Οὑγγαρία: 20 ἔτη ἀπὸ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ χειροτονία στὸν Μπελογιάννη

2592286551.jpg

Τὸ Σάββατο 21 Μαΐου ἑορτάσθηκαν τὰ 20 ἔτη ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ διμάρτυρου Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δημητρίου καὶ Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν Μπελογιάννη. Στὴ διάρκεια τοῦ Ὄρθρου προχειρίσθηκε σὲ ἀναγνώστη καὶ ὑποδιάκονο ὁ Robert Szentirmai, ποὺ στὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας χειροτονήθηκε εἰς διάκονον. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας, ὅπου συλλειτούργησαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αὐστρίας καὶ Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Νικολίτσης, κληρικοὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ ἄλλων ὀρθοδόξων παρουσιῶν στὴ χώρα μὲ τὴν παρουσία πολλῶν πιστῶν.


Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στοὺς πιστοὺς γιὰ τὰ 20 ἔτη ἀπὸ τὴ σύσταση τῆς ἐνορίας καὶ ἀνέφερε, ὅτι εἶναι σημαντικὴ ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἕνα ἑλληνικὸ χωριό, ὅπως ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ στὸ Μπελογιάννη, ποὺ κατέστη  τοῦ χωριοῦ.


160526 4Ἰδιαίτερη χαρὰ ἔφερε ἡ ἀπόφαση ἑνὸς ἀνθρώπου, τοῦ Robert Szentirmai νὰ ἐνδυθεῖ τὸ τιμημένο ράσο γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία. Στὴ δισχιλιετὴ πορεία της ἡ Ἐκκλησία ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν Μαρτύρων καὶ τὴν ἁγιότητα τῶν μελῶν της, ποὺ συχνὰ βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ προσβολὲς καὶ διώξεις. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τὸν νέο Διάκονο νὰ μὴν ἀποθαρρύνεται ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ ἔχοντας ὑπόψη του αὐτὰ νὰ παίρνει δύναμη: «Ἡ δύναμή μας ὡς χριστιανοὶ καὶ ὡς κληρικοὶ βρίσκεται στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀγάπη μποροῦμε 160526 9νὰ ἀντισταθοῦμε σὲ ὅλες τὶς ἐπιθέσεις. Πήγαινε λοιπὸν στὸν κόσμο καὶ πολέμησε μὲ ὅπλο τὴν ἀγάπη, ποὺ σοῦ δίνει ὁ Χριστός. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη τὸν ἐπανευαγγελισμό, τὴ μαρτυρία καὶ τὸ πρότυπο, γίνε λοιπὸν πρότυπο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ προσπάθησε νὰ κηρύττεις τὸ Εὐαγγέλιο». Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὸν νεοχειροτονηθέντα διάκονο καὶ στὴν πολυμελὴ οἰκογένειά του δύναμη καὶ χαρά μὲ τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὶς νέες του ἀρμοδιότητες.

Παρόντες στὴν ἀκολουθία ἦταν ὁ Ἑλληνας Πρέσβης στὴν Οὑγγαρία κ. Δημήτριος Γιαννακάκης, ἡ σύζυγός του Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στὴν Αὐστρία κ. Χρυσούλα Ἀλειφέρη, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοδιοίκησης κ. Γεώργιος Κουκουμτζής, καθὼς καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τοῦ διπλωματικοῦ σώματος καὶ τῆς πολιτικῆς.

160526 7Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία ἀκολούθησε πανηγύρι στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ. Πολλὰ παιδιά, νέοι καὶ μεγάλοι ἀπὸ τὸ χωριὸ μὲ μουσικές, χορὸ καὶ τραγούδι παρουσίασαν ἕνα πλούσιο πρόγραμμα. Παράλληλα προσφέρθηκε γεῦμα σὲ ὅλους, ὥστε νὰ συνεορτάσουν καὶ νὰ βιώσουν τὴν ἐνοριακὴ ζωή.

Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη μαζὶ μὲ τὸν Πρωτοπρ. Γρηγόριο Nasinak, τὸν Πρεσβ. Μακάριο Beke, τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἀθανάσιο καὶ τὸν Διάκονο Robert Szentirmai. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μὲ ἀφορμὴ τὸν ἀνάπηρο στὴν κολυμβήθρα Βηθσαϊδά. Ὁ ἀνάπηρος περίμενε 38 ἔτη τὴν ἴασή του, ὅταν τὸν ρώτησε ὁ Χριστός, ἂν ἤθελε νὰ θεραπευθεῖ καὶ ἐκεῖνος δὲν ἀπάντησε ἁπλὰ συγκαταβατικά, ἀλλὰ εἶπε: «Κύριε, δὲν ἔχω κάποιον νὰ μὲ βάλει στὸ νερό ἔγκαιρα».

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισήμανε, πόσο τραγικὴ ἦταν αὐτὴ ἡ ἀπάντηση. Ἀκόμη καὶ στὴ σήμερινὴ ἐποχή, στὴν καθημερινότητά μας καὶ μάλιστα στὴν Ἐκκλησία συχνὰ δὲν ἔχουμε κάποιον νὰ μᾶς βοηθήσει καὶ συχνὰ προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε πράγματα μόνοι μας, ὡς ἂν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄλλοι κοντά μας. Γιὰ αὐτὴ τὴν ἔλλειψη κοινωνίας, προθυμίας γιὰ βοήθεια καὶ ἀμοιβαίας δέσμευσης μίλησε ὁ ἀνάπηρος στὴ Βηθσαϊδά. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς στράφηκε στὸν ἀνάπηρο καὶ τὸν θεράπευσε. Ὄχι γιὰ νὰ κάνει ἐπίδειξη τῆς δυνάμεώς Του, αλλὰ ὡς ἔκφραση τῆς ἀγάπης Του.

Ἔτσι θὰ πρέπει νὰ κατανοοῦμε τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ στὸ Σταυρό. «Μόνον ἂν δοῦμε τὴν προσφορά του ὡς πράξη ἀγάπης μπορεῖ αὐτὴ ἡ συνείδηση νὰ ἐπηρεάσει τὴ ζωή μας καὶ νὰ τὴν ἀλλάξει. Γιατί ἂν βλέπουμε τὴ θυσία τοῦ Σταυροῦ ὡς δικαίωμα τῶν ἀνθρώπων ἢ σὰν χρέος τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, δὲν μπορεῖ νὰ βοηθηθοῦμε», ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος. «Θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίζουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀγαπήσουμε τὸν συνάνθρωπό μας καὶ ἔτσι νὰ βοηθήσουμε τὸν ἐλάχιστο ἄδερφό Του, τὸν φτωχὸ καὶ τὸν ἀναξιοπαθοῦντα, στὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ βλέπουμε τὸν Χριστό. Γιατί ἀπὸ φιλανθρωπία ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ ἀγάπη ὑπέμεινε τὸν σταυρικὸ θάνατο καὶ χάρη στὴν ἀγάπη Του μποροῦμε νὰ σωθοῦμε».“ 

160526 4160526 3


160526 3

160526 4160526 3

 

 

 

 

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.01.2020: Sonntag nach Theophanie

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle