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεανθρώπου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Ἀνθρώπου καὶ ἡ ἔνδειξη τῆς ἀπέραντης φιλανθρωπίας Του. Τῷ Θεῷ δόξα.

 

 13

 1511090716

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

31.05.2020: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle