Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας στὴν Οὑγγαρία

1485365365.jpg

Στὶς 5 μὲ 7 Μαρτίου μετέβη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος στὴν Βουδαπέστη, ὅπου πραγματοποίησε σειρὰ συναντήσεων μὲ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τὶς Ἐξαρχίας καὶ νὰ ἀναζητήσει λύσεις στὰ ὑπάρχοντα ζητήματα. Τὸ ἀπόγευμα παρακολούθησε τὸν Ἑσπερινὸ στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴν Ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας, ἐνῶ στὴ συνέχεια δόθηκε ἡ εὐκαιρία στοὺς πιστοὺς νὰ μιλήσουν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἐνορίας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνεθάρρυνε τὴν ἐνορία νὰ ἀναπτύξει αὐτονομία καὶ νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες καὶ πρότεινε διάφορες δραστηριότητες, ποὺ θὰ μποοροῦσε ἡ ἐνορία νὰ πραγματοποιήσει. Οἱ πιστοὶ ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ προθυμία, νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἐνοριακὴ ζωή, στρεφόμενοι στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο στὴν Οὑγγαρία.

Τὴν Κυριακὴ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος μαζὶ μὲ τὸν π. Γρηγόριο Nasinak, τὸν π. Μακάριο Becke, καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἀθανάσιο μὲ τὴν παρουσία πολλῶν πιστῶν τὴ θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἐξαρχίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴ σημασία τῆς νηστείας. Ἐπισήμανε ὅτι ἡ νηστεία δὲν ἀποτελεῖ μόνον ἠθικὴ ἐπιταγή, ἀλλὰ ἔχει ὀντολογικὴ σημασία, καθὼς ἐνισχύει τὴ συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Ἡ νηστεία μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος χωρὶς Θεὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴ συνάντηση μὲ τὸ Θεὸ θὰ μποροῦσε νὰ βρεῖ τὴν πραγματικὴ εἰρήνη.

Παρακάλεσε ἐπίσης τοὺς πιστοὺς νὰ προσεύχονται γιὰ τὸν ἀσθενοῦντα π. Ἰωσὴφ Κάλοτα, νὰ ἔχει ταχεία καὶ πλήρη ἀνάρρωση, μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴ συνδρομὴ τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ μία συνάντηση στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος καὶ οἱ ἱερεῖς μετέβησαν στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου ἐπισκέφθηκαν τὸν π. Ἰωσὴφ καὶ τοῦ κόμισαν τὴ θεία Κοινωνία, μὲ τὴν εὐχή σύντομα νὰ ἐπιστρέψει ὑγιής.

Τὸ ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος συμμετεῖχε στὰ ἀποκαλυπτήρια τιμητικῆς πλακέττας μαζὶ μὲ τὸν Πρέσβη τῆς Ἑλλάδος στὴν Οὑγγαρία κ. Δημήτριο Γιαννακάκη γιὰ τὸν μεγάλο ἑλληνιστὴ Endre Horvath. Ἡ πλακέττα προετοιμάσθηκε μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοδιοίκησης στὴν Οὑγγαρία, παρουσία τοῦ Προέδρου της κ. Γεώργιου Κουκουμτζή. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τὴ σημασία στὶς μέρες μας νὰ θυμόμαστε ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος, ποὺ χτίζουν γέφυρες ἀνάμεσα στοὺς πολιτισμοὺς καὶ τὰ κράτη. Ὁ Endre Horvath ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα, καθὼς συνέδεσε μὲ ἰδιαίτερο τρόπο Ἑλλάδα καὶ Οὑγγαρία.

Τὴν Δευτέρα ὁ Σεβασμιώτατος συμμετεῖχε σὲ περαιτέρω συνομιλίες, ἐνῶ τὸ μεσημέρι συναντήθηκε μὲ τὸν ἀναπληρωτὴ πρωθυπουργό Δρ. Zsolt Semjén. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ἐξέθεσε τὰ αἰτήματα τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, ἐνῶ ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὰ διεθνὴ καὶ εὐρωπαϊκὰ θέματα στὴ συνάφεια μὲ τὸ προσφυγικὸ ζήτημα καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Ἀνταλλάχθηκαν ἀπόψεις, ἀπὸ ὅπου ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν πρόθεση ἡ οὑγγρικὴ κυβέρνηση νὰ ἐνισχύσει τὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
9
24
Ημερομηνία : 24/5/2020
31
Ημερομηνία : 31/5/2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag

24.05.2020: Sechster Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle