Δήλωση τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὸν νεοεκλεγέντα Πρόεδρο τῆς Αὐστρίας

4179258218.jpg

Ὡς ἐπικεφαλὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συγχαίρει τὸν νεοεκλεγέντα Πρόεδρο τῆς Αὐστρίας κ. Alexander Van der Bellen γιὰ τὴν ἐκλογή του στὸ ὕπατο ἀξίωμα τῆς χώρας, εὐχόμενος κάθε εὐλογία κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων του ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Αὐστρίας καὶ ὅλων τῶν κατοίκων της.

Ἡ Αὐστρία βρίσκεται σήμερα ἀντιμέτωπη μὲ μεγάλες προκλήσεις. Ἡ ἀπομείωση τῆς ἰσχῦος τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, ποὺ γιὰ πολλὰ χρόνια ἀσκοῦσαν τὴν πολιτικὴ στὴ χώρα ὁδήγησε στὴν ἔνταση φαινομένων, ποὺ ἀπὸ χριστιανικὴ ἄποψη προβληματίζουν, γιατὶ προκρίνουν κάθε τί ποὺ χωρίζει ἔναντι ὅσων συνέχουν τὴν κοινωνία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγούμαστε σὲ μεγαλύτερα κοινωνικὰ προβλήματα, γιὰ πράγματα ποὺ μποροῦν εὔκολα νὰ βροῦν λύση. Παράλληλα εἶναι ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις στὸν ἐργασιακό, ἐκπαιδευτικό, κοινωνικὸ ἀλλὰ καὶ στὸν τομέα τῆς ἐνσωμάτωσης, ἡ συνέχιση πολιτικῶν, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ διατήρηση τῶν ἀξιῶν καὶ ἀπαιτοῦν μία ξεκάθαρη ὀπτικὴ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Σὲ αὐτὴ τὴν εὐαίσθητη περίοδο ἔχει πραγματικὰ μεγάλη σημασία ὁ νέος Πρόεδρος νὰ ὑποστηρίζει τὴν κοινωνικὴ ἐνσωμάτωση τόσο στὴν ἐσωτερική, ὅσο καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ὥστε ἡ Αὐστρία νὰ διατηρήσει τὸν σημαίνοντα ρόλο ποὺ διαδραματίζει στὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ πράγματα καὶ νὰ τὸν ἐνισχύσει. Ὑπὸ τὴν κοινὴ σκέπη τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης μπορεῖ ἡ σύμβολὴ τοῦ μικροῦ μας κράτους στὸν 21ο αἰώνα νὰ καταστεῖ μεγάλη, καθιστώντας το μέσα στὰ ὅρια καὶ τὶς ἀρμοδιότητές του ἕνα χῶρο εἰρήνης, ἐλευθερίας, ἀσφάλειας καὶ δικαίου καὶ ἔτσι νὰ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει διαρκὲς παράδειγμα παγκόσμια.

Παράλληλα ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ καλύτερες πολιτικὲς ἰδέες καταλήγουν νὰ θεωρηθοῦν ἰδεολογίες, ἂν παραβλέψουμε τὶς μεταφυσικὲς ἀξίες τοῦ ἀνθρώπου. Σὲ αὐτὴ λοιπὸν τὴ συνάφεια ἀπευθύνουμε ἔκκληση στὸν νέο Πρόεδρο, νὰ διατηρήσει ἐνεργὸ τὸν διάλογο μὲ τὶς Ἐκκλησίες. Καὶ τοῦτο διότι οἱ ρίζες τῆς Εὐρώπης καὶ οἱ βασικές της ἀξίες ἀγγίζουν σὲ βάθος τὴν ἀνθρωπιστικὴ ἰουδαιο-χριστιανικὴ παράδοση, μὴ ἀρκούμενες στὸ νὰ ἱκανοποιήσουν μία κατ᾽ ἐπίφασην φιλική, ἀλλὰ ἀδέσμευτη ἀνεκτικότητα ἔναντί τους. Τὰ φαινομενικὰ ἐκκοσμικευμένα στοιχεῖα τῆς σύγχρονης κοινωνίας, ὅπως ἡ δημοκρατία καὶ τὸ κράτος δικαίου, τὰ θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα, οἱ κοινωνικὲς καὶ οἰκολογικὲς ἐπιδιώξεις, δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ συλληφθοῦν χωρὶς τὴν γενετικὴ καταβολή τους στὴν πεποίθηση γιὰ τὴν ἀκατάλυτη ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν Αὐστρία ἐκφράζουμε ἔτσι τὴν εὐχή καὶ τὴν ἐλπίδα ὁ κ.  Alexander Van der Bellen ὡς νέος Πρόεδρος νὰ ἐπιτύχει μέσα στὸ πλαίσιο τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων του τὴ διατήρηση τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀνεκτικότητας ἔναντι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καθὼς κατατρύχεται ἀπὸ πολυάριθμες ἐπιθέσεις ὁ Χριστιανισμὸς σήμερα εἶναι ἡ περισσότερο διωκόμενη θρησκεία στὸν κόσμο, καθὼς κάθε πέντε λεπτὰ θανατώνεται ἕνας χριστιανὸς ἐξαιτίας τῆς πίστης του. Ὑπὸ τὸ βλέμμα τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης συμβαίνει ὁ μεγαλύτερος διωγμὸς τῶν χριστιανῶν στὴν ἱστορία σὲ ἀριθμιτικὴ καὶ γεωγραφικὴ ἔκταση. Ἔτσι καθίσταται ἀκατανόητη ὁλοένα καὶ περισσότερο ἡ σιωπὴ τῶν δυτικῶν χωρῶν, ἰδιαίτερα δὲ τῆς Αὐστρίας. Ἔτσι ἐφιστοῦμε τὴν προσοχή, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ κατέληξαν προσφυγες στὴν Αὐστρία δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπόκεινται κανενὸς εἴδους περιθωριοποίηση καὶ πιέσεις στὴν χώρα καὶ ἰδιαίτερα στοὺς χώρους φιλοξενίας προσφύγων ἐξαιτίας τῆς πίστεώς τους, ὅπου εὐελπιστοῦμε νὰ ἔχουμε τὴν ὑποστήριξη τοῦ νέου Προέδρου.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


01.03.2020: Sonntag des Käseverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle