Χριστὸς Ἀνέστη!

1135673902.jpg

Ἀπὸ τὶς 24 Ἀπριλίου μέχρι τὶς 2 Μαΐου τελέσθηκαν οἱ ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχία Οὑγγαρίας. Μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν συμμετεῖχαν σὲ αὐτές. Ἡ Α.Θ.Π. ἑόρτασε ἐφέτος τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων μὲ τοὺς πιστοὺς στὴ Βιέννη.

Τὴν ἴδια ἡμέρα συμμετεῖχε ὁ Παναγιώτατος στὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἐνῶ Ἀκολουθίες τελέσθηκαν τὴν Μεγάλη Δευτέρα καὶ Τρίτη. Τὴν Τετάρτη ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος στὴν Οὑγγαρία καὶ στὴ συνέχεια τὸ Μέγα Εὐχέλαιο στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἐξαρχίας στὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη. Τὴν Πέμπτη προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Τὸ ἀπόγευμα ἀναγνώσθηκαν τὰ 12 Εὐαγγέλια μὲ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, ἐνῶ τὴν Παρασκευὴ τὸ πρωὶ ἔγινε ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης. Μετὰ τὰ Ἐγκώμια ἀκολούθησε ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, στὴν ὁποία παρευρέθηκε καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Eisenstadt κ. Αἰγίδιος. Τὸ Σάββατο τέλος ἔγινε ἡ πρώτη Ἀνάσταση τὸ πρωὶ καὶ τὸ βράδυ στὶς 11 ἡ Ἀκολουθία τοῦ Φωτὸς καὶ στὴ συνέχεια ἡ Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία μὲ τὴν παρουσία πολλῶν πιστῶν, ποὺ ἀκολούθησε τὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ὁδὸ τῶν Ἑλλήνων.

Στὴν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἀναγνώσθηκε ἡ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξη ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2016. Ὁ Παναγιώτατος εὐχήθηκε σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς καλὴ Ἀνάσταση καὶ τόνισε, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως σὲ αὐτὲς τὶς μέρες τοὺ μίσους καὶ τοὺ πολέμου ποὺ διανύουμε τυγχάνουν ἰδιαίτερης σημασίας. «Διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἐγίναμεν ἕνας λαὸς ἡ ἀνθρωπότης˙ ἡνώθημεν εἰς ἓν σῶμα. Μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασίν Του ὁ Χριστὸς ἐθανάτωσεν ὁριστικῶς τὴν ὑπάρχουσαν ἔχθραν. Τοιουτοτρόπως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συμφιλιώσεως τῶν πάντων, ἡ Ἐκκλησία τῆς ἀγάπης πρὸς πάντας, φίλους καὶ ἐχθρούς. Ὅλοι συμφιλιωμένοι, πλήρεις νέας ζωῆς, ζωῆς ἀληθινῆς, γινόμεθα συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ. (…)Τὸ Πάσχα δὲν εἶναι διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς μία στιγμιαία ἀπόδρασις ἀπὸ τὴν στυγνὴν πραγματικότητα τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ, εἶναι ἡ ἀκλόνητος βεβαιότης ὅτι ὁ θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς εἶναι μεθ᾿ ἡμῶν «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματ. κη΄, 20).

Στὸ τέλος τῆς Ἀναστάσιμης λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς ποὺ παρέμειναν καὶ μοίρασε κόκκινα αὐγὰ καὶ τσουρέκια. Στὸ μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τοὺς πιστοὺς «νά μήν ἀφήσουμε τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως νά περάσει δίπλα μας, χωρίς νά μᾶς ἀγγίξει. Οὔτε νά ἀφήσουμε ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά ὁλοκληρωθεῖ μόνο στή διάρκεια μιᾶς ἡμέρας. Νά ἔχομε τό βίωμα καί τήν πίστη ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐγγυᾶται καί διασφαλίζει τή δική μας προσωπική Ἀνάσταση».

Τὴν Κυριακὴ τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης, ὅπου ἀναγνώσθηκε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἀναστάσεως σὲ 13 γλῶσσες. Μὲ αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο ἔθος τονίζεται ἡ πανανθρώπινη σημασία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου καὶ καθίσταται ὁρατὴ ἡ ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου.

Τὴ Δευτέρα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἡ σχολικὴ ὑπηρεσία κάλεσε μαθητὲς καὶ μαθήτριες μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα στὴ θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του τόνισε τὴ σημασία τῆς Ἀναστάσεως γιὰ κάθε ἄνθρωπο καὶ ἐνεθάρρυνε τοὺς μαθητές νὰ ἀφήσουν τὸ Χριστὸ νὰ μπεῖ στὴ ζωή τους. Ὁ ἄνθρωπος σύγκειται ἀπὸ σῶμα καὶ ψυχή. Ἀσχολούμαστε ὅμως πολὺ μὲ τὸ σῶμα μας, τὸ θρέφουμε, τὸ φροντίζουμε, τὸ ἀφήνουμε νὰ ἀναπαυθεῖ. Αὐτὸ εἶναι πραγματικὰ καλό, ὡστόσο θὰ πρέπει νὰ κάνουμε κάτι καὶ γιὰ τὴν ψυχή μας. Ἡ τροφὴ τῆς ψυχῆς μας εἶναι ἡ προσευχή, στὴν Ἐκκλησία ἢ στὸ σπίτι μας, οἱ Ψαλμοὶ καὶ πρὸ παντὸς ἡ προσέλευσή μας στὴ θεία Κοινωνία. Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία ἡ σχολικὴ ὑπηρεσία κάλεσε τοὺς μαθητὲς σὲ ἕνα ἑορταστικὸ γεῦμα, ὥστε νὰ γιορτάσουν ὅλοι μαζὶ τὸ Πάσχα.

Καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Αὐστρίας, στὸ Salzburg, τὸ Klagenfurt, τὸ Kufstein, τὸ Graz, τὸ Linz καὶ τὸ Leoben, καθὼς καὶ στὶς περισσότερες πόλεις τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας τηρήθηκαν οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

 160507 1

 160507 2

 160507 3

 160507 4

 

 160507 6

 160507 7

 160507 8

 160507 10

 160507 11

 160507 12

 160507 13

 160507 14

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle